Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

08.11.2011

Selvitys sosiaali- ja terveysalan kansainvälisestä yhteistyöstä Leonardo da Vinci -ohjelmassa

CIMOn julkaisemassa selvityksessä tarkastellaan millaisia sosiaali- ja terveysalan hankkeita on rahoitettu Leonardo da Vinci -ohjelmasta. Päähuomio selvityksessä on kohdistettu toisen asteen ammatillisen koulutuksen yhteistyöhön, vaikka ohjelma on tarkastelujaksolla vuosina 2000–2008 tukenut myös korkea-asteen kansainvälistymistä.

Sosiaali- ja terveysalan lukuisa ja monipuolinen hanketoiminta Leonardo da Vinci -ohjelmassa osoittaa kansainvälisen yhteistyön olevan alalla vakiintunutta. Saavutetut tulokset ovat vaatineet oppilaitoksilta pitkäjänteistä sitoutumista kansainvälisen toiminnan kehittämiseen. Yhteistyön vaikuttavuutta on edistetty laajalla kotimaisella sidosryhmäyhteistyöllä, etenkin vuoropuhelulla työelämän edustajien kanssa.

Sosiaali- ja terveysala aktiivinen kansainvälisessä liikkuvuudessa

Sosiaali- ja terveysalan ammatillisen koulutuksen toimijat ovat jo pitkään tehneet tiivistä yhteistyötä eri Euroopan maissa ja yhä useammin myös muissa maanosissa. Ammatillisissa oppilaitoksissa alan kansainväliset ulkomaanjaksot ovat suosittuja sekä asiantuntijoiden että opiskelijoiden keskuudessa.

Vuonna 2010 joka viides ulkomaille opintojensa aikana suunnannut opiskelija suoritti sosiaali- ja terveysalan tutkintoa. Kaiken kaikkiaan 7 % alan opiskelijoista suoritti osan opinnoistaan ulkomailla. Yksittäisiä tutkintoja tarkasteltaessa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto-opiskelijat suuntaavat useammin ulkomaille kuin muiden tutkintojen suorittajat, vaikka alan työllisyystilanne on hyvä ja kotimaassakin on runsaasti työssäoppimispaikkoja tarjolla. Vuonna 2010 ulkomailla opiskeli tai oli työssäoppimassa 416 tulevaa lähihoitajaa. Lisäystä edellisvuoteen kertyi 15 %.

Myös asiantuntijat ovat kiinnostuneita kansainvälisestä yhteistyöstä. Koulutusaloittain tarkasteltuna vain tekniikan ja liikenteen alalta sekä hallintohenkilöstön parista oli enemmän ulkomaille lähtijöitä kuin sosiaali- ja terveysalalta. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan henkilöstöstä ulkomaille suuntasi lähes 200. Joka kymmenes lähtijä oli sosiaali- ja terveysalan asiantuntija.

Leonardo da Vinci -ohjelmalla tuettu alan verkostoitumista

Tarkastelujaksolla, vuosina 2000–2008, Leonardo da Vinci -ohjelmasta sai tukea noin sata sosiaali- ja terveysalan kansainvälistä hanketta. Kaksi kolmesta projektista oli opiskelijoiden tai asiantuntijoiden liikkuvuushankkeita (66 kappaletta), kaksi kumppanuushanketta ja loput kehittämishankkeita (31 kappaletta). Lisäksi vuonna 2005 myönnettiin kansallista rahoitusta kahdelle sosiaali- ja terveysalan Leonardo-hankkeelle tulosten levittämistä varten. Uusia sosiaali- ja terveysalan projekteja käynnistyi tarkastelujakson aikana keskimäärin 11 vuodessa.

Muutamissa tämän selvityksen hankkeissa oli sosiaali- ja terveysalan lisäksi mukana muita aloja. Esimerkiksi opiskelijoiden yrittäjyystaitoja kehittäneissä EU-Entrepreneurship -hankkeissa ulkomaille lähtivät myös hius- ja kauneudenhoitoalojen sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalan opiskelijoita.

Monialaista yhteistyötä leimallisempaa sosiaali- ja terveysalan Leonardo da Vinci -hankkeille on kuitenkin ollut alan oppilaitosten verkostoituminen valtakunnallisesti. Verkostossa toimiminen lisää merkittävästi oppilaitoksen mahdollisuuksia lähettää opiskelijoitaan ulkomaisille työssäoppimisjaksoille. Lisäksi yhteistyö säästää yksittäisten toimijoiden resursseja ja antaa toiminnalle uskottavuutta ulkopuolista rahoitusta haettaessa. Oppilaitokset ovat myös osana verkostoyhteistyötä tehneet määrätietoisesti töitä ulkomaanjaksojen edellytysten parantamiseksi sekä opintojen hyväksilukemiseksi täysimääräisesti.

Lue raportti kokonaisuudessaan

Katja Helander: Määrätietoista kehittämistyötä – Sosiaali- ja terveysalan kansainvälinen yhteistyö Leonardo da Vinci -ohjelmassa (pdf)

8.11.2011 MS & TP