Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

15.03.2016

Kuvat: Vladimir Mayorov

Suomalais–venäläisellä korkeakouluyhteistyöllä on pitkät perinteet

Suomalaisten ja venäläisten korkeakoulujen yhteistyöseminaari järjestettiin helmikuussa jo 10. kerran. Ensimmäisen kerran seminaari järjestettiin 20 vuotta sitten Helsingissä. Pikku hiljaa käytännöksi vakiintui yhteistyöseminaarin järjestäminen parin vuoden välein, vuoroin Suomessa, vuoroin Pietarissa.

Pietarin Talousyliopiston (UNECON) rehtori ja Luoteis-Venäjän vararehtorien yhdistyksen puheenjohtaja Igor Maximtsev ja CIMOn johtaja Samu Seitsalo lausuivat seminaarin tervehdyssanat. Maximtsev muisteli yhteistyön askeleita ja kiitteli lämpimin sanoin suomalaisia kollegoitaan.

”Eniten ulkomaisia tutkinto-opiskelijoita suomalaisiin korkeakouluihin tulee Venäjältä. Hieman yli 20 000 ulkomaisesta tutkinto-opiskelijastamme venäläisiä oli vuonna 2014 jo yli 3 000”, kertoi Seitsalo.

Nuoremmat sukupolvet ovat kiinnostuneempia Venäjästä kuin me aikoinamme”, East Office -toimiston toiminnanjohtaja Raimo Valo nosti esille. Alumni-puheenvuoron käyttäneen Timo Sivosen mukaan suomalaisopiskelijoiden houkutteleminen Venäjälle ei ole sen kummempaa kuin mikään muukaan markkinointi kun tuote on kunnossa.

Puheenvuoroissa läpi seminaarin korostui tarve lisätä korkeakoulujen ja työelämän välistä yhteistyötä. Todettiin, että yritysten olisi tärkeää tehdä strategista yhteistyötä korkeakoulujen kanssa; toisaalta korkeakoulujen toivottiin huomioivan työelämän tarpeet entistä paremmin. Korkeakoulujen opettajat olisi tärkeää pitää kiinni siinä, mitä yritysmaailmassa tapahtuu ja päinvastoin. Tilaisuudessa esitelty Demos Helsingin ja CIMOn Piilotettu osaaminen -selvitys sai laajaa kiinnostusta venäläisten keskuudessa.

”Koulutus on toiminut sillanrakentajana Suomen ja Venäjän välillä jo kauan”, Raimo Valo korosti. ”Venäjä-osaamisen tarve ei ole kadonnut mihinkään. Suomalaisyritysten toiminta Venäjällä jatkuu edelleen. Yhteistyötä ei lopeteta taloussuhdanteiden tai poliittisten muutosten perusteella – saman aseman saavuttaminen uudelleen vaatisi pitkällisiä ponnisteluita.”


Pietarin Talousyliopiston (UNECON) rehtori ja Luoteis-Venäjän vararehtorien yhdistyksen puheenjohtaja Igor Maximtsev ja Itä-Suomen yliopiston kansainvälisten asioitten päällikkö Outi Savonlahti.

Monet osanottajista ovat tehneet keskenään yhteistyötä jo parikymmentä vuotta. Hyvät välit näkyivät myös iltatilaisuudessa lämpimänä tunnelmana.

Seminaarin kohokohtiin kuului tunnustuspalkintojen jakaminen pitkään Suomen ja Venäjän välisessä korkeakouluyhteistyössä toimineille. Muistot vuosien varrelta, kuten vaikka Itä-Suomen yliopiston kansainvälisten asioitten päällikkö Outi Savonlahden kertomus hevoskärrykyydistä Petroskoissa, olivat hauskaa kuultavaa. CIMOn pitkäaikainen Venäjä-asiantuntija, juuri eläkkeelle jäänyt Asta Hämäläinen, sai myös ansaitsemaansa huomiota kun halukkaat saattoivat jättää hänelle videotervehdyksensä.

”Venäjällä Suomi koetaan luotettavaksi kumppaniksi, jonka kanssa yhteistyö on laadukasta. Liikkuvuutta ja hankeyhteistyötä toivottaisiinkin lisää”, Venäjän kansallisen Erasmus+ -toimiston apulaisjohtaja Anna Muravjova totesi puheenvuorossaan. Lopuksi ei voi muuta kuin yhtyä Jyväskylän yliopiston kansainvälisten asioitten päällikön Tuija Koposen toteamukseen: ”Riippumatta poliittisista ja taloudellisista haasteista, korkeakouluyhteistyö maidemme välillä on nyt erityisen tärkeää.”

Seminaarin esitykset englanniksi ja venäjäksi (pdf)

(15.3.2016 | Jaana Mutanen, Outi Jäppinen ja CIMOn muu Venäjä-seminaaritiimi)