Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

11.05.2015

Taitaja2015-kisojen kansainvälisessä seminaarissa pohdittiin ammattiin opiskelevien haasteita muuttuvassa työelämässä

Mika Tammilehto Opetus- ja kulttuuriministeriöstä avasi Taitaja2015-kisojen yhteydessä 6.5.2015 järjestetyn kansainvälisen seminaarin ”The Skills, the Young and the World of Work”, jonka aiheena olivat ammatillisen koulutuksen ja ammattiin opiskelevien nuorten haasteet muuttuvassa työelämässä. Seminaarin puheenjohtajana toimi ammatillisen koulutuksen yksikön päällikkö Mika Saarinen CIMOsta.

Tammilehto korosti sitä, että työelämä muuttuu parhaillaan valtavasti, ja tulevaisuuden haasteena on määritellä uudestaan se, mitä ammatilliset taidot ovat ja miten ammatillinen koulutus niitä kehittää. Tässä koko koulutuskentän toimivuus ratkaisee, sillä työelämässä tarvitaan nyt varsinaisen ammattitaidon lisäksi laajempia niin sanottuja avaintaitoja, joista on tullut yhä tärkeämpi osa myös ammatillista osaamista. Avaintaitojen avulla ammattiin valmistuvat nuoret voivat selviytyä työelämän jatkuvissa muutoksissa. Ammatillisella koulutuksella on tämän lisäksi lisäksi erityinen haaste: tarjota sellaista koulutusta, jota yritysmaailma tarvitsee muuttuvassa maailmassa juuri nyt.

Professori Kirsti Lonka

Kirsti Lonka puhui muun muassa innovatiivisuuden herättelemisestä sekä oppilaitoksissa että työelämässä.

Innovatiivisuus voi vaatia vanhojen rakenteiden purkamista

Professori Kirsti Lonka Helsingin yliopistosta viritti uusia ajatuksia siitä, miten sekä oppilaitoksiin että työpaikoille voitaisiin luoda innovatiivisuutta paremmin edistävää työkulttuuria. Inspiroivien ympäristöjen ja perinteisten opiskelu- ja työstruktuurien rikkominen on haastavaa mutta tärkeää, sillä vanhat rakenteet ja institutionaaliset käytännöt saattavat estää uusien oivalluksien syntymistä ja innovatiivisuutta. Tärkeä tämän hetken työelämätaito on myös yrittäjyys – ei niinkään rahallisen menestymisen merkityksessä, vaan ongelmanratkaisuun pyrkivänä asenteena.

Nuorten sosiaalisissa taidoissa parantamisen varaa

Seminaarin paneelikeskustelussa mietittiin ammatillisen koulutuksen haasteita Euroopassa. CEO Juha Kumlander Wihuriyhtiöistä totesi, että vaikka vastavalmistuneet nuoret ovat osaavia, niin heidän sosiaalisissa ja käytännön taidoissaan olisi parantamisen varaa. Työharjoittelujaksot ovat näiden taitojen oppimisessa todella tärkeitä.

Tommy Hellström kertoi Ruotsin tilanteesta ja sanoi, että pitkäkestoinen yhteistyö oppilaitosten ja yritysmaailman välillä on ratkaiseva tekijä ammatillisen koulutuksen kehittämisessä. Oppilaitokset, joilla on tiiviit yhteydet yrityksiin, pystyvät paremmin tarjoamaan opiskelijoille juuri sellaista opetusta, jota työelämässä nyt tarvitaan. Myös kansainväliset vaihto-ohjelmat parantavat hänen mukaansa ammatillisen koulutuksen laatua. Työelämän pitää myös uskaltaa vaatia oppilaitoksia tarjoamaan opiskelijoille sellaista koulutusta, joka pystyy antamaan valmiuksia vastata yritysten tarpeisiin; tällaisiin taitoihin kuuluu muun muassa tiimityö.

Koulutuksen tulee antaa taitoja käytännön työelämään

Luis Augusto da Silva Domingues Brasiliasta muistutti, että oppilaitosten pitäisi teorian sijaan painottaa enemmän käytäntöä – teoriaa tulee opettaa käytännön taitojen ehdoilla eikä päinvastoin. Johtaja Seija Mahlamäki-Kultanen HAMK:ista puolestaan korosti opettajien täydennyskoulutusta ja elinikäistä oppimista sekä yksilöllisen opinto-ohjauksen merkitystä. Opiskelijoille täytyy antaa eväitä löytää itselleen ammatti, johon heillä on lahjakkuutta, sen sijaan että he jäävät haaveilemaan epärealistisista uratoiveista.

Katso #kvosaaja Neean haastattelu YouTubesta: Mitä annettavaa ulkomaanjaksolla on ammattiin opiskelevalle?

lavalla TAITAJA 2015

Auto

Kokkeja Taitaja2015-kisoissa

Sokeriveistos

Kylttejä

CIMOn osasto Taitaja2015

(11.5.2015/AK)