Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

03.12.2015

Suomi aktiivinen partnerimaa strategisissa kumppanuushankkeissa

CIMO toteutti vuonna 2015 selvityksen suomalaisista partneriorganisaatioista eri Erasmus+ ohjelmamaiden strategisissa kumppanuushankkeissa. Selvityksen mukaan suomalaiset organisaatiot toimivat erittäin aktiivisesti partnereina, organisaatioiden osaamista arvostetaan ja toimivia käytäntöjä halutaan siirtää eteenpäin eurooppalaisessa yhteistyössä.

Eurooppalaista koulutus-, nuoriso- ja urheiluyhteistyötä rahoittavan Erasmus+ -ohjelman strategiset kumppanuushankkeet voivat olla esimerkiksi kehittämistoimintaa, siihen liittyvää liikkuvuutta, yhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa, kansainvälisiä nuorisoaloitteita, koulujen pitkäkestoisia oppilasvaihtoja ja yli kahden kuukauden mittaisia henkilövaihtoja. Hankkeet voivat olla pienempiä muutaman partnerin yhteistyöhankkeita, jotka keskittyvät esimerkiksi hyvien käytänteiden vaihtoon tai laajempia kehittämishankkeita, jotka tähtäävät yhteiseen innovaatioon ja laajaan eurooppalaiseen levitykseen.

Kartoituksen tehtävänä oli selvittää, millä roolilla ja panostuksella suomalaiset organisaatiot toimivat partnereina muista maista rahoitetuissa Erasmus+ kumppanuushankkeissa. Tietojen keräämisen jälkeen organisaatioille voidaan jatkossa tiedottaa CIMOn puolesta mielenkiintoisista seminaareista ja tapahtumista hankkeiden teemoihin liittyen.

Suomalaista osaamista ja asiantuntijuutta arvostetaan

Selvityksen tuloksena voidaan sanoa, että suomalaiset koulutus- ja yritysmaailman organisaatiot ovat huomattavan aktiivisia toimijoita Erasmus+ -hankkeiden partnereina kansainvälisesti. Suomalaista asiantuntijuutta ja yhteistyötä arvostetaan ja hyviä käytäntöjä halutaan siirtää yhteistyön osana. Kyselyyn vastaajat toivat kommenteissaan esiin, millaista vahvaa erityisosaamista organisaatiot tuovat mukaan maiden välisessä hanketoiminnassa:

  • ”Asiantuntijuus hankkeen ydinasiasta. Tehtävänä on tehdä yhteistyötä koulutusorganisaation kanssa ja kehittää sitä eteenpäin hankkeen tavoitteiden mukaisesti. Partnerina tarjoamme organisaation toimintaympäristöstä tietoa ja tutustumiskohteen hankkeen tehtävien mukaisesti.”
  • ”Suomi tarjoaa hankkeelle myös esimerkin ECVETin toimeenpanosta, osaamispisteistä, osaamiseen perustuvista moduuleista ja osaamisyksiköistä.”
  • ”Organisaation vahvuutena on yritysten vahva tuntemus ja pyrimme hankkeessa huomioimaan heidän tarpeet ja lähentämään oppilaitosten ja yritysten arkea.”

Suomalaiset organisaatiot aktiivisia, maakunnista erityiset Varsinais-Suomi ja Pohjois-Savo

Suomalaisia organisaatioita toimii eri maiden koordinoimien hankkeiden partnereina 212 kappaletta. Väkiluvultaan suurempiin EU-maihin verrattuna Suomi erottuu positiivisesti edukseen esimerkiksi Ruotsiin (106 kpl), Itävaltaan (203 kpl) ja Alankomaihin (207 kpl) verrattuna. Ja jopa kooltaan huomattavasti mittavampiin Saksaan (415 kpl) ja Ranskaan (264 kpl) verrattuna Suomen voidaan sanoa olevan merkittävä toimija Eramus+ strategisten kumppanuushankkeiden partneriyhteistyössä. Partneriorganisaatioista peruskouluja tai lukioita oli 68 kpl, ammatillisia oppilaitoksia 41 kpl tai korkeakouluja 44 kpl. Muita partnereina toimivia organisaatioita olivat erilaiset järjestöt (29 kpl), julkishallinnon organisaatiot (17 kpl) tai yritykset (13 kpl).

Vaikka määrällisesti eniten partnereina mukana olevia organisaatioita sijaitsee Uudeltamaalla, väkilukuun verrattuna aktiivisimmin partnereita toimii Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Savossa. Näistä seuraavaksi aktiivisimmat toimijat löytyvät Uudenmaan lisäksi Pirkanmaalta, Kymenlaaksosta ja Lapista.

Oletko kiinnostunut?

Lisää tietoa eri sektoreiden strategisista kumppanuushankkeista löydät
http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/avaintoimi2_yhteistyohankkeet

(3.12.2015/ Laura Mason)