Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

14.02.2018

Suomen Euroguidancen vuosi 2017 - Keskiössä ohjaajien kansainvälinen osaaminen

Eurooppalaiset koulutus- ja työmarkkinat ovat tänä päivänä helposti suomalaisten ulottuvilla. Samoin muista maista tullaan entistä enemmän vaihto- ja tutkinto-opiskelijoiksi suomalaisiin oppilaitoksiin sekä töihin suomalaisyritysten palvelukseen. Kansainvälisyys näkyykin kasvavassa määrin opetus- ja työ- ja elinkeinohallinnon ohjausammattilaisten päivittäisessä asiakastyössä.

Ohjaajien kansainväliset kompetenssit

”Vaikka suomalaisten ohjaajien kansainvälinen ja kulttuurienvälinen osaaminen on vahvistunut viime vuosina, on siinä edelleen kehitettävää”, toteaa Kati Heikkinen Opetushallituksen Euroguidance-tiimistä. Euroguidance-toiminnalla tuetaan ohjaajien kansainvälistä ja monikulttuurista neuvontatyötä mm. heille suunnatulla koulutuksella, tiedontuotannolla ja työvälineillä (mm. Maailmalle.net-verkkopalvelu).

Vuonna 2017 Euroguidance-toiminnassa edistettiin erityisesti ohjaajien kansainvälisen tietotaidon kehittymistä. Euroguidance toimi kouluttajana ja vei kansainvälisiä sisältöjä mm. opinto-ohjaajien koulutusohjelmiin. Verkostoyhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Euroguidance-tiimi järjesti Ohjaamoissa ohjaajille ja nuorille suunnattuja Maailmalle! -tapahtumia. Videokoulutuksia tarjottiin TE-toimistojen henkilökunnalle mm. tutkintojen tunnustamisesta ja tutkinto-opiskelusta ulkomailla yhdessä Opetushallituksen muiden asiantuntijoiden kanssa. Euroguidance-tiimin marraskuussa järjestämä monikulttuurisen ohjauksen koulutuspäivä sai suuren suosion ja kokosi yhteen ohjaajia opetus-, TE- ja nuorisosektoreilta sekä järjestöistä.

Tiedontuotanto, uutisointi ja palvelusuositus

Tärkeä osa Euroguidance-tiimin palveluita on tiedottaa säännöllisesti koulutuksen ja työelämän kansainvälistymiseen liittyvistä aiheista ohjaajille ja neuvojille. Euroguidance-uutiskirjeen jakelu kasvoi viime vuonna yli 1500 tilaajaan. Vuonna 2017 kuukausittain ilmestyneessä uutiskirjeessä oli keskimäärin noin 10 uutisaihetta Suomesta ja maailmalta (sis. julkaisut, tapahtumat, palvelut, hakuajat, jne.). Verkkouutisia julkaistiin ohjauksen ajankohtaisista asioista kerran kuukaudessa. Ne käsittelivät mielenkiintoisia ilmiöitä, kansainvälisten konferenssien antia ja tekivät ohjauksen asiantuntijuutta näkyväksi henkilöhaastatteluilla.

Lisäksi Euroguidance yhdessä TE-palveluiden, TEMin, KEHAn ja Helsingin yliopiston asiantuntijoiden kanssa laati suosituksen kansainvälisyyden ottamisesta huomioon työllisyys- ja kasvupalveluissa alueellisella ja paikallisella tasolla. Suositus tukee Euroguidance-palvelutuotantoa ja sujuvoittaa kansainvälisten sisältöjen viemistä TE-palveluissa toimiville ohjaajille ja neuvojille.

Suomalainen ohjaus tunnetuksi maailmalla

Euroguidance-tiimi on aktiivisesti mukana suomalaisen ohjausosaamisen näkyväksi tekemisessä maailmalla. Vuoden 2017 aikana Suomen Euroguidance-edustajat osallistuivat kutsuttuina puhujina ja edustajina useisiin kansainvälisiin ohjausalan tapahtumiin. Kohokohtina näistä voidaan mainita Viron EU-puheenjohtajuuskauden Lifelong Guidance Policy and Practice -konferenssi Tallinnassa syyskuussa ja globaali ICCDPP-symposiumi Soulissa, Etelä-Koreassa kesäkuussa.

Kohti konsultatiivista työotetta

Viime aikoina on selvästi ollut havaittavissa, että Euroguidance-toiminta on muuttumassa peruspalveluiden tarjoamisesta kohti konsultatiivisempaa ja yhteisöllisempää työotetta. Kansainvälisiin haasteisiin vastaaminen ohjausalalla on Euroguidance-toiminnan näkökulmasta tiivistä verkostoyhteistyötä paikallisten, alueellisten, kansallisten ja eurooppalaisten toimijoiden kanssa. Koska maailma ympärillä muuttuu jatkuvasti, ei enää ole olemassa kestäviä patenttiratkaisuja. Verkostojen voima on yhdessä tekemisessä. Se tekee mahdolliseksi löytää kaikkia osapuolia hyödyttäviä toimintamalleja ohjauksen kansainvälistymisen edistämiseksi maassamme tulevaisuudessa.

Euroopan laajuiseen Euroguidance-verkostoon kuuluu 35 maata. Katso lisää www.euroguidance.eu

Teksti: Mika Launikari, Opetushallitus/Euroguidance
Kuva:
Viron EU-puheenjohtajuuskauden konferenssi/Innove Foundation