Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

24.04.2013

QALLL -suositusten asemointi Opetushallituksen laadunhallintasuosituksiin

Mitä ovat QALLL -suositukset ammatillisen ja aikuiskoulutuksen laadunhallinnassa? Entä niiden yhteiset toimintatavat? Miten laatukulttuuria kehitetään ja vaalitaan? Mikä on EQAVET –laatuympyrä?

Kymmenen QUALL- suositusta (2013) ammatillisen ja aikuiskoulutuksen laadunhallinnassa on julkaistu nyt suomeksi. Suosituksissa kuvataan esimerkiksi toimintatapoja, laatukulttuuria, laatuympyrää, laadunhallinnan malleja- ja indikaattorieita ja miten ammatitaitoa ja henkilöstöä sekä tulosten levittämistä voidaan kehittää.

Tämä QALLL -suositus täydentää Opetushallituksen laatimaa ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositusta (2008). Näitä suosituksia asemoidaan toisiinsa lyhyessä vertailussa.

Lisätietoja

Laadunhallinnan temaattinen verkosto

Lataa QALLL-suositukset sekä niiden asemointi OPH:n suosituksiin sivun oikeasta alalaidasta.

Opetushallituksen laatimaa ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositus (2008)

(26.4.2013/JJ)