Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

23.05.2012

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia klapilla päähän

”Turkulaisittain klapil päähän lyöty kuin paljo uutta asiaa ja ideaa”, totesi professori Maritta Välimäki päätössanoissaan sosiaali- ja terveysalan kansainvälisten hankkeiden tuloksia esitelleessä seminaarissa Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella 11.5.2012. Tilaisuudessa esiteltiin toimintatapoja ja tuloksia, joita sosiaali- ja terveysalan kansainvälisissä hankkeissa ympäri Suomen parhaillaan kehitetään.

Tilaisuuden osallistujia kiinnosti eniten miten sosiaali- ja terveysalaa kehitetään kansainvälisissä hankkeissa oman koulutusasteen ulkopuolella. Tilaisuudessa käsiteltiin muun muassa lähihoitajien ja parturi-kampaajien moniammatillisista opiskelijaliikkuvuushankkeita, korkeakoulujen kaksoistutkintoja, sairaanhoitajien harjoittelun ohjauskäytänteitä, hoitotyön profession kehittämistä sekä aggressiivisen potilaan kohtaamiseen kehitettyä verkkokoulutusta jo ammatissa toimiville. Lisäksi esiteltiin 2. asteen opiskelijoiden vierailua kolmessa maassa.

Kannattaako kansainvälisyys?

Miksi yhteistyötä tehdään kansainvälisesti, eikö se ole kauhean vaivalloista? Tilaisuuden osallistujat kertoivat avoimesti sekä saavutetuista hyödyistä että haasteista, joita kansainvälistymistyöhön väistämättä liittyy. Haasteina ovat muun muassa kansallisen lainsäädännön ja oman korkeakoulun säännöt ja määräykset kaksoistutkinnoissa, monikansallisten opiskelijaryhmien vastaanottamiseen liittyvä työmäärä, jaksotuseroavaisuudet ja siitä koituvat käytännön aikatauluhaasteet työssäoppimisen järjestämisessä – puhumattakaan opetusfilosofisista näkemyseroista tai kulttuurisista eroista hoitoetiikassa ja hoitajuuskäsityksissä.

Kansainvälistymisen hyödyistä nousi esiin esimerkiksi kansainvälinen hankerahoitus, joka on toiminut todellisena voimavarana toiminnan kehittämiselle, opiskelijoilta saatu hyvä palaute käytännön kokemuksista ulkomaisten sairaaloiden hoitokäytänteistä sekä asiantuntijoiden laajentuneet verkostot ja näkökulmat, joiden ansiosta koulutussisältöjä on voitu kehittää aidosti huomattavasti monipuolisemmista lähtökohdista.

Tilaisuuden lopputuloksena voitiin todeta, että kansainvälisyys kannattaa ja ilmiselvästi innostaa.

Osallistujia muistutettiin CIMOn tarjoamista palveluista ideoiden jalostamisessa ja jatkotyöstämisessä. Vastaavanlaisten, CIMOn kanssa yhteistyössä toteutettavien, temaattisten seminaarien sarja jatkuu. Suunnitteilla olevia teemoja ovat laadunhallinta, valmennus, yrittäjyyskasvatus, tasavertaiset mahdollisuudet ja ECVET.

Tiedotusta kannattaa seurata CIMOn verkkosivuilla ja cami-sähköpostilistalla (liittymisohjeet).

23.5.2012 / KLR