Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

29.05.2012

Vappu Taipale kannusti puheenvuorossaan senioreja luottamaan oppimiskykyynsä. Kuva: Tiina Lehmusvaara.

Seminaaripäivä kannusti seniorit liikkeelle

Seniorit liikkeellä -seminaari kokosi 70 senioriopiskelijaa ja aikuiskouluttajaa jakamaan kokemuksia osallistumisesta EU:n Grundtvig-ohjelmaan. CIMOssa 23.5.2012 pidetty seminaari liittyy vuoden 2012 eurooppalaiseen teemavuoteen, jonka aiheena on aktiivinen ikääntyminen ja sukupolvien välinen solidaarisuus. Seminaarin tarkoituksena oli nostaa esille kansainvälistymisen tärkeyttä ikäihmisille.

Toimialajohtaja Mikko Nupponen CIMOsta totesi avaussanoissaan, että kansainvälistyminen mielletään helposti vain nuorten asiaksi. Monia mahdollisuuksia on tarjolla myös seniorikansalaisille; esimerkiksi EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelmaan kuuluvan Grundtvigin kohderyhmänä on koko aikuisväestö. Ikä ei ole este oppimiselle, ei ystäväpiirin laajentamiselle eikä myöskään kansainvälisten kokemusten hankkimiselle.

Vappu Taipale: ”Aivoissa on aina käyttämätöntä kapasiteettia oppimiselle”

Seminaarin pääpuhujana oli Vappu Taipale, joka toimii nykyään Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton VALLIn puheenjohtajana. Taipaleen mukaan väestön ikääntyminen on globaali megatrendi, joka näkyy kaikkialla. Hieman yllättäen Suomea pidetään kansainvälisessä vertailussa vanhustenhuollon mallimaana, jonka menettelytavoista muut haluavat ottaa opikseen.

Taipale puhui erilaisista murrosvaiheista, jotka vaikuttavat yhteiskuntaan ja eri-ikäisten ihmisten rooliin siinä toimimisessa. Maatalousyhteiskunnassa miehet ja naiset työskentelivät rinnakkain ja eri-ikäisillä perheenjäsenillä oli arjen pyörittämisessä omat tehtävänsä. Vasta teollistuminen voi mukanaan elinkaari-ajattelun, jossa ihmiselämään kuuluu lapsuus, nuoruus, työikä ja vanhuus. Hitaat ja kömpelöt eivät kelvanneet tuotannon rattaisiin, joita työikäiset pyörittivät. Tietoyhteiskunnan valttiaikaa on nuoruus.

Tietoyhteiskunnassa korostuvat mentaaliset taidot – osaaminen, joustavuus, innovatiivisuus, luovuus sekä sosiaaliset ja verkostotaidot. Jatkuvasti jää tarpeettomiksi ihmisiä, joiden osaaminen ei riitä ja jotka eivät kelpaa mihinkään. Myös tahti on kiihtynyt kaikkialla, jopa lastenohjelmissa. Nettisukupolvi kasvaa nopeamman rytmin keskellä, mikä muuttaa myös aivoja. ”Tulevaisuuden valtiaita ovat kuitenkin ne, joiden nettiaikaa rajoitetaan,” sanoo Taipale. ”Vanhojen viisauden ydin on siinä, että aivoja ei ole pilattu liialla nopeudella, jolloin asioita ja niiden välisiä yhteyksiä pystytään ymmärtämään ilman Googlea, ihan oman kokemuksen perusteella.”

Taipale pitää erinomaisena sitä, että erilaisten oppijoiden olemassaolo on havaittu ja hyväksytty. ”Kaikki oppivat, mutta eivät välttämättä samalla tavalla. Nuorilla mekaanisen muistamisen kyky on parempi. Vanhojen oppimista auttaa, jos siihen on motiivi, jos asiat esitetään loogisesti ja oikeassa järjestyksessä, jos asioita toistetaan riittävästi ja harjoitellaan käytännössä. Lisäksi ympäristön täytyy olla kiireetön ja rauhallinen.”

Taipale puhuu myös vanhojen opettamiseen erikoistuneiden opettajien eli ”gerogogien” tarpeesta, mutta myös vertaisoppiminen on hyvä tapa. ”Koskaan ei kannata uskoa, että minä en enää opi – aivoissa on aina käyttämätöntä kapasiteettia.”

CIMOn seminaari oli saanut liikkeelle 70 senioriopiskelijaa ja aikuiskouluttajaa. Kuva: Tiina Lehmusvaara.

Grundtvig tarjoaa monia mahdollisuuksia oppimiseen

Taipaleen puheenvuoron jälkeen keskityttiin Grundtvig-ohjelman eri toimintoihin ja osallistujien kokemuksiin niistä. Aluksi haastateltiin aikuisopiskelijoita, jotka olivat osallistuneet mm. senioreiden vapaaehtoistyöhön ja workshopeihin toisissa Euroopan maissa. Sitten esiteltiin monen maan välisiä oppimiskumppanuushankkeita, joiden aiheina olivat muistikoulu eli miten muistamista voi tehostaa, sodanjälkeisten vuosien muistojen tallentaminen sekä senioreiden tietotekniikkaopiskelu vertaisohjaajien tukemana. Lisäksi saatiin osallistua Skypen välityksellä Grundtvig-oppimiskumppanuuden kokoukseen Italiassa.

Päivän lopuksi todettiin, että Grundtvig-ohjelman tarjoamien aihealueiden kirjo on todella lavea: jo seminaaripäivän aikana kuultiin kokemuksia taiteen, luonnon, tietotekniikan, seniorien vertaisohjauksen, vapaaehtoistyön ja historian aloilta. Kun tehdään yhteistyötä muiden maiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa, ei oppiminen rajoitu hankkeen aiheeseen, vaan kyse on kulttuurien kohtaamisesta, toisten maiden tapoihin ja elämään tutustumisesta ja omien rajojen avartumisesta.

Seminaari oli ensimmäinen CIMOn järjestämä senioriopiskelijoiden kansainvälisyyspäivä. Osallistujien toiveena oli, että tämäntyyppistä, vain senioriopiskelijoille suunnattua päivää tarvitaan myös jatkossa.

Katso myös

EU:n Grundtvig-ohjelma

(29.5.2012 TL & EW)