Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

22.05.2018

Sosiaali- ja terveysalan hanketoimijat aloittivat temaattisen Erasmus+ -webinaarisarjan

Toukokuun alussa järjestettiin ensimmäinen temaattinen Erasmus+ -webinaari. Temaattisia webinaareja järjestetään jatkossa säännöllisesti ja niiden tavoitteena on esitellä hankkeiden toimintaa ja tuloksia kaikille webinaarien aiheista kiinnostuneille.

Ensimmäisen temaattisen webinaarin aiheena oli ”Erasmus+ -ohjelman mahdollisuudet sote-alan koulutuksen ja osaamisen monipuoliseen kehittämiseen”. Webinaarissa oli mukana kolme strategista kumppaniuushanketta ja yksi liikkuvuushanke. Webinaarin sisällön koosti neljä eri hankekoordinaattoria, joiden anti rakensi mielenkiintoisen yhteisen, vahvan osaamisen verkon, josta hanketoimijat voivat ammentaa kuulijoiden käyttöön osaamista ja ideoita esimerkiksi yhteisen koulutuspäivän merkeissä.

Erasmus+ -ohjelman keskeinen tavoite on parantaa työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavan osaamisen ja ammattitaidon tasoa. Tähän webinaariin valituilla strategisilla kumppanuushankkeilla oli tämän tavoitteen lisäksi yhteinen tekijä, mahdollisimman pitkään aktiivisesti kotona asuvien ikääntyneiden ihmisten tukeminen ja ohjaaminen.

Ikääntyneiden kotona asumisen tukemisen teema yhdisti hankkeita

Ikääntyneiden kotona asuminen lisääntyy tulevaisuudessa ja tarvitaan tehokkaita ja mielekkäitä menetelmiä tämän asiakasryhmän kohtaamiseen, tukemiseen ja ohjaamiseen. Digitalisaation mukaan ottaminen hoitotyöhön muuttaa tulevaisuuden työelämää sosiaali -ja terveysalalla. On ajankohtaista pohtia yhdessä muiden Euroopan sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa, miten teknologia otetaan osaksi arjen työtä niin, että eettisyys ja ihmisen hyvinvointi korostuvat hyvinvointiteknologian kehittämisessä, käyttöönotossa ja tulevaisuuden osaajien koulutuksessa.

Webinaarissa liikkuvuushankkeita edusti Erasmus+ toiminnassa pitkään mukana ollut Sotenet -verkosto. Kansainvälisyys kuuluu kaikille ja on tärkeää saada toimintaan mukaan myös uusia hanketoimijoita. Ohjelman tavoitteena on kansainvälisten vaihtojaksojen määrän ja laadun lisääminen sekä oppimistuloksiin perustuvien hyväksilukumenetelmien kehittäminen ja opintojen siirtovälineiden yhteensopivuuden lisääminen Euroopassa. Sotenet -verkosto on pitkäjänteisesti kehittänyt laadukkaita toimintamalleja opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuuksien toteuttamiseen. Suomessa kansainvälisyyskoordinaattorit tekevät laadukasta työtä ja laadun varmistamiseksi on mielekästä hyödyntää mestari-kisälli -ajatusta, huomioiden, että mestarit ovat mestareita oppimaan uusista kohtaamisista.

Erasmus+ -ohjelma tukee kehittämistyötä nyt ja tulevaisuudessa

Webinaari jätti ilmaan innostuneen ilmapiirin. On tärkeää, että Erasmus+ -ohjelmassa tapahtuvaa kehittämistä arvostetaan ja hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla. Seuraavalla Erasmus+ -ohjelmakaudella on luvassa suurempi määrä rahaa liikkuvuus- ja kehittämishankkeisiin. Tämä tarjoaa mahdollisuuden uusien toimintatapojen kehittämiseen yhdessä eri Euroopan maiden toimijoiden kanssa. Suomalaisilla toimijoilla on paljon annettavaa muille Euroopan maiden toimijoille, mutta myös opittavaa heidän hyvistä käytänteistä. Kansainvälisten- ja kansallisten hanketoimijoiden on aika lyödä viisaat päät yhteen ja luoda uusia malleja kehittää niin ammatillista koulutusta kuin muita koulutusasteita innostavassa synergian hengessä.

Webinaarissa mukana olleet hankkeet:

Well-tech (hyvinvointiteknologia), Anne Patana, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Lucky You – Getting older in Europe (vanhustenhoito), Maria Sissonen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

DigiNurse, Learning ICT supported nursing for self-management of patients, Raija Kokko, Tampereen ammattikorkeakoulu

Sotenet -verkoston opiskelija -ja henkilöstövaihdot, Päivi Nuutinen, Savon koulutuskuntayhtymä

Linkki webinaarin tallenteeseen