Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

17.11.2011

Luova Eurooppa

Luova Eurooppa (2014-2020) tukee audiovisuaalisen alan,kulttuurialan ja luovien alojen eurooppalaista yhteistyötä. Näillä sivuilla kerrotaan Kulttuurin alaohjelman tukimuodoista sekä ohjelman yhteisistä rahoituskohteista.

Yhteistyöhankkeet edistävät kansainvälisyyttä ja parantavat näkyvyyttä

Suurin osa Kulttuurin alaohjelman tuesta kohdistuu eurooppalaisille yhteistyöhankkeille. Osallistujat ovat saaneet niistä uusia näkökulmia omaan työhönsä ja arvokkaitakontakteja alansa toimijoihin muualla Euroopassa. Hankkeet ovat myös lisänneet osallistujien tunnettuutta ja näkyvyyttä.

[17.11.2015 AL]