Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

21.11.2018

Opetushallituksen johtokunta: Globaalin osaamisen mallimaaksi tuleminen edellyttää Suomelta selvästi nykyistä kunnianhimoisempaa tahtotilaa

Verkkouutinen 21.11.2018

Opetushallituksen johtokunta perää kannanotossaan Suomelta nykyistä aktiivisempaa roolia globaalin oppimisen kriisin ratkaisemisessa. Tämä tarkoittaisi käytännössä esimerkiksi nykyistä suurempaa panostusta opetussektorilla tehtävään kehitysyhteistyöhön.

Suomi nähdään kansainvälisesti oppimisen ja koulutuksen mallimaaksi, ja suomalaiselle opetusalan osaamiselle on maailmalla kysyntää. Opetushallituksen johtokunnan mielestä tätä osaamista ei kuitenkaan hyödynnetä eikä meillä myöskään ole riittävän aktiivista roolia globaalin oppimisen kriisin ratkaisemisessa.

Johtokunnan kannanotossa todetaan, että esimerkiksi muihin Pohjoismaihin verrattuna Suomi kohdentaa selvästi vähemmän rahoitusta opetussektorilla tehtävään kehitysyhteistyöhön. Jatkossa tätä pitäisi kuitenkin priorisoida ja myös koulutusvienti tarvitsee entistä tehokkaampia tukitoimia.

Kannanotossa todetaan myös, että Suomessa korkeakoulututkinnon suorittaneiden ulkomaalaisten osaaminen jää helposti käyttämättä. Meidän pitää huolehtia siitä, että Suomi koetaan yhteiskunnaksi, jonne halutaan jäädä asumaan ja töihin myös opintojen päätyttyä. Tässä tarvitaan tiivistä yhteistyötä eri ministeriöiden ja niiden alaisten virastojen sekä elinkeinoelämän toimijoiden välillä.

Opetushallituksen johtokunnan kannanotto 21.11.2018: Suomi globaalin osaamisen mallimaaksi

Suomella on paljon annettavaa koko maailmaa koskevien haasteiden ratkaisemisessa, mutta globaalin oppimisen mallimaaksi tuleminen edellyttää meiltä selvästi nykyistä kunnianhimoisempaa tahtotilaa. Suomi loistaa poissaolollaan monilta opetussektorin kansainvälisiltä foorumeilta ja panostuksemme opetussektorin kehitysyhteistyöhön on vähäisempi kuin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa.

Opetushallituksen johtokunta pitää tärkeänä, että Suomi osallistuu jatkossa nykyistä suuremmalla roolilla globaalin oppimisen kriisin ratkaisuihin. Tämä edellyttää merkittävästi suurempaa panostusta opetussektorin kehitysyhteistyöhön ja entistä tehokkaampia koulutusviennin tukitoimia. Kehitysyhteistyö ja koulutusvienti täydentävät toisiaan mm. elinikäisen oppimisen mallien ja oppimisinnovaatioiden hyödyntämisessä kehittyvillä alueilla.

Kansainvälinen yhteistyö ja osaaminen on elinehto suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kehitykselle. On tärkeää, että hyödynnämme suomalaisissa korkeakouluissa tutkintonsa suorittaneiden ulkomaalaisten osaamista. Meidän pitää huolehtia siitä, että maamme vetovoima korkeakouluopiskelumaana vahvistuu ja että Suomi koetaan yhteiskunnaksi, jonne halutaan jäädä asumaan ja töihin myös opintojen jälkeen. Sujuvat lupaprosessit tukevat tätä tavoitetta. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä eri ministeriöiden ja niiden alaisten virastojen sekä elinkeinoelämän toimijoiden välillä. Kansainväliset osaajat lisäävät omalta osaltaan osaavan työvoiman saatavuutta ja luovat samalla kasvun mahdollisuuksia suomalaiselle elinkeinoelämälle.

Myös Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmalla on tärkeä roolinsa suomalaisen yhteiskunnan osaamispotentiaalin kasvattajana. Ohjelman budjetin oletetaan kaksinkertaistuvan seuraavalla EU:n budjettikaudella 2021─2027. Suomen pitää varmistaa, että ohjelman tarjoamat mahdollisuudet ovat kaikkien saatavilla ja yhä useampi nuori, opiskelija ja opettaja pääsee kerryttämään yhteiskunnallemme tärkeää kansainvälistä osaamista.

Opetushallituksen johtokunta

 • kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta, SDP
 • puheenjohtaja Alvar Euro, Suomen Lukiolaisten Liitto
 • toimitusjohtaja Teemu Hassinen, EK
 • koulutus- ja työllisyysasioiden päällikkö Mikko Heinikoski, SAK
 • pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, Opetushallitus
 • professori Kristiina Kumpulainen, Helsingin yliopisto
 • pääekonomisti Mika Kuismanen, Yrittäjät
 • koulutusjohtaja Heljä Misukka, OAJ
 • koulutuspoliittinen asiantuntija Riina Nousiainen, STTK
 • kansanedustaja Mikaela Nylander, RKP
 • kansainvälisten asioiden ja EU-edunvalvonnan asiantuntija Maria Nyroos, SYL
 • puoluesihteeri Jouni Ovaska, Suomen Keskusta
 • puheenjohtaja Emmi Pentikäinen, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU
 • johtaja Terhi Päivärinta, Suomen Kuntaliitto
 • apulaisrehtori Kari Salminen, Perussuomalaiset
 • kansanedustaja Sari Sarkomaa, Kansallinen kokoomus
 • assistentti Tuula Tammi-Sirén, Opetushallitus