Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

19.11.2013

Kuva: Mika Launikari

Kuva: Mika Launikari

Iloiset tanskalaiset itseironisessa Suomessa - Ohjausasiantuntemusta pohjoismaalaisittain

Viidentoista hengen ryhmä tanskalaisia ohjaajia ja opettajia vieraili Helsingissä lokakuussa 2013. Suomeen heidät toi kiinnostus maamme ohjaus- ja neuvontapalveluita kohtaan sekä suomalaisten erinomainen menestys aiempien vuosien kansainvälisissä PISA-tutkimuksissa. Suomen vetovoimaa vierailukohteena lisäsi entisestään se, että maamme on tanskalaisille Pohjoismaista vierain ja etäisin kielellisesti, historiallisesti ja jopa maantieteellisesti.

Kööpenhaminan aikuiskoulutuskeskuksen (Københavns Voksenuddannelsescenter KVUC) asiantuntijoilla oli kaksipäiväisellä minivierailullaan turboahdettu ohjelma, johon sisältyivät vierailut CIMOon, Opetushallitukseen, opetus- ja kulttuuriministeriöön, työ- ja elinkeinoministeriöön sekä Helsingin normaalilyseoon ja Eiran aikuislukioon.

Nuorisotakuu ja nuorten työllistyminen

Ministeriöissä vieraille esiteltiin Suomen kansallisia koulutus- ja työvoimapoliittisia linjauksia sekä ohjauksen tavoitteita ja roolia tässä kokonaisuudessa. Tämän vuoden alussa käynnistynyt Nuorisotakuu-ohjelma sai keskusteluissa paljon huomiota. Tanskalaiset halusivat erityisesti tietää, mitä välineitä ja keinoja on olemassa syrjäytyneiden tai syrjäytymisuhan alaisten nuorten saamiseksi takaisin koulunpenkille ja heidän työelämään siirtymisensä tukemiseksi.

Vieraat yllättyivät Suomen varsin korkeasta nuorisotyöttömyydestä (noin 20 %). He totesivat, että Tanskassa tilanne on jonkin verran parempi (noin 13 %), joskin sielläkin nuorisotyöttömyyttä pidetään vakavana ongelmana. Yhteisesti pohdittiin sitä, missä määrin koulutuksen tarjoama osaaminen kohtaa työelämän vaatimukset epävakaan globaalin talouden aikakaudella. Teollisuuden rakennemuutokset, tiukentuva valtiontalous, yleinen epävakaus ja ihmisten huoli omasta tulevaisuudestaan nousivat puheissa esiin.

Oppilaitosten ohjausjärjestelyt

Tanskalaiset olivat monessa suhteessa vaikuttuneita, kun pääsivät Helsingissä tutustumaan kahteen hyvin erilaiseen oppilaitokseen. Helsingin normaalilyseossa vieraat saivat kuulla oppilaitoksen opetus- ja ohjausjärjestelyistä rehtorilta, opinto-ohjaajalta ja kahdelta lukion toisluokkalaiselta opiskelijalta. Merkille pantavaa oli tietysti se, että normaalilyseon opiskelijat ovat lahjakkaita, aktiivisia ja kunnianhimoisia nuoria, ja juuri siksi erittäin vaativia ohjaus- ja opetustyön näkökulmasta.

Eiran aikuislukiossa, joka ns. second chance -oppilaitoksena jossain määrin muistutti tanskalaisten omaa aikuiskoulutuskeskusta, vieraat saivat kuulla maahanmuuttajataustaisille ja muille erityistarpeita omaaville opiskelijoille kehitetyistä hyvin konkreettisista ohjaus- ja opetuskäytänteistä. Aikuislukion rehtori, vararehtori, opinto-ohjaajat ja tukitoimien koordinaattori antoivat monipuolisen kuvan oppilaitoksen toiminnasta ja sen kohtaamista haasteista nuorten ja aikuisten tukemiseksi opintiellä.

Suomalainen huumori

Tanskalaiset ovat tunnetusti iloisia ja osaavat huolettomasti nauttia elämästä. Siksi oli ehkä aavistuksen yllättävää, että he hurmaantuivat meidän jäyhien suomalaisten itseironisesta huumorintajusta. Kaikissa vierailukohteissa suomalaisisännät ja -emännät olivat asiallisen rentoja, mutta jokainen heistä omalla persoonallisella tavallaan osasi keventää esitysten ja keskustelujen aikana tunnelmaa lohkaisemalla jotain nasevaa siitä, miten me suomalaiset ajattelemme, toimimme, reagoimme ja käyttäydymme. Itseironian tanskalaiset tulkitsivat hyvin positiiviseksi ominaisuudeksi, sillä heistä se kertoi siitä, että suhtaudumme kyllä asioihin ja itseemmekin vakavasti, mutta emme lopun kaiken kuitenkaan ota tekemisiämme, emmekä varsinkaan itseämme kuolemanvakavasti.

ML/18.11.2013

Muualla verkossa

Københavns Voksenuddannelsescenter KVUC