Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

05.09.2013

Slovenialaiskaksikko Academia-vaihdossa Etelä-Savossa

Slovenialaisohjaajien kokemuksia Academia-opintovierailusta Etelä-Savossa

Slovenian työhallinnossa ohjaajina toimivat Darja Hlade ja Jasna Kovač osallistuivat toukokuussa Etelä-Savossa pidettyyn Academia-opintovierailuun. Vierailu antoi heille ammatillisesti ja henkilökohtaisesti enemmän kuin he olivat ennalta uskaltaneet toivoa. Erityisesti tutustuminen suomalaiseen työhallintoon ja siellä tarjottaviin tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluihin oli molemmille heistä avartava ja antoisa kokemus.

Slovenialaiskaksikon yllätti se, miten paljon Suomen työhallinto tarjoaa asiakkailleen ohjausta ja neuvontaa puhelimitse ja sähköisesti (verkko, some, sposti). Sloveniassa sähköiset ohjauspalvelut ovat vasta kehittymässä osana palvelurakenneuudistusta. Tällä hetkellä painopiste on siellä yhä edelleen kasvotusten tapahtuvassa ohjaus- ja neuvontatyössä.

Nuorten tulevaisuus työmarkkinoilla huolestuttaa

Darja ja Jasna tekevät kotimaassaan töitä kaikenikäisten työttömien työnhakijoiden kanssa. He kertoivat, että Slovenia monien muiden EU-maiden tavoin kamppailee korkean nuorisotyöttömyyden kanssa. Mitään yksinkertaista ratkaisua ongelmaan ei ole Sloveniassakaan tähän mennessä keksitty. Siksi maa onkin kiitollisena ottanut vastaan EU:lta saamansa lisärahoituksen nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi.

Etelä-Savossa viettämänsä viikon aikana slovenialaiset panivat merkille sen, että Suomen työhallinnossa on erityisiä nuorten ohjaukseen keskittyneitä ja perehtyneitä ohjaajia ja neuvojia. Tämä vaikuttaa heistä erittäin hyvältä käytännöltä siksi, että silloin ohjaajilla on tilaisuus systemaattisesti syventää asiantuntemustaan nuoriin liittyvissä kysymyksissä.

Maahanmuuttajat kasvava kohderyhmä

Maahanmuuttajien määrä on viime vuosina lisääntynyt sekä Suomessa että Sloveniassa. Ohjauspalveluiden kehittäminen maahanmuuttajataustaiselle väestölle on ollut iso haaste molemmissa maissa. Sloveniassa maahanmuuttajille suunnatut ohjauspalvelut ovat keskittyneet maan pääkaupunkiin Ljubljanaan, jossa toimii tehtävään erikoistuneita ohjausasiantuntijoita. Nykyisin myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella tarvitaan entistä enemmän monikulttuurista ohjausosaamista, minkä seurauksena maahanmuuttajapalveluita on alettu voimallisemmin kehittää Slovenian muissakin osissa.

Suomalainen koulutusosaaminen

Viikon aikana tutustuminen suomalaisiin oppilaitoksiin vakuutti vieraat siitä, että maamme tarjoaa korkealaatuista koulutusta elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Slovenialaiset arvostivatkin suuresti sitä, että he saivat selkeän käsityksen suomalaisen koulutuksen sisällöistä, opetus- ja ohjausmenetelmistä sekä joustavista koulutusväylistä. Erityisesti suomalaisoppilaitosten tarjoamat etäopiskeluna suoritettavat verkkopohjaiset opintokokonaisuudet jäivät vieraiden mieleen.

Academia-vierailu tarjosi slovenialaisnaisille oivan mahdollisuuden verkostoitua muista maista tulleiden osallistujien sekä tietenkin suomalaisten isäntien ja emäntien kanssa. Viikon aikana tiedon- ja kokemustenvaihto oli vilkasta, uusia tuttavuuksia solmittiin ahkerasti ja lisäksi aikaa jäi vielä tutustua perinteiseen suomalaiseen elämänmenoon keväisen maaseudun rauhassa.

ML/4.9.2013