Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

21.07.2011

Suomi on suosittu ammatillisen koulutuksen opettajavaihdon kohdemaa

Suomi on erittäin suosittu kohdemaa ammatillisen koulutuksen opettaja- ja asiantuntijavaihdoissa. Euroopan komission julkaisemassa vertailussa Suomi oli kuudenneksi suosituin kohdemaa.

Study on the impact of LdV -julkaisun kansikuva

Faktaa 1A/2011 -julkaisun kansikuva

EU:n komission teettämässä selvityksessä kartoitettiin Leonardo da Vinci -ohjelman opettaja- ja asiantuntijaliikkuvuuden vaikutuksia ammatillisten koulutusjärjestelmien laatuun. Tutkimusraportti julkaistiin keväällä 2011 ja siinä kuvataan, millaisia vaikutuksia monikansallisella liikkuvuustoiminnalla on ammatillisen koulutuksen asiantuntijoille.

Vaikutuksia tarkasteltiin sekä henkilökohtaisista että instituutioiden ja kansallisten koulutusjärjestelmien näkökulmista. Tutkimuskohteena oli vuosina 2005–2008 rahoitetut Leonardo-ohjelman opettaja- ja asiantuntijavaihdot. Tutkimukseen osallistui lähes 6000 henkilöä koko Euroopasta.

Suomea suositumpia ainoastaan isot Euroopan maat

Suomen väkilukuun nähden kiinnostus valita Suomi vierailukohteeksi on viisinkertainen verrattuna muihin maihin. Suomen edelle asettuivat ainoastaan suuret EU-maat: Saksa, Espanja, Iso-Britannia, Italia ja Ranska.

Suomen suosion uskotaan johtuvan muun muassa hyvistä PISA-tutkimustuloksista. Vastausten perusteella jopa useampi osallistuja valitsisi Suomen kohteekseen, mikäli Suomi ei sijaitsisi Euroopan äärialueella, hintataso ei olisi keskimääräistä korkeampi ja Suomen oppilaitokset olisivat valmiita ottamaan vastaan vielä lisää vierailijoita.

Ulkomaille lähtö kiinnostaa myös suomalaisia

CIMOn tekemien tilastojen mukaan vuonna 2010 Suomesta lähti ulkomaille yli 1900 ja Suomeen saapui yli 2100 ammatillisen koulutuksen opettajaa ja asiantuntijaa. Joka neljäs Suomesta ulkomaille lähtenyt ammatillinen opettaja osallistui Leonardo-vaihtojaksolle.

Sekä Suomeen saapuvien että Suomesta lähtevien määrä on kasvanut edellisestä vuodesta. Suomeen saapuvien opettajien ja asiantuntijoiden määrä on ylittänyt lähtevien määrän vuodesta 2008 lähtien.

Opettajaliikkuvuuden suosio ei kuitenkaan koske vain Suomea. Koko Euroopassa Leonardo-asiantuntijavaihtohakemusten määrä on noin kaksin- tai kolminkertainen hyväksyttyihin hankkeisiin nähden, ja tutkijat arvioivat kiinnostuksen yhä kasvavan.

Opettaja- ja asiantuntijavaihto tuottaa tuloksia

Komission selvityksen mukaan Leonardo-ohjelman asiantuntijaliikkuvuuden vahvuudet liittyvät ohjelman avoimuuteen hankkeiden sisältöjen, osallistujien ja eri oppilaitostyyppien suhteen. Toteutetut hankkeet istuvat hyvin oppilaitosten arkeen ja saavat aikaan vaikutuksia arkipäivän opetustyössä. Lisäksi ulkomaanjaksot kehittävät asiantuntijoiden kielitaitoa, luovat kansainvälisiä ja kansallisia verkostoja, edistävät ammatillisen koulutuksen käytäntöjen uudistamista ja innovaatioita sekä motivoivat organisaatioita kansainvälistymään.

Selvityksessä paneuduttiin myös liikkuvuuden esteisiin. Opettaja- ja asiantuntijavaihtoja rajoittavat resurssien puute, liikkuvuuden mieltäminen opettajien eliitin etuoikeudeksi sekä yritysten edustajien vähäinen osallistuminen ulkomaanjaksoille.

Vaihtojaksot kehittävät opetusta ja lisäävät opettajien verkostoitumista

Ulkomaanjaksojen tavoitteena on ennen kaikkea kokemusten vaihtaminen opetus- ja oppimateriaalien kehittämiseksi, opetussuunnitelmien vertailu sekä kansainvälisten verkostojen luominen. Euroopassa yli 80 % ja Suomessa peräti 86 % liikkuvuushankkeisiin osallistuneista ammatillisen koulutuksen asiantuntijoista kokee hyötyneensä vaihtojaksosta henkilökohtaisesti.

Instituutioille opettaja- ja asiantuntijaliikkuvuus on osoittautunut hyödylliseksi etenkin oppilaitosten kiinnostavuuden lisäämisen ja kilpailevilla koulutusmarkkinoilla erottumisen kannalta. Lisäksi vaihtojaksot parantavat ammatillisen koulutuksen laatua ja asiantuntijoiden uramahdollisuuksia sekä luovat uusia verkostoja.

Ulkomaanjaksot edistävät myös innovatiivisen ilmapiirin luomista uusien opetus- ja oppimismenetelmien soveltamisen myötä. Suomessa tätä on edesauttanut johdon avoimuus liikkuvuustoiminnan pohjalta esitetyille aloitteille sekä matala organisaatiohierarkia.

Selvityksessä haastatellut asiantuntijat ovat yksimielisiä siitä, että liikkuvuushankkeilla on ollut huomattava merkitys ammatillisen koulutuksen laadun kehittymiseen. Liikkuvuuden katsotaan vaikuttavan pidemmällä aikavälillä kansallisen koulutusjärjestelmän kehittymiseen.

Lisätietoja

European Commission. Study on the impact of the Leonardo da Vinci programme on the quality of vocational education and training systems.

Faktaa 1a/2011: Kansainvälinen liikkuvuus ammatillisessa ja korkea-asteen koulutuksessa 2010.(pdf)

(21.7.2011 HL/TP)