Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

22.11.2013

Selvitys: virkamiesvaihto hyödyttää työnantajaa

Uutta osaamista, verkostoja, kielitaitoa – näitä kartutetaan virkamiesvaihdossa. Nyt on selvitetty, että virkamiesvaihto hyödyttää koetusti myös omaa työnantajaa Suomessa. Kun työntekijä palaa takaisin, tiedot, taidot, yhteistyösuhteet ja tuoreet näkökulmat satavat suoraan työnantajan laariin.

Kasvatustieteen maisteri Monia Mahjoub selvitti virkamiesvaihdon vaikutuksia lähettävän organisaation näkökulmasta. Tutkimukseen osallistui 24 suomalaista julkishallinnon organisaatiota, jotka olivat lähettäneet työntekijöitään virkamiesvaihtoon vuosina 2005–2012. Vaihtoja oli yli 50.

”Tulokset olivat erittäin myönteisiä. 92 % vastaajista oli sitä mieltä, että virkamiesvaihdosta oli ollut organisaatiolle hyötyä”, tiivistää Mahjoub.

Asiantuntijat liikkuvat

Tyypillisin vaihtoon lähtijä on asiantuntija ja yleisin kesto vaihdolle 1–3 kuukautta. Osallistujia on ollut lähes kaikilta hallinnonaloilta. Yleensä oppia lähdetään hakemaan selkeästi rajatusta aihealueesta, jolloin vaihdosta myös saadaan parhaiten hyöty irti.

”Viime vuosina Suomesta on lähtenyt virkamiesvaihtoon yhteensä noin 20 osallistujaa vuosittain”, kertoo virkamiesvaihdosta vastaava asiantuntija Ritva Ukkonen CIMOsta. Virkamiesvaihtoa rahoittaa valtiovarainministeriö ja pohjoismaista virkamiesvaihtoa Pohjoismaiden ministerineuvosto.

Organisaatiot oppivat

Vaikka tyypillisimpiä osallistujia ovat asiantuntijat, virkamiesvaihto on kaikille julkishallinnon työntekijöille avoin: osallistujia on ollut osastosihteereistä hoviaoikeudenneuvokseen. 1990-luvulla virkamiesvaihtoon osallistui jopa poliisikoira, joka kävi ohjaajansa kanssa Ruotsissa oppimassa huumekoiran työtä.

”Kynnys vaihtoon kuuluvan palkallisen virkavapaan myöntämiseen on monella työpaikalla kuitenkin korkea”, kertoo Ritva Ukkonen. ”Selvitys vahvistaa, että virkamiesvaihdosta on monia hyötyjä myös osallistujan omalle kotiorganisaatiolle. Toivommekin, että yhä useampi työnantaja tarttuu tähän mahdollisuuteen.”

Mitä organisaatiot saivat virkamiesvaihdosta?

  • uutta osaamispääomaa, osallistuneet jakoivat tietojaan ja taitojaan myös muille työntekijöille
  • uusia verkostoja ja yhteistyösuhteita sekä vahvistusta vanhoille
  • Itsevarmemman ja motivoituneemman työntekijän, joka suhtautui myönteisesti ja sitoutui omaan työhönsä
  • työntekijän, joka kykeni ottamaan vastuuta aiempaa työtä laajemmista kokonaisuuksista, esimerkiksi osallistumalla organisaation kansainvälisiin tehtäviin.

”Tulin takaisin pursuten uusia ideoita työyhteisöni kehittämiseksi”. Yksilöiden ja organisaatioiden asiantuntijuuden kehitys virkamiesvaihdossa. Monia Mahjoub. CIMO, 2013.

Lue lisää virkamiesvaihdosta

Katso virkamiesvaihtoa esittelevä video

(22.11.2013 / VZ)