Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

15.12.2015

Kuva: Matti Kuorelahti

Suomi kehittää Eritrean korkeakoulutusta yli 2 miljoonalla eurolla

”Joskus on syytä kääntää katse ja keskittyä hetkeksi hyviin asioihin”, totesi Pekka Haavisto Eritrea HEI ICI -yhteistyöohjelman lanseeraustilaisuudessa Asmarassa marraskuussa. Tilaisuudessa juhlistettiin jo viiden suomalais-eritrealaisen korkeakouluhankkeen käynnistymistä: kaksi uutta hanketta sai marraskuussa ulkomaankauppa- ja kehitysministerin päätöksellä rahoitusta, kolmen jo kesällä 2015 tuen piiriin valitun hankkeen lisäksi. Ohjelman kokonaisrahoitus vuosille 2015–2017 nousi näin 2,4 miljoonaan euroon.

Helsingin yliopiston koordinoimien kahden uuden hankkeen tavoitteena on vahvistaa maan ruokaturvaa kestävän kehityksen periaattein kehittämällä metsätieteiden opetusta sekä parantaa kirjastopalveluja ja siten tukea opiskelijoiden ja henkilökunnan mahdollisuuksia hyödyntää ajantasaisia opetus-, oppimis- ja tutkimusmateriaaleja.

Aiemmin rahoituksen ovat saaneet jo opettajankoulutusta, geoinformatiikan opetusta sekä verkko-oppimisen ja -opetuksen resursseja vahvistavat hankkeet.

Eritrean korkeakoulujärjestelmä uudistettiin 2004, kun pääkaupungissa toimineen maan ainoan korkeakoulun, Asmaran yliopiston, tilalle perustettiin seitsemän uutta korkeakoulua ympäri maata. Tavoitteena oli parantaa korkeakoulutuksen maantieteellistä saavutettavuutta ja tarjota koulutusmahdollisuuksia aiempaa suurelle opiskelijajoukolle. Samalla pyrittiin myös hajauttamaan yliopiston sisällä syntynyttä liikehdintää.

Eritrea HEI ICI -ohjelman tavoitteena on korkeakoulutuksen laatua ja saavutettavuutta koko maassa vahvistamalla opetus- ja tutkimusinfrastruktuuria, kehittämällä maisteriohjelmia ja tukemalla henkilökunnan osaamista. Ulkoasiainministeriö rahoittaa ohjelman Suomen kehitysyhteistyövaroista ja CIMO vastaa sen hallinnoinnista.

Asmarassa juhlittiin hankkeiden käynnistymistä

Ohjelma käynnistettiin virallisesti marraskuussa järjestetyssä lanseeraustilaisuudessa Asmarassa. Paikalla oli ohjelman kansallisesta koordinaatiosta vastaavan Eritrean National Commission for Higher Educationin edustajat, maan opetus- ja ulkoministerit, presidentin neuvonantaja, hankkeisiin osallistuvien eritrealaiskorkeakoulujen yhteyshenkilöt ja johto sekä joukko Asmaran kansainvälisen yhteisön edustajia. Suomea juhlallisuuksissa edusti Pekka Haavisto sekä ulkoasiainministeriön, Nairobin suurlähetystön, CIMOn ja hankkeiden toteutuksesta vastaavien Helsingin, Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopistojen edustajat.

Afrikan sarvessa sijaitseva Eritrea on yksi maailman vähiten kehittyneistä maista, jonka sosioekonomista kehitystä tukemaan tarvitaan tasokasta koulutusta ja tiedettä, osaamista ja osaajia. Rahoitettavien hankkeiden odotetaan tukevan ja saavutettavuuden ohella myös laajemmin Eritrean koulutussektorin kehitystä, tutkimukseen perustuvan tiedon hyödyntämistä ja saatavuutta sekä osaavan työvoiman tuottamista työmarkkinoille.

”Kuten kaikkialla maailmassa, nuoret odottavat tasavertaisia
mahdollisuuksia koulutukseen ja vaativat laadukasta opetusta.”
– Pekka Haavisto

Opetusministerin avauspuheenvuorossa nimettiinkin henkilövoimavarojen ja inhimillisen kapasiteetin vahvistaminen yhdeksi Eritrean hallituksen keskeisimmistä strategisista painopisteistä: isoista ja välittömistä kehityshaasteista huolimatta on sijoitettava myös pidemmällä tähtäimellä tulevaisuuteen. ”Kuten kaikkialla maailmassa, nuoret odottavat tasavertaisia mahdollisuuksia koulutukseen ja vaativat laadukasta opetusta”, korosti Pekka Haavisto omassa puheessaan.

Puheissa kiiteltiin hyvää yhteistyötä, painotettiin molemminpuolista sitoutumista nyt käynnistyvään koulutusyhteistyöhön Suomen ja Eritrean välillä ja esitettiin toiveita yhteistyön syvenemiselle tulevaisuudessa. Hankkeiden toteutuksesta vastaaville korkeakouluille luvattiin Eritrean hallituksen ja hallinnosta vastaavien suomalaisviranomaisten toimesta tukea yhteistyömahdollisuuksien ja synergioiden hyödyntämisessä ja tulosten saavuttamisessa mahdollisimman laajan vaikuttavuuden takaamiseksi.

Pakolaisuutta ehkäistään parantamalla koulutus- ja työmahdollisuuksia

Nyt käynnistynyt korkeakouluyhteistyöohjelma on ensimmäinen Suomen ja Eritrean kahdenvälinen kehitysyhteistyöohjelma. Ohjelmaa pidetään hyvänä esimerkkinä siitä, kuinka kehitysyhteistyöllä pyritään edistämään kumppanimaan kehitystä ja siten vaikuttamaan pakolaisuuden perimmäisiin syihin. Eritrealaiset ovat suurin yksittäinen Eurooppaan pyrkivä kansallisuusryhmä. Osasyynä tähän ovat nuorten heikot mahdollisuudet kouluttautua ja työllistyä kotimaassaan.

Eritrea on hauras valtio, jonka hallitus on vasta viime vuosina alkanut avautua kansainväliselle yhteistyölle ja suunnitella maastamuuton syitä eliminoivia uudistuksia. Eritrea HEI ICI -ohjelman lisäksi Kirkon ulkomaanapu on toteuttanut maassa opettajankoulutuksen ja innovaatiotoiminnan vahvistamiseen tähtääviä hankkeita vuodesta 2015 alkaen. Yhteistyö Suomen ja Eritrean välillä onkin herättänyt kansainvälistä huomiota, jonka myötä moni muu maa on kiinnostunut yhteistyöstä Eritrean kanssa.

Lue lisää

The Eritrea Specific HEI ICI Programme

Higher education cooperation between Eritrea and Finland (jpg)

1,17 miljoonaa euroa Eritrean korkeakoulutuksen kehittämiseen (13.8.2015)

(15.12.2015 / VL)