Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

24.03.2014

Kuvat: Päivi Jokinen

Talvikoulussa tutkittiin molekyylien, solujen, mielen ja tietokoneiden vuorovaikutusta

Kolmisenkymmentä nuorta tutkijaa Venäjältä, Ukrainasta ja suomalaisista yliopistoista syventyi aihepiiriin 18. kertaa järjestettävässä CIMOn talvikoulussa.

Viikon mittaisen kurssin otsikko oli ”Understanding communication: molecules, cells, minds and computers”. Opettajina oli Suomen parhaita ihmisen ja tietokoneen välisen vuorovaikutuksen, solubiologian, neurotieteiden, nanomateriaalien, bioinformatiikan ja fysiikan tutkijoita. Talvikoulu järjestettiin maaliskuisessa Tvärminnessä, Helsingin yliopiston eläintieteellisellä tutkimusasemalla.

Talvikoulun johtoryhmän puheenjohtaja, professori Pertti Panula. Taustalla näkyy käsitekarttoja, joiden avulla jokainen osallistuja esittäytyy ja kertoo tutkimusaiheestaan kurssin alussa.

Tiivistahtinen ohjelma sisältää luentoja ja ryhmätöitä.

Eri alojen nuoret tutkijat työstävät tutkimuskysymyksiä päivittäin ryhmissä.

CIMOn talvikoulu edistää nuorten tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden liikkuvuutta Suomen, Venäjän ja Ukrainan tiedemaailmojen välillä. Talvikoulussa suomalaiset tutkijat tutustuvat opiskelijoihin, joita he voivat jatkossa kutsua tutkijoiksi omiin ryhmiinsä tai laitoksilleen.

Vuodesta 1997 järjestetyissä talvikouluissa on kouluttautunut reilut 560 nuorta tutkijaa eri tieteenaloilta. Ukraina tuli mukaan talvikouluun vuonna 2004. CIMO Fellowship -apurahan on tähän mennessä saanut 177 venäläistä ja ukrainalaista nuorta tutkijaa.

Suurimmalle osalle Suomeen kutsutuista on CIMOn apurahakauden jälkeen löytynyt jatkorahoitusta esimerkiksi tutkijakouluista, mikä on mahdollistanut talvikoululaisten jäämisen eripituisiksi ajoiksi Suomeen.

Lue lisää

CIMOn talvikoulusta

CIMO Fellowship -apurahoista

(24.3.2014 / VZ)