Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

07.06.2010

Tiedotusvälineille 6.7.2010/ julkaisuvapaa

Suomen kieli kiinnostaa ulkomaalaisia yliopisto-opiskelijoita

Heinä-elokuussa yli 450 ulkomaalaista opiskelee Suomen kieltä ja kulttuuria eri puolilla Suomea. Yli 300 Suomeen saapuvaa Erasmus-opiskelijaa opiskelee suomen alkeita ennen vaihtokauden alkua, ja lisäksi 170 suomen kielen opiskelijaa ulkomaisista yliopistoista eri puolilta maailmaa osallistuu eritasoisille käytännön kielitaitoa kehittäville intensiivikursseille. Erasmus-opiskelijoiden alkeiskurssit järjestetään Helsingissä, Jyväskylässä, Rovaniemellä, Tampereella, Turussa ja Vaasassa, ja intensiivikurssit Savonlinnassa, Vaasassa, Oulussa ja Jyväskylässä.

Suomen kieltä opiskellaan ympäri maailmaa

Suomen kielen ja kulttuurin kesäkurssien osanottajat tulevat maista, joissa suomea voi opiskella yliopistollisena aineena. Suomen kieltä ja kulttuuria opiskellaan 101 yliopistossa 30 maassa eri puolilla maailmaa. Venäjällä ja Saksassa on eniten suomen opetusta tarjoavia korkeakouluja, ja perinteisesti myös tänä vuonna eniten kesäkurssilaisia tulee näistä maista. Toiseksi eniten osallistujia on tänä vuonna Unkarista ja Puolasta – maista, jossa suomen kielen yliopisto-opetuksella on pitkät perinteet ja vankka asema. Kaukaisimmat tulijat ovat tänä vuonna Japanista, Kanadasta ja Yhdysvalloista.

Kielen harjoittelun ja kieliopin kertaamisen lisäksi kursseilla perehdytään Suomen kulttuuriin ja kirjallisuuteen ja syvennetään Suomi-tietoutta. Myös vapaa-ajan ohjelmalla on tärkeä sija kurssin ohjelmassa. Kurssien yhteydessä järjestetään mm. suomalaisen elokuvan iltoja ja saunailtoja sekä tehdään retkiä museoihin ja lähikaupunkeihin. Kurssien tavoitteena on kannustaa ja motivoida ulkomaalaisia korkeakouluopiskelijoita suomen kielen opiskeluun. Osallistujat kokevatkin saaneensa kursseilta uutta potkua opintoihinsa ja vahvistusta ainevalinnalleen.

Kesäkurssitoiminnalla on pitkät perinteet

Kesäkurssitoiminta alkoi pohjoismaisen yhteistyön puitteissa jo vuonna 1963, kun Pohjoismaiden neuvoston suosituksesta alettiin eri pohjoismaissa järjestää kieli- ja kirjallisuuskursseja. Ensimmäinen Suomen kielen ja kirjallisuuden kurssi järjestettiin Tampereella. Kursseja on aikoinaan pidetty Turussa, Raumalla, Helsingissä ja Kuopiossa ja enimmillään eri kursseja on kesän aikana ollut kymmenkunta. Kesäkursseille on tähän mennessä osallistunut noin 7700 ulkomaista opiskelijaa.

Suomen ja ruotsin opinnoista vauhtia Erasmus-vaihtoon

Erasmus-opiskelijoiden intensiivinen kielivalmennus (Erasmus Intensive Language Courses, EILC) on opiskelijoiden vaihtomaassa järjestettävä alkeis- tai jatkotason kurssi jossain harvinaisessa eurooppalaisessa kielessä. Suomessa järjestetään sekä suomen että ruotsin kielen valmennuskursseja. Tänä vuonna kielikursseille haki lähes 600 tulevaa vaihto-opiskelijaa 24 Euroopan maasta. Kaikkein kiinnostuneimpia olivat saksalaiset; muita innokkaita kieleen tutustujia olivat espanjalaiset, tšekkiläiset, italialaiset, puolalaiset, unkarilaiset, ranskalaiset ja itävaltalaiset korkeakouluopiskelijat.

Kielikurssit pidetään elokuussa kuudessa kaupungissa (Helsinki, Jyväskylä, Rovaniemi, Tampere, Turku ja Vaasa). Helsinki, Tampere ja Jyväskylä ovat suosituimmat kurssipaikkakunnat. Kielikurssin päätyttyä Erasmus-opiskelijat aloittavat 3–12 kuukauden mittaisen opiskelunsa jossakin suomalaisessa korkeakoulussa.

CIMO rahoittaa Erasmus-opiskelijoiden kielivalmennusta Euroopan komission ja opetusministeriön varoin. Tänä vuonna kursseja järjestetään jo neljättätoista kertaa.

Lisätietoja:

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO
ohjelma-asiantuntija Juliana Hazane
p. 0207 868 530, juliana.hazane (at) cimo.fi

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO
projektikoordinaattori Lucie Niemelä
p. 02 07 868 507, lucie.niemela (at) cimo.fi

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO edistää Suomen kielen ja kulttuurin opintoja ulkomaisissa yliopistoissa. CIMO lähettää vierailevia Suomen kielen ja kulttuurin opettajia Suomesta ja lahjoittaa yliopistoille opetusmateriaalia. Suomen opiskelijoita tuetaan kesäkurssien lisäksi tarjoamalla heille Suomea Suomessa -harjoitteluohjelma ja myöntämällä apurahoja opintoihin suomalaisissa yliopistoissa.

Kurssit

Savonlinna 8.7–29.7.2010 (I-taso)
Itä-Suomen yliopisto, Savonlinnan koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate
Johtaja: Varpu Pöntynen, 050 517 6279, varpu.pontynen (at) luukku.com
Toimisto: Aija Turunen, 050 558 0601, aija.turunen (at) uef.fi; Irina Lukkarinen, 050 381 6548, irina.lukkarinen (at) uef.fi

Savonlinna 8.7–29.7.2010 (II-taso)
Itä-Suomen yliopisto, Savonlinnan koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate
Johtaja: Eija-Helena Kettunen, 050 537 1253, tehkettunen@hotmail.com
Toimisto: Aija Turunen, 050 558 0601, aija.turunen (at) uef.fi; Irina Lukkarinen, 050 381 6548, irina.lukkarinen (at) uef.fi

Vaasa 13.7–29.7.2010 (II-taso)
Vaasan yliopisto
Johtaja: Anja Sjöholm: ansj (at) uwasa.fi, 044 047 5458
Sihteeri: Heli Katainen, heli.katainen (at) uwasa.fi

Oulu 13.7–3.8.2010 (III-taso)
Oulun yliopisto
Johtajat: Outi-Maria Kultalahti, omkulta (at) hotmail.com, 050 336 1141, 044 265 6627; Margit Ruotsalainen, margitru (at) gmail.com, 040 776 9129, 044 2656647
Toimisto: Jaana Isohätälä, 050 461 8138, jaanaiso (at) mail.student.oulu.fi; Anna Rönkkö, 050 074 2244, annaronk (at) mail.student.oulu.fi

Jyväskylä 13.7–3.8.2010 (IV-taso)
Jyväskylän yliopisto, kielikeskus
Johtaja: Johanna Saario: 040 5060 012, johanna.saario (at) jyu.fi
Sihteeri: Marjaana Göös, 050349 6014, marjaana.goos (at) gmail.com

* * * * * * * * * * * * * ** * * * *

EILC-kurssit
CIMO
Martina Weissenborn, EILC-projektisihteeri
p. 0207 868 681, martina.weissenborn (at) cimo.fi

Helsinki 2.–27.8.2010 (48 opisk.)
Helsingin yliopisto, Suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos
Antti Kanner, 09 191 22 889, antti.kanner (at) helsinki.fi

Jyväskylä 2.–26.8.2010 (32 opisk.)
Jyväskylän yliopisto, kielikeskus
Heli Ojanen, heli.ojanen@jyu.fi, eilc (at) lists.jyu.fi

Rovaniemi 2.–27.8.2010 (48 opisk.)
Lapin yliopisto
Päivi Martin, 040 4844465, lyykv (at) ulapland.fi, international.relations (at) lapland.fi

Tampere 2.–20.8.2010 (48 opisk.)
Tampereen yliopisto
eilc (at) uta.fi

Turku 2.–24.8.2010 (32 opisk.)
Turun yliopisto, suomen kieli
Ilmari Ivaska, itivas (at) utu.fi

Vaasa 2.–20.8.2010 (48 opisk.)
Vaasan yliopisto
Mia Mäki-Ista, 06 324 8142, mimi (at) uwasa.fi
Heli Katainen, heli.katainen (at) uwasa.fi

Åbo 2.–24.8.2010 (32 opisk.)
Åbo Akademi
Anette Uuttu , 02 215 4664, anuuttu (at) abo.fi, international (at) abo.fi

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on vuonna 1991 perustettu opetusministeriön hallinnonalaan kuuluva asiantuntija- ja palveluorganisaatio. Sen tehtävänä on edistää kansainvälistä vuorovaikutusta koulutuksen, työelämän ja kulttuurin alueilla sekä nuorison keskuudessa. CIMO hallinnoi ja toimeenpanee erilaisia vaihto- ja apurahaohjelmia sekä huolehtii Euroopan unionin koulutus- ja nuoriso-ohjelmien kansallisesta toimeenpanosta sekä Euroopan unionin Kulttuuri- sekä Kansalaisten Eurooppa -ohjelmien kansallisesta tiedottamisesta ja neuvonnasta. CIMO vastaa myös Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen edistämisestä ulkomaisissa yliopistoissa. Keskeisiin tehtäviin kuuluu lisäksi kerätä, muokata ja välittää toimialaan kuuluvaa tietoa eri asiakasryhmien tarpeisiin.