Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

15.09.2017

Pilot Project on Long-term Mobility for Apprentices –aloitteessa mukana suomalainen konsortio

Euroopan komissio avasi keväällä 2017 uuden haun ammatillisen koulutuksen hankkeille, joissa kartoitetaan, kehitetään ja toteutetaan ammatillisten opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden 6 -12 kuukautta kestäviä liikkuvuusjaksoja.

Hakukierroksella rahoituksen sai seitsemän hanketta, joiden joukossa on myös suomalainen konsortio, Eurooppalainen opintopolku -verkosto. Konsortiossa on mukana seitsemän ammattioppilaitosta, koordinaattorina toimii Risto Virkkunen Kainuun ammattiopistosta. Konsortion muut oppilaitokset ovat Raahen koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto Luovi, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Vaasan kaupunki/Vamia, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto sekä Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä. Hankkeessa rahoitetaan 21 kpl kuuden kuukauden mittaista liikkuvuusjaksoa eurooppalaisiin kumppanimaihin. Hankkeen rahoitus on 454 000 € ja se toteutetaan ajalla 1.8.2017-31.1.2019.

Vaikka hakuasiakirjassa viitattiinkin oppisopimusopiskelijoihin, tätä tulkitaan pilottihankkeiden yhteydessä laajasti. Lähtökohtana on työssäoppiminen ja siksi ’Apprenticeship’ kattaa tässä yhteydessä myös Suomen työssäoppimisjaksot sellaisina kuin niitä ammatillisissa perustutkinnoissa toteutetaan.
Hankkeen koordinaattori Risto Virkkusen mukaan Eurooppalainen opintopolku -verkosto halusi lähteä mukaan aloitteeseen, koska kokemusta lyhyempien vaihtojaksojen järjestämisestä oli jo kertynyt pitkältä ajalta ja nyt oli mahdollisuus kokeilla jotain uutta. Yleensä ammatillisten opiskelijoiden vaihdot ovat lyhyitä, verkosto haluaakin tarjota ammattiin opiskeleville mahdollisuuden myös pidempiin ulkomaanjaksoihin. Ammattitaidon lisäksi pidemmän ulkomaanjakson aikana kielitaito ja kulttuurin tuntemus kehittyvät paremmin.

Virkkusen mukaan hankkeella on kaksi päätavoitetta: pitkäkestoisen liikkuvuuden kehittäminen ja käytännön tasolla pitkien jaksojen toteuttaminen. Hankkeen avulla selvitetään haasteita, joita liittyy pitkäkestoiseen liikkuvuuteen. Lisäksi halutaan kokemuksia siitä, millaista on lähettää opiskelijoita pitkälle jaksolle ja samalla löytää sopivia toimintamalleja esimerkiksi oppimistulosten tunnistamiseen ja tunnustamiseen.

- Hanke on käynnistymässä ja tunnelmat konsortiossa ovat odottavat. Jaksojen markkinointi on jo aloitettu ja toiveena on, että löydetään sopivia opiskelijoita jotka haluavat lähteä pitkälle ulkomaanjaksolle. Tavoitteena on, että opiskelijat onnistuisivat jaksoillaan ja jaksot olisivat onnistuneita niin pedagogisesta kuin oppimisenkin näkökulmasta. Pidemmän aikavälin tavoitteena on osallistujien työllistyminen jaksojen myötävaikutuksella kotimaassa tai ulkomailla, Virkkunen kertoo.
Toiminto on Euroopan parlamentin suoraan rahoittama kokeilu. Pilottihankkeilla tuetaan pitkien liikkuvuusjaksojen edellyttämien toimintojen ja järjestelmien kehittämistä ja testaamista, esteiden kartoittamista sekä hyvien käytänteiden levittämistä.

Lue lisää:

(15.9.2017/SH)