Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

27.08.2015

Strategiset kumppanuushankkeet monipuolistavat oppilaitoksen kansainvälistä toimintaa

Vuoden 2015 hakukierroksella jätettiin ammatillisen koulutuksen strategisia kumppanuushankehakemuksia yhteensä 27 eli sama määrä kuin viime vuonna. Rahoitusta myönnettiin kymmenelle hankkeelle hyväksymisprosentin ollessa 37. Rahoitusta jaettiin yhteensä noin 1,84 miljoonaa euroa. Myönnettyjen budjettien vaihteluväli on noin 90 000 – 300 000 euroa.

Suurin osa hakijoista oli ammatillisia oppilaitoksia (18 kpl) ja korkeakouluja (4), ja loput hakijat edustivat muita organisaatiotyyppejä. Hyväksytyistä hankkeista 9 on ammatillisten oppilaitosten koordinoimia ja yksi yhdistyksen koordinoima hanke.

Hankkeet ovat kestoltaan pääasiassa kahden vuoden mittaisia. Kooltaan ja kehittämistavoitteiden laajuudeltaan hankkeet ovat hyvin erikokoisia. Lähes kaikissa hankkeissa on haettu rahaa konkreettisten lopputuotteiden tekemiseen, mutta kehittämistoiminnan laajuus ja siihen resursoitujen työpäivien määrä vaihtelee 30:stä noin 700 työpäivään. Pienimuotoisia hankkeita toivotaan myös jatkossa, sillä ne ovat osoittautuneet ammatillisen koulutuksen toimijoille sopivaksi tavaksi syventää kansainvälistä yhteistyötä ulkomaisten partnereiden kanssa.

Uusia opetussisältöjä ja tapoja opetuksen toteuttamiseen

Hakijat ovat vähitellen löytämässä strategisten kumppanuushankkeiden mahdollisuudet yhdistää kehittämistoimintaa ja liikkuvuutta uusilla tavoilla opetussisältöjen ja –menetelmien kehittämiseksi. Yli puolessa hyväksytyistä hankkeista järjestetään osallistavia työpajoja tai koulutustilaisuuksia opiskelijoille ja/tai opettajille. Esimerkiksi Seinäjoen koulutuskuntayhtymän koordinoimassa International Forestry -hankkeessa kehitetään viiden maan yhteistyönä metsäalan opintokokonaisuus, jota opiskelijat testaavat eri maissa järjestettävissä workshopeissa. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä myös yritysten kanssa työelämävastaavuuden varmistamiseksi.

Osallistamalla opettajat, opiskelijat ja työelämä opetussisältöjen ja -menetelmien kehittämiseen niiden toimivuudesta saadaan palautetta eri osapuolilta jo hankkeen aikana. Tämä parantaa käytäntöjen integrointia oppilaitoksen arkeen.

Hanketyön vaikuttavuus onkin nostettu Erasmus+ -ohjelman keskeiseksi laatuvaatimukseksi, mikä haastaa hanketoimijat pohtimaan miten tuloksia saadaan parhaalla mahdollisella tavalla hyödynnettyä oppilaitoksen toiminnassa hankerahoituksen päätyttyä.

Seuraava hakukierros käynnistyy syksyllä 2015. Hakukierroksen aikatauluista tiedotetaan CIMOn verkkosivuilla.

Lista hyväksytyistä hankkeista:

Hyväksytyt strategiset kumppanuushankkeet (KA2) 2015 (pdf)

(27.8.2015/HN)