Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

16.06.2010

Mediatiedote16.6.2010

Suomeen saapuneiden opiskelijoiden määrä kääntyi laskuun

Suomalaisiin korkeakouluihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin tuli viime vuonna aikaisempaa vähemmän kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita, harjoittelijoita ja työssäoppijia, selviää CIMOn tuoreista tilastoista. Tulijoita ovat menettäneet erityisesti Pohjois-Suomen oppilaitokset. Korkeakouluihin tulleiden osalta käyrä on laskusuuntainen ensimmäistä kertaa 1990-luvun lopulta jatkuneen tilastoinnin aikana. Samalla Suomesta lähti opiskelijoita ulkomaille enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Suomalaisiin korkeakouluihin tuli vuonna 2009 lähes 8800 ja ammatillisiin oppilaitoksiin reilut 2400 opiskelijaa ulkomailta. Tulijoiden määrä pieneni kummallakin koulutusasteella noin 100 hengellä edellisestä vuodesta. Vähentymistä on tapahtunut kaikkien alueiden oppilaitoksissa, suhteellisesti eniten kuitenkin Pohjois-Suomessa. Se ei silti menettänyt asemaansa yhtenä aktiivisimmin ulkomaisia opiskelijoita vastaanottavista alueista maassamme

Korkeakoulupuolella pienentyi erityisesti ammattikorkeakouluihin tulleiden vaihto-opiskelijoiden joukko, joka oli 5 % vähäisempi kuin vuotta aikaisemmin. Koko korkeakoulusektorilla tulijoiden väheneminen näkyi selkeimmin EU:n Erasmus-ohjelmassa, jonka kautta tulleiden määrä pieneni yli 3 %:lla. Erasmus säilyi kuitenkin erilaisista liikkuvuusjärjestelyistä suurimpana, sillä sitä käytti 2/3 Suomeen tulleista.

Suomalaisia lähtijöitä oli enemmän kuin koskaan aikaisemmin

Suomalaisista korkeakouluista ulkomaille lähti vajaat 9400 ja ammatillisesta koulutuksesta lähes 6100 opiskelijaa. Lähteneiden korkeakouluopiskelijoiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta yli 8 %:a ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden 14 %:a. Korkeakouluista aktiivisimpia lähtijöitä olivat kaupallisen alan, matkailu-, ravitsemis- ja talousalan, oikeustieteen, taideteollisuuden sekä yhteiskuntatieteen opiskelijat. Ammatillisessa koulutuksessa ulkomaanjaksoja tehtiin erityisesti tekniikan ja liikenteen sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla.

Korkeakouluissa lähes puolet ulkomaille lähtevistä hyödynsi EU:n Erasmus-ohjelmaa. Korkeakoulujen omia opiskelijavaihtosopimuksia käytettiin erityisesti silloin, kun suunnattiin Euroopan ulkopuolisiin maihin, kuten Yhdysvaltoihin, Kiinaan, Kanadaan, Thaimaahan ja Japaniin. Ammatillisessa koulutuksessa suosituin liikkuvuusjärjestely oli EU:n Leonardo da Vinci -ohjelma. Oppilaitoksen omalla rahoituksella liikkui yli kolmasosa opiskelijoista; ylivoimaisesti suosituin kohdemaa oli tällöin Espanja.

Opiskelijoiden liikkuvuus on pysynyt Eurooppa-keskeisenä

Euroopan osuus Suomesta ulkomaille suuntaavien korkeakouluopiskelijoiden kohteista on viime vuosina tasaisesti laskenut ja erityisesti Aasian osuus kasvanut. Siitä huolimatta valtaosa eli 66 % suomalaisista lähtijöistä meni edelleen Eurooppaan. Korkeakouluihin tulleista opiskelijoista 84 % tuli toisesta Euroopan maasta. Ammatillisen koulutuksen opiskelijaliikkuvuus oli vielä Eurooppa-keskeisempää: lähtijöistä yli 90 % meni Eurooppaan, tulijoista 97 % tuli sieltä.

Lisätietoja:

Vastaava asiantuntija Irma Garam (korkeakoulujen kansainvälinen liikkuvuus)

  • puh. 0207 868 549, etunimi.sukunimi@cimo.fi

Vastaava asiantuntija Siru Korkala (ammatillisen koulutuksen kansainvälinen liikkuvuus)

  • puh. 0207 868 610, etunimi.sukunimi@cimo.fi

Tilastoraportit löytyvät kokonaisuudessaan CIMOn verkkopalvelusta.

  • Kansainvälinen liikkuvuus ammatillisessa koulutuksessa 2009. Siru Korkala. Tietoa ja tilastoja -raportti 1/2010.
  • Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2009. Irma Garam. Tietoa ja tilastoja -raportti 2/2010

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on vuonna 1991 perustettu opetusministeriön hallinnonalaan kuuluva asiantuntija- ja palveluorganisaatio. Sen tehtävänä on edistää kansainvälistä vuorovaikutusta koulutuksen, työelämän ja kulttuurin alueilla sekä nuorison keskuudessa. CIMO hallinnoi ja toimeenpanee erilaisia vaihto- ja apurahaohjelmia sekä huolehtii Euroopan unionin koulutus- ja nuoriso-ohjelmien kansallisesta toimeenpanosta sekä Euroopan unionin Kulttuuri- sekä Kansalaisten Eurooppa -ohjelmien kansallisesta tiedottamisesta ja neuvonnasta. CIMO vastaa myös Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen edistämisestä ulkomaisissa yliopistoissa. Keskeisiin tehtäviin kuuluu lisäksi kerätä, muokata ja välittää toimialaan kuuluvaa tietoa eri asiakasryhmien tarpeisiin.
CIMO on kerännyt tiedot yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kansainvälisestä liikkuvuudesta vuodesta 1998 ja ammatillisen koulutuksen vuodesta 2008.