Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

23.08.2016

Strategisten kumppanuushankkeiden hakemusten määrä kasvoi ammatillisen Erasmus+ -hakukierroksella 2016

Vuoden 2016 hakukierroksella jätettiin ammatillisen koulutuksen strategisia kumppanuushankehakemuksia yhteensä 30, eli hieman enemmän kuin viime vuonna (27). Rahoitusta myönnettiin kaikkiaan yhdeksälle hankkeelle yhteensä noin 1,87 miljoonaa euroa. Hyväksymisprosentti putosi aiempien vuosien 37 prosentista noin 30 prosenttiin.

Hankkeiden keskimääräiset budjetit ovat jonkin verran kasvaneet vuodesta 2014, mikä sekin vaikuttaa osaltaan rahoitettavien hakemusten määrään. Myönnettyjen budjettien vaihteluväli on noin 195 000 – 290 000 euroa. Hakijoista 19 oli ammatillisia oppilaitoksia, 5 korkeakouluja, ja loput hakijat edustivat muita organisaatiotyyppejä. Hyväksytyistä hankkeista 8 on ammatillisten oppilaitosten koordinoimia ja yksi ammattikorkeakoulun koordinoima hanke.

Innovaatioiden kehittämistä ja hyvien käytäntöjen vaihtamista

Rahoitettavissa hankkeissa kehitetään mm. työssäoppimisen käytäntöjä ja ohjausta, yrittäjyysopintoja, eri alojen opetussisältöjä ja –menetelmiä, sekä opettajien osaamista maahanmuuttajakoulutukseen liittyen.
Tänä vuonna strategiset kumppanuushankkeet oli jaettu kahteen tyyppiin: innovaatioiden kehittämiseen tähtääviin hankkeisiin (development of innovation) ja hyvien käytäntöjen vaihtamiseen (exchange of good practices) painottuviin hankkeisiin. Hyvien käytäntöjen vaihtamiseen painottuvia hakemuksia jätettiin valitettavasti vain kaksi. Hanketyyppi mahdollistaa muiden hyvistä käytännöistä oppimisen ilman laajaan kehittämistyöhön resursoitavaa työpanosta. Toiminto sopii hyvin esimerkiksi opettajien osaamisen kehittämiseen, joka nivotaan osaksi oppilaitoksen henkilöstön täydennyskoulutusta ja kehittämisstrategiaa. Hyvänä esimerkkinä henkilöstön täydennyskoulutuksen kehittämisestä on tällä hakukierroksella hyväksytty Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän koordinoima RESHAPE –hanke, jossa järjestetään workshoppeja maahanmuuttajakoulutuksen opetus- ja muulle henkilöstölle.

Opinto- ja koulutustilaisuuksia uusien oppimisympäristöjen ja –menetelmien testaamiseen

Opinto- ja koulutustilaisuudet (teaching, training and learning) ovat vakiinnuttaneet paikkansa osana ammatillisen koulutuksen strategisten kumppanuushankkeiden toimintaa. Lähes kaikissa hyväksytyissä hankkeissa (7/9) opiskelijoille tai opettajille suunnatut opinto- ja koulutustilaisuudet sisältyvät hankkeen toimintoihin. Hakemusten arvioinnissa painotettiin opinto- ja koulutustilaisuuksien selkeää linkittymistä hankkeen kehittämistavoitteisiin, kuten esimerkiksi opetussuunnitelmien kehittämiseen. Tästä hyvänä esimerkkinä on Omnian koordinoima Healthy Future -hanke, jossa edistetään hotelli-, ravintola- ja catering-alan opiskelijoiden osaamista liittyen kestävän kehityksen mukaiseen ruokavalioon ja yrittäjyyteen. Hankkeen aikana kertyneen osaamisen esille tuomisessa hyödynnetään Open Badge osaamismerkkejä.


Opinto- ja koulutustilaisuudet tarjoavat erinomaisia mahdollisuuksia myös uusien oppimisympäristöjen ja –tapojen kokeiluun, ja niihin toivotaankin jatkossa innovatiivisempia työskentelymenetelmiä unohtamatta kuitenkaan oppimistavoitteiden selkeää määrittelemistä.
Tulosten käyttöönottoon ja hyödynnettävyyteen huomiota jo hankkeen suunnitteluvaiheessa


Monissa hankesuunnitelmissa vaikuttavuus- ja levityssuunnitelmat ovat usein puutteellisesti kuvattuja. Hankkeilta toivotaan enemmän myös kansalliseen koulutusjärjestelmään ulottuvia vaikutuksia. Tulosten käyttöönottoon ja hyödynnettävyyteen partneriryhmän ulkopuolella tulisikin kiinnittää entistä enemmän huomiota jo hankkeen suunnitteluvaiheessa.

Hyväksytyt strategiset kumppanuushankkeet (KA2) 2016 (pdf)

(22.8.2016/HN)