Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

25.04.2013

Thomas Geary

Sapattivuosi ja Academia-ohjelma toivat Thomas Gearyn Suomeen

Thomas Geary Irlannista uskoo vahvasti siihen, että kaikista ihmisten välisistä kohtaamisista voi oppia todella paljon. Avoimuus, aitous, eläytyminen, itsensä hyväksyminen, myönteisyys ja kiinnostuneisuus ovat avaintekijöitä onnistuneeseen vuorovaikutukseen. Thomasin mukaan niitä tarvitaan jokapäiväisessä kanssakäymisessä arjen eri tilanteissa, mutta aivan erityisesti ohjaus- ja neuvontatyössä asiakkaiden kanssa.

Sapattivuotta Limerickin yliopistolta viettävä ohjaajakouluttaja Thomas kertoi ajatuksistaan Helsingissä huhtikuun lopulla pidetyllä Academia-opintovierailulla. Työnantajan kanssa tehtyyn sopimukseen on kirjattu, että hän käyttää sapattivuoden itsensä aktiiviseen ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittämiseen.

Suomen valitseminen Academia-vierailun kohdemaaksi oli osa tätä sapattivuoden suunnitelmaa. Vaa’assa painoivat Suomen ohjausjärjestelmän erinomainen maine, mahdollisuus solmia arvokkaita kontakteja suomalaisiin ohjausalan asiantuntijoihin sekä tilaisuus saada nähdä omin silmin, miten ohjaus on Suomessa järjestetty. Lisäksi Thomas halusi hyödyntää Academia-vierailua Irlannin ohjauspalveluista kertomiseen suomalaisisännille ja muista maista tulleille osallistujille.

Irlannissa kaivataan vaihtoehtoisia ohjausmenetelmiä

Thomasin näkemys on, että Irlannissa painotetaan liiaksi henkilökohtaisen ohjauksen merkitystä. Etenkin nyt maan taloudellisen romahduksen myötä ei voimavaroja jokaisen asiakkaan yksilölliseen ohjaukseen enää ole. Siksi tilalle pitää kehittää uusia vaihtoehtoisia tapoja. Ryhmäohjaus nähdään yhtenä ratkaisuna tähän, joskaan sen käyttö ohjausmenetelmänä ei ole Irlannissa nykyisin kovin laajalle levinnyttä.

Aikuisohjauksen tarve on Irlannissa lisääntynyt laman seurauksena. Monet työpaikkansa menettäneet ovat kiinnostuneita osallistumaan koulutukseen, mutta tarvitsevat opastusta itselleen oikean alan ja opinto-ohjelman löytämiseksi. Asiakkailla on samanlaisia tieto- ja ohjaustarpeita ja siksi niihin olisi luontevaa vastata ryhmäohjauksella. Thomasin missiona onkin mennä Helsingin Academia-viikon jälkeen Itä-Suomen yliopistolle Joensuuhun tapaamaan ryhmäohjausta kehittäviä tutkijoita ja ohjaajakouluttajia.

Nuoret lähtevät maailmalle

Irlannin työmarkkinat eivät edelleenkään vedä, vaikka maa jo on alkanut nousta pahimmista laman syövereistä. Niinpä ulkomaille työn perään lähteminen on yhä useammalle korkeakoulusta valmistuvalle nuorelle varteenotettava vaihtoehto. Suosituimmat kohdemaat ovat Australia ja Kanada. Monelle lähtijälle tulee kuitenkin yllätyksenä se, että vaikka noissa maissa pärjää englannilla, ovat ne elämäntavaltaan kovasti Irlannista poikkeavia. Niinpä kulttuurishokki iskee väistämättä useimpiin, mistä heitä olisi hyvä varoittaa etukäteen ohjauksella ja neuvonnalla!

Sapattivuoden jälkeen kokonaan uuteen suuntaan?

Sapattivuoden aikana Thomas osallistuu luennoitsijana kansainvälisiin ohjausalan konferensseihin. Lisäksi hän vetää miesten keskusteluryhmää, joka kokoontuu säännöllisesti pohtimaan elämää ja muita mieltä askarruttavia asioita.

Thomas on aika ajoin leikitellyt ajatuksella siitä, jos sapattivuosi johtaakin hänet kokonaan uudelle uralle. Hänellä on vielä kymmenkunta vuotta jäljellä työelämässä ja tuon ajan hän haluaisi käyttää itselleen mahdollisimman merkityksellisellä tavalla. Kokonaan toiselle alalle siirtyminen ei varmasti tule kyseeseen, sillä ohjauksen asiat ovat Thomasin sydäntä liian lähellä. Mutta Thomas ei poissulje sitä, että hän vielä jonain päivänä mahdollisesti löytää itsensä jostain muualta kuin Limerickin yliopistolta.

ML/25.4.2013

Muualla verkossa: Mr Thomas Geary, University of Limerick, Ireland