Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

08.06.2016

Palvelumuotoiluhanke loppusuoralla – Monia oivalluksia matkan varrelta

CIMOn Euroguidance-tiimi on selvittänyt palvelumuotoiluhankkeessaan (2015-16) sitä, miten ohjaajia opetus- ja TE-hallinnossa olisi mahdollista tukea kansainvälistyvässä ohjaustyössä aiempaa paremmin. Ohjaajien fokusryhmistä Tampereelta, Joensuusta ja Rovaniemeltä on keväällä 2016 kerätty arvokkaita näkemyksiä siitä, miten kansainvälisyys näyttäytyy oppilaitosten ja TE-toimistojen arjessa. Samoin nuoret ovat saaneet äänensä näissä asioissa kuuluville Helsingissä ja Tampereella pidetyissä ryhmäkeskusteluissa.

Kansainvälistyvän ohjaustyön kipupisteet

Opinto-ohjaaja on usein nuoren ensimmäinen tiedonlähde, kun aletaan selvittää, mitä kaikkea liittyy ulkomailla opiskeluun tai harjoitteluun. Myös TE-toimistojen asiantuntijat saavat omilta asiakkailtaan tiedusteluja mahdollisuuksista kansainvälistyä. Nämä ulkomaille lähtöä koskevat kysymykset ovat nykyisin yhä useammin esillä ohjaajan ja asiakkaan välisissä keskusteluissa.

Kansainväliset opiskelu-, harjoittelu- ja työskentelymahdollisuudet eivät ole Suomessa mikään uusi asia. Edelleen niihin kuitenkin liittyy monia asiakkaan ja ohjaajan mieltä vaivaavia kipupisteitä. Usein on kyse siitä, että tietoa aihealueelta on paljon ja se näyttäytyy pirstaleisena. Toisinaan taas vieraskielisen verkkosivuston ymmärtäminen ei olekaan aivan itsestäänselvää tai ristiriitainen tieto saa tuntemaan olon epävarmaksi.

Ohjaaja saattaa ajatella, että hänen tulisi tietää kaikki mahdollinen muiden maiden koulutusjärjestelmistä ja työmarkkinoista voidakseen auttaa asiakkaitaan. Maailmalle janoavilla suomalaisilla puolestaan on täsmätiedon tarve ja usein kiire päästä asiassaan eteenpäin. Asiantuntevan ohjaustyön ammattilaisen tehtävänä onkin tukea tiedon etsintää ja sen tulkintaa, ei niinkään olla se, jolla on vastaukset valmiina kaikkiin kysymyksiin.

Onko prosessia vai eikö sitä ole?

Maailmalle lähdön valmistelu ja suunnittelu on kokonaisvaltainen ja aikaa vaativa prosessi. Ohjauksellinen tuki tuossa prosessissa voi olla hetkittäistä tai kausiluonteista. Yksittäinen ohjaaja ei yleensä seuraa ulkomaille lähtön valmisteluissa mukana alusta loppuun, vaan antaa ohjausta ja neuvontaa silloin, kun asiakkaalla on sille aidosti tarve. Tällöin on tärkeää ymmärtää se, missä prosessin vaiheessa ohjausta annetaan, jotta asiakasta onnistutaan auttamaan mahdollisimman hyvin.

Yhtenä keskeisenä löydöksenä palvelumuotoiluhankkeesta onkin ollut juuri se, miten hyvin ohjaustyön ammattilaiset ymmärtävät maailmalle lähtöön liittyvän kokonaisprosessin ja miten selkeästi he hahmottavat oman roolinsa siinä. Tulosten perusteella tässä prosessin ymmärtämisessä näyttäisi olevan selvästi parantamisen varaa.

Toinen kiinnostava seikka on se, miten oma-aloitteisesti ohjaajat ottavat kansainväliset asiat puheeksi asiakkaidensa kanssa. Kynnys on tässä hyvin korkealla, eivätkä ohjaajat itsenäisesti kovinkaan herkästi nosta asiakaspalvelutilanteessa esiin ulkomaisia opiskelu-, harjoittelu- ja työskentelymahdollisuuksia. Euroguidance-tiimissä mietitäänkin, miten tätä asiaa voisi jatkossa helpottaa.

Teksti: Mika Launikari, CIMO
Kuva:
Magnus Fröderberg/norden.org