Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

24.03.2016


Keskustelu kävi Hakaniemenrannassa vilkkaana kun laaja-alainen osallistujajoukko vaihtoi keskenään ajatuksia.

Rahoitusmahdollisuudet ovat monet turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien kanssa tehtävään toimintaan

Aktiivisen kansalaisen aamupala järjestettiin 18.3.2016 CIMOn tiloissa Helsingissä ajankohtaisen teeman ympäriltä. Minkälaista rahoitusta on olemassa nuoriso-, liikunta- ja kulttuurisektorilla turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien kanssa tehtävään kansalliseen ja kansainväliseen toimintaan? Mahdollisuuksia esittelivät Erasmus+ Youth in Actionin ja Sportin, Luovan Euroopan ja Kansalaisten Euroopan ohjelmien asiantuntijat.

Mikko Cortés Téllez taustoitti tilaisuuden alkuun teemaa Opetus- ja kulttuuriministeriön näkökulmasta. Ministeriö asetti vuoden 2015 loppupuolella ohjausryhmän, jonka tehtävänantona oli tehdä ehdotuksia siitä, mitä ministeriön hallinnonalalla voitaisiin tehdä akuutissa turvapaikkatilanteessa. Ryhmä on julkaissut ensimmäisen raporttinsa, jossa on tunnistettu kipupisteitä ja tehty toimenpide-esityksiä liittyen maahanmuuttajien koulutuspolkuihin ja integrointiin.

Cortés Téllezin mukaan vastaanottokeskuksilla on hyvin vähäiset mahdollisuudet itse järjestää mielekästä vapaa-ajantoimintaa nuorille. Nuoret tarvitsevat myös tukea koulutukseen. ”Erityisen tärkeä kohderyhmä hankkeille ovat peruskouluiän ylittäneet nuoret”, vinkkasi hän tilaisuuden kansalaisyhteiskunnan, kuntien ja oppilaitosten edustajista koostuvalle yleisölle.

EU-ohjelmien tarjoamia mahdollisuuksia nuoriso- liikunta ja kulttuurisektorille

Reaktiona akuuttiin pakolaistilanteeseen tilanteeseen komissio on avannut joukon erillishakuja, joiden kautta voi hakea erityistä tukea toimintaan. Erasmus+ ohjelmassa on avattu koulutus- ja nuorisoalaa varten 30.5.2016 asti auki oleva ehdotuspyyntö. Tukea voivat hakea hankkeet, jotka kehittävät ja levittävät hyviä käytäntöjä kansalaisuuden, vapauden, suvaitsevaisuuden, syrjimättömyyden ja yhteisten arvojen edistämisen saralla. Erasmus+ Sportille on tulossa myös oma ehdotuspyyntö.

Luova Eurooppa -ohjelmassa on käynnistynyt haku kulttuuri- ja audiovisuaalisen alan organisaatioiden koordinoimille hankkeille, joilla tavoitellaan pakolaisten kotoutumisen ja integraation helpottamista. Aino Laine kannusti erityisesti luovien alojen ja muiden ruohonjuuritason toimijoiden yhteistyöhön. Hakuaika päättyy 28.4.2016.

Erasmus+ Youth in Action -ohjelmassa muita heikommassa asemassa olevat nuoret ovat lähtökohtaisesti erityisen tärkeitä. ”Vuonna 2016 ohjelman erityinen painotus on nuorten turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja maahanmuuttajien kanssa tehtävä työ ja ympäröivään yhteiskunnan asenneilmapiiriin vaikuttaminen”, kertoi Hilma Ruokolainen.

Miten liikuntaseurat - ja tahot tekevät työtä maahanmuuttajien parissa? ”Erasmus+ Sport kannustaa käytäntöjen vaihtamiseen ja toimintamalleihin tutustumiseen” , rohkaisi Terhi Liintola. Erityisesti pienet hankkeet tarjoavat ruohonjuuritason toimijoille matalan kynnyksen lähteä tekemään kansainvälistä yhteistyötä ja näitä Liintola suosittelikin lämpimästi.

Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta rahoitetaan hankkeita, jotka tukevat aktiivista kansalaisuutta ja rohkaisevat kansalaisia osallistumaan päätöksentekoon, kertoi Mauri Uusilehto. ”Yhteiskunnan avain kysymys on miten elää rauhassa”.

”Täällä voi lyötyä yllättäviäkin kontakteja”

Mahdollisuuksien esittelyn ohella tärkeä osa tilaisuutta oli yhdessä keskustelu ja työkalujen saaminen hankkeisiin ja hankesuunnitteluun. Hakaniemenrantaan oli saapunut laaja kirjo kansalaisyhteiskunnan, kuntien, järjestöjen, oppilaitosten ja kulttuurialan toimijoiden edustajia.

Laaja-alaisessa osallistujajoukossa syntyikin mielenkiintoista keskustelua ja aiheisiin tartuttiin rohkeasti. ”Täällä voi lyötyä yllättäviäkin kontakteja. Ei ikinä tiedä ketä tapaa kun tänne tulee”, arvioi Jaana Viirimäki Kepa ry:stä. ”Kun CIMOn tuet ovat niin laajapohjaisia, niin tänne voi tulle ketä vaan ja voi syntyä uusia ajatuksia ihan paikan päällä”, kuvasi tilaisuuden Viirimäki hedelmällistä ilmapiiriä. ”On tärkeä järjestää tapahtumia, jossa päästään verkostoitumaan”, kiteytti Päijät-Hämeen liiton Marko Mälly.

Aamupalatilaisuus herätti suurta etukäteiskiinnostusta ja tilaisuus täyttyi nopeasti ennakkoon. Kentällä on selvästi halua tukea turvapakanhakijoita ja maahanmuuttajia, joten teeman ympäriltä on lupa odottaa toimintaa.

Lisätietoa

[24.3.2016 / IN}