Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

22.05.2017

Suomalaisen kirjallisuuden ABC: tutkimus, kääntäminen ja opetus ulkomaisissa yliopistoissa ilmestyi

Miten opettaa kielioppia kaunokirjallisuuden avulla? Kuinka kääntyvät Riikka Pulkkisen romaanin erisnimet puolaksi? Millä traditioilla Eppu Normaalin ”Murheellisten laulujen maa” leikkii? Tuore teos vastaa näihin ja moniin muihin kysymyksiin.

”Idea artikkelikokoelmaan syntyi Varsovan yliopistossa vuonna 2016 järjestetyssä konferenssissa ”Suomalainen kirjallisuus: tutkimus, kääntäminen, opetus”. Suomalaisen kirjallisuuden tutkimuksen ja opetuksen kysymykset ja ongelmat ovat eri maiden yliopistoissa keskenään hyvin saman tyyppisiä. Totesimme, että yhteiselle pohdinnalle suomalaisesta kirjallisuudesta ulkomaisesta näkökulmasta on tarvetta”, kertoo professori Mika Hallila, joka on toimittanut teoksen FT Łukasz Sommerin kanssa.

Hallila työskentelee Opetushallituksen lähettämänä Varsovan yliopiston vierailevana Suomen kirjallisuuden ja kulttuurin professorina 2013–2018. Opetushallitus on tukenut teoksen julkaisemista, samoin kuin Varsovassa pidettyä konferenssia.

Kirjallisuuden näkökulma esille

Konferenssiin osallistui Suomen kielen ja kulttuurin opettajia ja tutkijoita Puolan, Tšekin, Slovakian, Latvian, Liettuan ja Viron yliopistoista. Heistä valikoitui myös valtaosa teoksen kirjoittajista. Pääpuhujaksi oli kutsuttu Helsingin yliopiston kotimaisen kirjallisuuden professori Jyrki Nummi, joka myös on mukana kokoelmassa artikkelillaan Aleksis Kivestä ja klassikkotraditiosta.

”Kirjallisuus kuuluu ulkomaisten yliopistojen
suomen kielen ja kulttuurin opetukseen
keskeisenä osa-alueena."

Suomalaista kirjallisuutta tutkitaan, käännetään ja opetetaan Suomen ulkopuolella paljon enemmän kuin voisi olettaa aihepiirin yleisen näkyvyyden ja tunnettuuden perusteella. Kirjallisuus kuuluu ulkomaisten yliopistojen suomen kielen ja kulttuurin opetukseen keskeisenä osa-alueena. Siitä huolimatta oppiala hahmotetaan tyypillisesti kielenopetuksena. Aiheesta ei ole liiemmin aikaisempia julkaisuja”, Hallila kertoo.

Julkaisu sisältää 14 artikkelia suomalaisesta kirjallisuudesta osana ulkomaisten yliopistojen Suomen kielen ja kulttuurin oppialaa. Kirjoittajina on alan asiantuntijoita, opettajia ja tutkijoita 6 Euroopan maan yliopistoista. Teoksessa yhdistyvät tutkimuksen, kääntämisen ja opetuksen lähestymistavat.

Aiheet ulottuvat klassikkojen tutkimuksesta kääntämisen teorioihin ja opetuksen käytäntöihin. Niissä tarjotaan tieteellisiä, ammatillisia ja pedagogis-didaktisia näkökulmia alalla toimiville ja aiheesta kiinnostuneille.

Artikkelikokoelma on julkaistu vain verkossa. Se on saatavilla maksutta Opetushallituksen sivuilta.

Suomen kieltä ja kulttuuria opetetaan maailmalla noin 100 yliopistossa 30 eri maassa. Opetushallitus tukee työtä monin tavoin, muun muassa lähettämällä vierailevia Suomen kielen ja kulttuurin opettajia. Varsovan yliopistossa on opetettu suomea vuodesta 1952. Nykyisin Suomen kieltä ja kulttuuria voi yliopistossa opiskella alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon pääaineena. Opetusta annetaan nykykielten laitoksella.

Suomalaisen kirjallisuuden ABC: tutkimus, kääntäminen ja opetus ulkomaisissa yliopistoissa (pdf)


Lue lisää

Suomen kieli ja kulttuuri

(22.5.2017 / KH)