Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

16.06.2016

Tehokasta viestintää ja vertaisoppimista AmmatillisE+n kesäpäivillä 2016

Ensimmäisen päivän päätteeksi paikalle saapui Helmi Liiketalousopiston koordinoiman Erasmus+ -hankkeen ruokarekka, joka tarjoili naposteltavat kansainväliseen tyyliin.


Ammatillisten oppilaitosten kv-asioiden parissa työskentelevät kokoontuivat Helsinkiin perinteisille CIMOn järjestämille kesäpäiville 9.-10.6. keskustelemaan ajankohtaisista aiheista kansainvälistymisen kentällä.

Tällä kertaa kesäpäivät houkuttelivat paikalle noin 80 osallistujaa. Kaksipäiväisen tilaisuuden aiheena olivat erityisesti toisilta oppiminen vertaisarvioinnin avulla sekä tehokas viestintä hanketyössä.

”Food for Thought”

Tänä vuonna aiheita lähdettiin käsittelemään vatsan ja mielen kautta. Kalastajatorpan tarjoilupöydät notkuivat, mutta päivien tavoitteena oli myös tarjota ”mielenruokaa” kv-työhön. Ohjelma oli suunniteltu antamaan osallistujille uusia ideoita ja ajatuksia. Esimerkiksi teemakarusellissa osallistujat pääsivät kurkistamaan eri teemoihin kuten osaamisperusteisuuteen, uusiin oppimisympäristöihin ja sosiaalisen osallisuuden edistämiseen hanke-esittelyjen kautta. Esittelyt tarjosivat oppia ja uusia ideoita omaan hanketyöhön.

Oppia toisilta vertaisarvioinnin avulla

Yksi kesäpäivien keskeisistä aiheista oli toisilta oppiminen. Vertaisarviointiin perehdyttiin SEPRI-hankkeen koordinaattorien johdolla. SEPRI on Ammattiopisto Luovin koordinoima Erasmus+ -hanke, joka keskittyy vertaisarviointiin kansainvälisen toiminnan kehittämisen välineenä. Koordinaattorit kannustivat muitakin oppilaitoksia osallistumaan vertaisarviointiin kertomalla sen hyödyistä ja toimintatavoista. Vertaisarviointi auttaa organisaatiota muun muassa oman toiminnan kehittämisessä, varmistaa laatua, vahvistaa verkostoja ja antaa mahdollisuuden oppia toisilta.

Tiedottavasta viestinnästä puhuttelevaan viestintään

Toisena päivänä keskityttiin kampanjointiin ja tehokkaaseen viestintään hanketyössä. Heidi Korva Communikésta korosti esityksessään viestinnän muuttunutta luonnetta nykymaailmassa – enää perinteinen ylhäältäpäin tuleva tiedottaminen ei saa ihmisiä kiinnostumaan asioista vaan vaaditaan innovatiivisuutta ja ajanhermolla pysymistä. ”Elämme niin sanotussa ”informaatiomölyssä”, joten ihmiset on vaikea saada kiinnostumaan siitä omasta asiasta”, Heidi totesi. Tämän vuoksi onkin tärkeää miettiä mitkä ovat kohderyhmiämme, mistä viestinnän kanavista heidät parhaiten tavoittaa ja millaista viestintämme pitäisi olla että se saisi heidät kiinnostumaan työstämme. Tämän hetkisessä informaatiotulvassa tiedottavan viestinnän sijaan usein toimii paremmin puhutteleva ”face-to-face – viestintä”, jossa mennään lähemmäksi kohderyhmiä ja yksilöitä.

Tehokkaan viestinnän avulla hankkeelle saadaan lisää näkyvyyttä ja sitä kautta myös vaikuttavuutta. Hanketyössä tarvitaan tehokasta viestintää myös siihen, että saadaan asiamme esille, ihmiset mukaan toimintaan sekä kumppanit kiinnostumaan yhteistyöstä. ”Viestinnässä tarvitaan erityisesti rohkeutta kokeilla, ja usein hullut ideat ovat niitä, jotka lopulta jäävät ihmisten mieleen”, Heidi muistutti.

Esko Lius Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omniasta jatkoi aiheesta antamalla käytännön some-vinkkejä hankeviestintään. Hänen johdollaan tutustuttiin muun muassa erilaisiin verkkotyökaluihin ja vaikuttavuuden seurantaan sosiaalisessa mediassa. Esko painotti että hankeviestinnässä, kuten viestinnässä yleensä, on tärkeää yhdistää voimat suuremman näkyvyyden saavuttamiseksi.

Teemakarusellissa kuunneltiin mielenkiinnolla muiden oppilaitosten hanke-esittelyjä.

Kesäpäivien yhtenä pääaiheena oli toisilta oppiminen.

Helmi Liiketalousopiston koordinoiman Erasmus+ -hankkeen ruokarekkaa odotettiin innolla.

Ruokarekka-hankkeessa mukana olleet opiskelijat kertoivat hankkeesta.


Teksti: Emmi Jelekäinen/CIMO
Kuvat: Emmi Jelekäinen ja Jenni Hämäläinen/CIMO