Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

09.09.2015

Palvelumuotoilulla kohti parempaa asiakaskokemusta

Euroguidance-toiminnalla on tuettu ohjauksen asiantuntijoita kansainvälisen liikkuvuuden kysymyksissä Suomessa vuodesta 1995 lähtien. Näiden kahden vuosikymmenen aikana Euroguidance on palveluntarjoajana kiitettävästi onnistunut vakiinnuttamaan asemansa kansallisessa tiedotus-, neuvonta- ja ohjauskentässä. Koska ympäröivä maailma on kuitenkin samaan aikaan muuttunut monella tavalla, kohdistuu Euroguidance-toimintaan tätä nykyä uudenlaisia haasteita. Sen vuoksi Euroguidance-palveluiden kehittäminen on CIMOssa vahvasti esillä vuosina 2015-2016.

Euroguidance-esiselvitys

CIMOn Euroguidance-tiimi teetätti talvella 2015 pienimuotoisen esiselvityksen, jonka tarkoituksena oli kerätä tietoa kohderyhmästä ja sillä tavoin pohjustaa palveluiden kehittämistyötä. Haastatteluilla selvitettiin opetus- sekä työ- ja elinkeinohallinnossa toimivien ohjaajien näkemyksiä kansainvälistymisestä sekä heidän rooliaan kansainvälisyyden edistämisessä. Samassa yhteydessä kartoitettiin heidän odotuksiaan Euroguidance-toimintaa kohtaan tulevaisuudessa.

Esiselvitys antoi toisaalta realistisen kuvan siitä, miten kansainvälisyysasiat näyttäytyvät ohjaajien arjessa ja millaisia tiedontarpeita heillä on. Toisaalta se taas nosti esiin kysymyksiä siitä, mikä on ohjaajilla riittävä kansainvälisen osaamisen taso tai siitä, kuinka itseohjautuvia ohjaajien puoleen kääntyvien nuorten ja varttuneempien asiakkaiden pitäisi olla ulkomailla opiskelua ja harjoittelua koskevissa asioissa.

Esiselvityksen mukaan opon roolina on perusasteella toimia kansainvälisyysasioissa nuorten herättelijänä ja ajatusten matkaansaattajana, kun taas lukiossa se painottuu enemmän valintojen tukijana olemiseen. Ammatillisella toisella asteella opot kokivat ensisijaisesti olevansa osaamisen ja oppimisen kartuttamisen tukijoita. TE-hallinnon ohjausasiantuntijat puolestaan kuvasivat olevansa silloittajia, asioiden mahdollistajia ja omatoimisuuteen kannustajia.

Palvelumuotoilulla eteenpäin

Tällä hetkellä Euroguidance-toiminnan haasteena pidetään erityisesti sitä, miten opetus- ja työ- ja elinkeinohallinnon ohjaajien ja neuvojien asennoitumisesta kansainvälistymismahdollisuuksiin voitaisiin saada parempi käsitys, ja millä tavoin ohjaajia voisi onnistua tehokkaammin motivoimaan toimimaan kansainvälistymisen puolesta ohjausta tarvitseviin asiakkaisiinsa nähden.

Vaikka Euroguidancella on kohderyhmästään monivuotinen ja monipuolinen kokemus, on pinnan alla piilossa jotain, mihin ei onnistuta pääsemään käsiksi nykyisin käytössä olevilla menetelmillä ja välineillä. Tehty esiselvityskään ei antanut tyhjentäviä vastauksia kaikkiin mieltä askarruttaneisiin kysymyksiin. Tämän vuoksi Euroguidance-tiimi on päättänyt lähestyä toimintansa jatkokehittämistä palvelumuotoilun keinoin.

Palvelumuotoilussa on kyse palvelujen innovoinnista, kehittämisestä ja suunnittelusta muotoilun keinoin. Asiakkaiden osallistaminen on olennainen osa palvelumuotoiluprosessia. Palvelumuotoilun pääasiallisena tavoitteena onkin tehdä asiakaskokemuksesta mahdollisimman myönteinen niin, että palvelu vastaa sekä asiakkaan tarpeita että palveluntarjoajan tavoitteita.

Palvelumuotoilulla Euroguidancen tavoitteena on siis saada lisää ymmärrystä asiakaskunnan moninaisuudesta sekä uusia välineitä erilaisten asiakastarpeiden tunnistamiseksi. Euroguidancen palvelumuotoilun pilottihanke, jota toteuttamaan on valittu Darwin-niminen yritys, käynnistyy alkusyksystä 2015.

Teksti: Mika Launikari

Sanapilvi: www.wordle.net