Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

23.10.2012

Suomalaisvetoinen Grundtvig-oppimiskumppanuus palkittiin Alankomaissa

Erilaisten oppijoiden liiton koordinoima ”Breaking Barriers – peer learning groups for dyslexics” -oppimiskumppanuus palkittiin vuoden 2012 parhaana kansainvälisenä aikuiskoulutushankkeena Alankomaissa. Vertaisryhmäoppimiseen keskittynyttä hanketta pidettiin innovatiivisena ja toteuttamiskelpoisena muuallakin. Learn for Life -palkinto myönnetään vuosittain hollantilaiselle organisaatiolle, joka on mukana aikuiskoulutuksen kansainvälisessä yhteistyössä.

EU:n Grundtvig-ohjelmasta rahoitetun oppimiskumppanuushankkeen hollantilainen osapuoli Valk&Uil on yritys, joka tarjoaa opetusta lukivaikeuksista kärsiville aikuisille. Hankkeessa oli mukana kumppaneita myös Turkista, Sisiliasta, Norjasta ja Virosta.

Learn for Life -järjestö perusteli palkintoa mm. sillä, miten hankkeessa on levitetty tietoa lukivaikeuksista Alankomaiden vankiloihin. Hankkeen aikana on etsitty lukivaikeuksista kärsiviä vankeja, joita on tuettu tuomalla vertaisryhmäoppiminen erilaiseksi oppimistavaksi vankilaympäristöön.

Breaking Barriers -hankkeessa (2010–2012) on vaihdettu kokemuksia ja tietoja sekä lukivaikeuksista että oppimisesta vertaisryhmässä. Erilaisten oppijoiden liiton toiminnassa käytettyä vertaisryhmäoppimisen mallia sovellettiin hanketyön avulla muiden käyttöön. Lukivaikeuksista on käytetty laajempaa erilainen oppiminen -käsitettä. Hankkeessa hyödynnettiin lukitestiä, jonka tulokset kertoivat lukivaikeuksisia olevan erilaisissa ympäristöissä yliopistoista vankiloihin.

Organisaatiot ovat onnistuneet oppimiskumppanuuden avulla kehittämään lukivaikeuksiin liittyvää toimintaa omassa maassaan. Esimerkiksi vertaisryhmiä on perustettu kaikissa osallistujamaissa ja niiden kehittämistä jatketaan edelleen. Hankkeen avulla on parannettu myös opettajien valmiuksia tunnistaa lukivaikeuksia. Tärkeä osa toimintaa on koko ajan ollut lukivaikeuksisten omien kokemusten huomioiminen.

Hankkeestaan innostuneet partneriorganisaatiot ovat järjestäneet omissa maissaan seminaareja, joihin on osallistunut opettajia, koulunjohtajia ja virkamiehiä. Hankkeelle ollaan suunnittelemassa jatkoa.

Katso myös

Grundtvig: Oppimiskumppanuudet

Muualla verkossa

Erilaisten oppijoiden liitto

(23.10.2012 / TL)