Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

02.12.2013

Päätös uusista EU-ohjelmista askeleen lähempänä

Vuoden 2014 alussa käynnistyvien EU-ohjelmien valmistelu eteni viime viikolla, kun Euroopan parlamentti hyväksyi koulutus-, nuoriso- ja urheilusektoreiden Erasmus+ -ohjelman sekä kulttuuri- ja av-alan Luova Eurooppa -ohjelman. Seuraavaksi edessä on ministerineuvoston hyväksyntä, jonka jälkeen parlamentti ja ministerineuvosto allekirjoittavat ohjelmapäätökset. Tämä tapahtuu seuraavassa parlamentin täysistunnossa, joka pidetään 11. joulukuuta. Viime viikolla edistyttiin myös Kansalaisten Eurooppa -ohjelman valmistelussa, sillä Euroopan parlamentti hyväksyi ohjelmaa koskevan asetuksen.

CIMO hallinnoi Erasmus+ -ohjelmaa Suomessa sekä tiedottaa Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta ja yhdessä Suomen elokuvasäätiön Media Deskin kanssa Luova Eurooppa -ohjelmasta.

Erasmus+ mahdollistaa sen, että 7 vuoden mittaisen ohjelmakauden kuluessa yli 4 miljoonaa osallistujaa pääsee mukaan ohjelman rahoittamiin hankkeisiin – esimerkiksi opiskelemaan, harjoittelemaan, opettamaan, kouluttautumaan, nuorisovaihtoon tai vapaaehtoispalveluun toisessa ohjelmaan osallistuvassa maassa. Luova Eurooppa pyrkii vahvistamaan kulttuurialan ja luovien alojen kasvua Euroopassa. Kansalaisten Eurooppa -ohjelma puolestaan edistää demokraattiseen toimintaan osallistumista ja kansalaisvaikuttamista sekä lisää tietoa Euroopan unionista ja sen arvoista.

EU sitoutuu koulutukseen kasvattamalla Erasmus+ -ohjelman budjettia

Erasmus+ yhdistää nykyiset Elinikäisen oppimisen ohjelman, EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tehtävää korkeakouluyhteistyötä tukevat ohjelmat sekä Youth in Action -nuorisotoimintaohjelman. Lisäksi uutena on mukana urheilu, jonka osuutta on kehitetty aiemmilla valmistelevilla toimilla.

Koko ohjelman budjetti tulee ohjelmakauden 2014–2020 aikana olemaan 14,7 miljardia euroa. Kasvua nykyiseen verrattuna on 40 %. EU:n koulutus-, kulttuuri-, monikielisyys- ja nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou sanoo komission tiedotteessa olevansa erittäin tyytyväinen budjetin kasvuun. ”Se osoittaa, että EU on sitoutunut koulutukseen.” Verkkosivuillaan Vassiliou näkee tärkeitä yhteyksiä urheilun sekä koulutuksen, sosiaalisen osallisuuden ja terveyden välillä.

CIMOn Eurooppa-toimialan johtaja Mikko Nupponen on vakuuttunut siitä, että suomalaiset hyödyntävät uuden ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia. ”Suomalaiset ovat aktiivisesti osallistuneet Erasmus+ -ohjelman edeltäjiin, kuten Elinikäisen oppimisen ohjelmaan ja Youth in Action -nuorisotoimintaohjelmaan", toteaa Nupponen.

"Niiden kautta kymmenet tuhannet suomalaiset ovat voineet esimerkiksi opiskella tai harjoitella toisessa Euroopan maassa. Samalla he ovat tutustuneet toisiin kulttuureihin, parantaneet kielitaitoaan ja avartaneet maailmankuvaansa, mistä heille on ollut hyötyä työelämässä ja kansainvälistyvässä yhteiskunnassamme muutenkin. Unohtaa ei pidä myöskään Suomeen muualta tulleiden nuorten ja aikuisten vaikutusta esimerkiksi koulujen arkeen. EU-ohjelmat ovat omalta osaltaan tukeneet suomalaisen koulutuksen ja nuorisotyön kansainvälistymistä, ja kehittäneet niiden toimintaa.”

Komission mukaan Erasmus+ -ohjelmaan tulee osallistumaan 4 miljoonaa henkilöä, joista korkeakouluopiskelijoiden osuus on 2 miljoonaa. Ammattiin opiskelevien ja oppisopimuskoulutuksessa olevien määrä on 650 000 ja vapaaehtoispalveluun osallistuvien nuorten 500 000. Lisäksi tukea on luvassa 800 000 opettajalle, kouluttajalle tai nuorisotyöntekijälle. Suomen osuuden tästä arvioidaan olevan vajaat 2 %.

Erasmus+ tukee myös ruohonjuuritason urheilua

Erasmus+ -ohjelman urheilutoimintoon suunnataan 265 miljoonaa euroa. Tästä summasta rahoitetaan 600 yhteistyökumppanuutta, joiden tavoitteena on puuttua esimerkiksi urheilutulosten manipulointiin ja dopingiin sekä edistää ruohonjuuritason urheilutoimintaa. Esimerkiksi urheilujärjestöt voivat hakea tukea hyvän hallintotavan, sosiaalisen osallisuuden, urheilijoiden kaksoisurien ja eri ikäryhmien liikunnan kehittämiseen.

Luova Eurooppa kehittää kulttuuri- ja av-alaa

Luovassa Euroopassa yhdistyvät nykyiset Kulttuuri- ja Media-ohjelmat. 1,46 miljardin euron budjetista median alaohjelma on saamassa vähintään 56 % ja kulttuurin alaohjelma vähintään 31 %.

Tällä hetkellä Euroopan kulttuuri- ja luovat toimialat tuottavat jopa 4,5 % EU:n bruttokansantuotteesta ja työllistävät yli 8 miljoona henkeä. Luova Eurooppa pyrkii vahvistamaan alan toimintaedellytyksiä tukemalla osaamisen kehittämistä sekä toimijoiden ja teosten liikkuvuutta. Ohjelmasta rahoitetaan muun muassa vähintään 250 000 taiteilijan ja kulttuurialan työntekijän työskentelyä sekä yli 4 500 kirjan kääntämistä. Ohjelmasta tuetaan myös Euroopan kulttuuripääkaupunkeja ja Euroopan kulttuuriperintöpalkintoa.

Uuden Kansalaisten Eurooppa -ohjelman päätös loppuvuodesta

Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta voivat hakea rahoitusta erityisesti kansalaisyhteiskunnan järjestöt ja paikallis- ja aluehallinnot. Ohjelman budjetti on 185 miljoonaa euroa.

Ohjelman valmistelu etenee siten, että Euroopan parlamentin hyväksymää asetusta käsitellään ensin Saksan ja Iso-Britannian kansallisissa parlamenteissa, minkä jälkeen se etenee ministerineuvostoon. Ohjelmapäätös saadaan sitten, kun ministerineuvosto on hyväksynyt asetuksen.

Katso myös

Kohti uutta ohjelmakautta

(25.11.2013 / JJ + TL )