Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

02.10.2018

Supersankarina antaisin oman opinto-ohjaajan jokaiselle maahanmuuttajataustaiselle

”Unelmani on olla supersankari. Toivon, että voisin vaikuttaa siihen, miten asiat maailmassa menevät. Tehdä jotain suurta, mikä muuttaisi asiat paremmiksi monille ihmisille. Supersankarina antaisin oman opinto-ohjaajan kaikille maahanmuuttajataustaisille nuorille”, sanoi kiintiöpakolaisena pikkulapsena Suomeen tullut nuori afgaaninainen seminaarissa, jonka Svenska social- och kommunalhögskolan ja Centret för livslångt lärande järjestivät Helsingissä syyskuun lopulla.

Seminaari keskittyi maahanmuuttajatyttöjen unelmiin opinnoista ja työurasta Suomessa. Erityisesti ohjaustyön ammattilaisille opetus- ja te-hallinnossa suunnatussa tapahtumassa käsiteltiin mm. sitä, miten islam ja Koraani auttavat naisia toteuttamaan unelmansa. Imaami Abbas Bahmanpour korosti sitä, että Koraanin opetukset, joita uskonoppineet tulkitsevat ja selittävät, ovat eri asia kuin fanaattisten ääriliikkeiden ja radikaaliryhmittymien antamat merkitykset niille. Nainen on Koraanin mukaan miehen kanssa tasa-arvoinen mm. luomisessa ja Jumalan edessä, työnteossa ja rikoslaissa. Naisten hijabin käytöstä Bahmanpour totesi, että siinä on kyse säädyllisyydestä, eikä huivia pidä nähdä naista rajoittavana asiana. Tätä länsimaisten ihmisten on toisinaan vaikea ymmärtää.

Suomi mahdollistaa kaiken, mutta jättää ulkopuoliseksi

Paneelikeskustelussa nuoret maahanmuuttajataustaiset naiset kertoivat kokemuksistaan siitä, miten vaikeaa voi toisinaan olla tasapainoilla omasta etnisestä taustasta nousevien odotusten ja suomalaisen yhteiskunnan vaatimusten välillä. Samanaikainen kuuluminen vähemmistöön ja enemmistöön ei onnistu helposti. Ulkopuolisuuden kokemukselta on Suomessa melko vaikea välttyä. Tämä koskee erityisesti Afrikan, Aasian ja Lähi-idän maista maahan tulleita nuoria ja aikuisia. Paneeliosallistujat kehuivat Suomea siitä, että täällä liki pitäen kaikki on mahdollista. Moni asia on ihmisestä itsestään kiinni. Jos on valmis tekemään kovasti töitä, voi saada haluamansa opiskelu- ja työpaikan. Sillä tavoin pääsee elämässä eteenpäin ja kiinnittyy vahvemmin yhteiskuntaan.

Ohjaaminen on ihmisen kohtaamista

Nuorten maahanmuuttajanaisten toiveena oli, että oppilaitoksissa olisi enemmän voimavaroja opinto-ohjaukseen. Henkilökohtaista ohjausta pidettiin erittäin tärkeänä maahanmuuttajien kannalta. Maahanmuuttajanuorilla ei välttämättä ole ketään toista aikuista kuin koulun opinto-ohjaaja, jonka kanssa elämän isoja kysymyksiä voi pohtia ja pallotella. Opinto-ohjaajalta odotetaan taitoa kohdata ihminen ihmisenä ja kykyä asettua tämän asemaan. Ohjaajilla ei aina kuitenkaan ole valmiutta ymmärtää sitä, mitä kaikkea pakolaisena maahan tullut nuori on elämässään jo saanut nähdä ja kokea.

Luottamuksellinen ohjaussuhde ei synny itsestään ohjattavan ja ohjaajan välille. Anne-Mari Souto Itä-Suomen yliopistolta totesikin puheenvuorossaan, että ohjaajien pitää lakata pelkäämästä ottaa vaikeita asioita nuorten maahanmuuttajien kanssa puheeksi. Ohjaajilla pitää olla rohkeutta kysyä nuorelta tämän elämään liittyvistä asioista (mm. perhetilanne, harrastukset, uskonto, ystävät, etninen tausta), eikä heidän pidä pelätä sitä, että nuoren antama vastaus voi yllättää sisällöllään ja viedä ohjausprosessia odottamattomaan suuntaan. Uskalluksen puute voi pahimmillaan johtaa ohjaajan ja ohjattavan väliseen ohipuhumiseen. Ohjaajan roolina onkin ohjaussuhteessa olla se aidosti kannatteleva, kannustava ja kiinnostuneena kyselevä aikuinen, johon nuori oppii luottamaan ja jolle hän voi aroistakin asioista avautua.

Samankaltaisuudet ratkaisevat

Mika Launikari Opetushallituksesta painotti sitä, että ohjauksessa on aina kyse ihmisten kohtaamisesta ja heidän välisestä vuorovaikutuksesta. Liiallinen kulttuurierojen korostaminen tai asioiden selittäminen niiden kautta saattaa aiheuttaa lisäjännitteitä ohjaustilanteeseen. Tärkeämpää olisikin ymmärtää se, miten elinympäristö ja sosiaaliset suhteet vaikuttavat meihin jokaiseen ja miten ne muovaavat meidän maailmankuvaamme, arvojamme, asenteitamme, ihanteitamme ja käyttäytymistämme. Toimivimmillaan ohjaussuhde on silloin, kun ohjaaja ja ohjattava löytävät pienenkin samankaltaisuuden sidoksen väliltään ja sillä tavoin onnistuvat rakentamaan siltaa välilleen.

Teksti: Mika Launikari, Opetushallitus/Euroguidance