Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

06.09.2012

Täydennyskoulutuksen laatu ja aikuisopettajien osaamisen validointi esillä CIMOssa

Parikymmentä eurooppalaisen täydennyskoulutuskurssin järjestämisestä kiinnostunutta suomalaista aikuiskouluttajaa osallistui koulutuspäivään 30.8. CIMOssa.

Päivän pääkouluttaja belgialainen Guy Tilkin toimii koordinaattorina GINCO -verkostossa, Grundtvig International Network for Course Organisers. Verkosto kokoaa yhteen Grundtvig -täydennyskoulutuskurssien järjestäjiä, tarjoaa koulutusta ja tukea kurssien järjestämisessä sekä niiden laadullisessa kehittämisessä.

Tilaisuuden järjestämisen motiivina oli suomalaisten järjestämien täydennyskoulutuskurssien vähäinen määrä, vaikka osaamista ja Grundtvig -ohjelmaan sopivia aiheita sekä sopivia koulutustiloja varmasti löytyy.

Päivä tarjosi laajan kirjon eri aiheista, jotka liittyvät aikuiskoulutushenkilöstön täydennyskoulutukseen. Kuulimme aikuiskouluttajien ammatillisen kehittymisen validoinnista ja siitä kehittämistyöstä, jota on tehty useissa eurooppalaisissa hankkeissa. Näitä hankkeita ovat mm. VILMA – Validation of Informal Learning in Mobility Actions ja SEALLL – Self Evaluation in Adult Lifelong Learning.

Yhtenä päivän keskeisenä teemana oli laatu eurooppalaisissa täydennyskoulutuskursseissa. Laatu saa monimuotoisemmat kasvot eurooppalaisessa kontekstissa kuin vain yhden maan koulutuksessa.

Aikuiskoulutuksen käytännöt ja kouluttajien työskentelytavat eri Euroopan maissa eroavat toisistaan lukuisista eri tekijöistä riippuen. Näin kurssilaisten odotukset kurssia kohtaan voivat olla moninaisia. Myös osallistujien erilaisuus mm. kurssien opetuskielen hallinnassa on otettava huomioon jo kurssin suunnittelussa.

Monimuotoisuus rikkaudeksi yhteisellä kurssilla

Laatua eurooppalaiseen kurssitukseen saadaan varmistetuksi pätevien kouluttajien avulla sekä sillä, että mm. kurssilaisten erilaisista kokemus- ja kulttuurieroista johtuvat erot pystytään kääntämään rikkaudeksi yhteisessä työskentelyssä. Erityisesti on panostettava kurssin arviointiin, joka on olennainen osa kurssin oppimisprosessia. Myös kurssin sosiaalinen kanssakäyminen ja muu epävirallinen ohjelma ovat keskeinen osa eurooppalaista kurssia eikä niiden merkitystä voi aliarvioida, totesi Guy Tilkin.

Päivän lopussa saatiin vahvistusta sille, että päivä oli täyttänyt tavoitteensa; kolmasosa kurssilaisista ilmoitti loppuarviointikeskustelussa aikovansa järjestää Grundtvig -täydennyskoulutuskurssin lähitulevaisuudessa Suomessa.

Tilaisuuden materiaalit

GINCO – Grundtvig International Network of Course Organisers