Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

09.06.2011

Suomen ja Venäjän lähialueiden korkeakoulujen yhteistyötä
tuetaan 656 000 eurolla

Suomen ja Venäjän lähialueiden korkeakoulujen välistä verkostoyhteistyötä tukevan FIRST-ohjelmasta on myönnetty tukea 25 verkostolle kaudeksi 2011–2012. FIRST-ohjelma tukee korkeakouluverkostojen kautta tapahtuvaa opiskelija- ja opettajavaihtoja sekä Venäjällä järjestettäviä intensiivikursseja.

Ohjelmasta helmikuussa päättyneellä hakukierroksella tukea haki 27 korkeakouluverkostoa. Tukea myönnettiin 25 verkostolle, joista 8 on yliopistojen ja 16 ammattikorkeakoulujen koordinoimaa. Myönnettävissä oli yhteensä 656 239,20 €.

Ohjelmaan osallistuu verkostojen kautta tulevalla kaudella 37 suomalaista ja 48 venäläistä korkeakoulua. Pääosa verkostoiden venäläisistä partnerikorkeakouluista sijoittuu Pietarin alueelle, mutta myös Petroskoi on suosittu alue. FIRST-ohjelman kautta tulevana lukuvuonna Suomen ja Venäjän lähialueiden välillä tulee liikkumaan 244 opiskelijaa ja 134 opettajaa.

Tärkeimpänä valintakriteerinä oli hakemuksen laatu. Tukea myönnettäessä huomioitiin myös vanhojen verkostojen osalta aiemmin toteutunut yhteistyö ja sen määrällinen ja laadullinen toteuma, verkoston opiskelija- ja opettajaliikkuvuuden kytkeytyminen muihin koulutusyhteistyön muotoihin sekä opiskelija- ja opettajavaihdon vastavuoroisuus.

11 intensiivikurssia saa tukea

18 korkeakouluverkostoa haki rahoitusta yhteensä 24 intensiivikurssin toteuttamista varten. Rahoitusta päätettiin myöntää yhteensä 11 kurssille. Mikään verkosto ei tällä hakukierroksella saanut rahoitusta kuin korkeintaan yhdelle intensiivikurssille. Venäjällä järjestettävät kurssit käsittävät aloiltaan mm. kasvatustieteitä, terveystieteitä, matkailua ja luonnontieteitä.

Etusija annettiin sellaisille intensiivikursseille, jotka ovat osa suurempaa yhteistä opintokokonaisuutta. Lisäksi arvioinnissa kiinnitettiin huomiota teemoihin ja sisältöön, lisäarvoon yksilöosallistujille sekä osallistuville korkeakouluille, opintojen hyväksilukemiseen, huolelliseen suunnitteluun ja toteutustapaan, intensiivikurssin arviointiin sekä tulosten ja kokemusten levittämiseen.

FIRST-korkeakouluverkostojen kattama alavalikoima on monipuolinen, painottuen kuitenkin erityisesti taloustieteisiin, mutta myös yhteiskuntatieteisiin ja teknillisiin tieteisiin.

FIRST-tuki 2011–2012
Opettajaliikkuvuus63 540 €
Opiskelijaliikkuvuus
499 290 €
Intensiivikurssit
93 409,20 €

FIRST-verkostojen alat
Business studies and management sciences 19
Social Sciences13
Engineering, technology11
Other areas of study 9
Communication and information sciences
8
Art and Design
8
Mathematics, informatics
7
Natural sciences
7
Medical sciences 7
Education, teacher training
6
Humanities
6
Law
5
Language and philosphical sciences 5
Agricultural sciences
4
Geography, geology 3
Architecture, urban and regional planning 3

Lue lisää

FIRST-ohjelmasta

Rahoitusta saaneista verkostoista ja intensiivikursseista

(Julkaistu 9.6.2011/SP&VZ)