Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

26.02.2014

Tempus IV -ohjelmasta tukea 171 korkeakoulutuksen uudistamishankkeelle EU:n lähialueilla

Tempus IV -ohjelman viimeisellä hakukierroksella rahoitusta saa ennätykselliset 171 hanketta. 14 hyväksytyssä hankkeessa on mukana 16 suomalaisosallistujaa: 15 partnerina ja 1 koordinaattorina. Tempus IV on Euroopan unionin koulutusohjelma, joka tukee korkeakoulutuksen uudistamista EU:n lähialueilla.

Eniten hankkeita kohdistuu Ukrainaan (33 hanketta) ja toiseksi eniten Venäjälle (28). Rahoitusta saaneista 132 on yhteishankkeitta (Joint projects) ja 39 rakennehankkeita (Structural measures). Hakemuksia saapui kaikkiaan 937, näistä 85:ssä oli mukana suomalaispartnereita.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu toimii koordinaattorina yhteishankkeessa “Evaluation of Quality of Cooperation in Education Ecosystem as a Mechanism for Building Professional Competencies” , kohdemaana Venäjä.

Muut suomalaisosallistujat ovat Aalto-yliopisto (2 hankkeessa), Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto (2 hankkeessa), Tampereen yliopisto (2 hankkeessa), Turun yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu (2 hankkeessa), Savonia-ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Jykes ja Ilmi Solutions Oy.

Suomalaisväritteisten rahoitusta saaneiden hankkeiden kohdemaista suosituin oli Venäjä 8 hankkeella ja toisena Ukraina 2 hankkeella. Lisäksi hankkeissa oli kohdemaina ovat Valko-Venäjä, Georgia, Moldova, Kirgisia, Tadzikistan, Uzbekistan, Kazakstan, Turkmenistan, Kosovo, Jordania ja Tunisia.

Tempus siirtyy osaksi Erasmus+ -ohjelmaa

Tempus IV -ohjelman kaudella 2007–2013 rahoitusta on myönnetty kaikkiaan 550 hankkeelle, joihin on osallistunut 893 korkeakoulua kumppanimaista ja 674 korkeakoulua EU:n jäsenmaista.

16 suomalaista korkeakoulua on ollut mukana hankkeissa 45 kertaa partnerina, näistä 6 kertaa koordinaattorin roolissa. Suomalaisväritteisiä hankkeita on kohdistunut eniten Venäjälle (19) ja Ukrainaan (11). Aktiivisimmat suomalaiskorkeakoulut ovat olleet Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Aalto-yliopisto ja Savonia-ammattikorkeakoulu. Koordinaattoreina ovat toimineet Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Ohjelmassa ei järjestetä enää uusia hakuja. Toiminto siirtyy osaksi Erasmus+ -ohjelmaa, jonka kapasiteetinvahvistamishankkeiden ensimmäinen haku avataan todennäköisesti syyskuussa 2014.

Tempus IV -ohjelman suomalaisosallistujat 2007–2013

Tempus IV -ohjelman hankkeet 2007–2013 | Hakutilastoja
EACEAn verkkopalvelussa

Lue lisää

Erasmus+ -kapasiteetinvahvistamishankkeista

Erasmus+ -kapasiteetinvahvistamishankkeista (englanniksi)
EACEAn verkkopalvelussa

(26.2.2014 / SP)