Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

15.10.2013

Ohjelmakauden viimeiset Leonardo-liikkuvuushankkeet aloittaneet toimintansa

Hakukierroksella 2013 hyväksytyt kaksivuotiset Leonardo-liikkuvuushankkeet ovat aloittaneet toimintansa nyt syksyllä. Leonardo-ohjelmassa jätettiin kaiken kaikkiaan 83 liikkuvuushakemusta, joista rahoitusta myönnettiin 58 hankkeelle.

Tukea hankkeille myönnettiin yhteensä 3 310 355 euroa ja apurahoja yhteensä 2545 kpl. Tämä on ohjelmakauden ensimmäiseen vuoteen 2007 verrattuna kasvua peräti 73 % yhteensä apurahojen määrässä. Liikkuvuuden suhteellista osuutta koko Leonardo-ohjelman budjetista on määrätietoisesti lisätty koko ohjelmakauden aikana. Samalla aikavälillä koko ohjelman budjetti kasvoi 57 %.

Vuonna 2013 hyväksytyt hankkeet (58 kpl) jakautuivat toiminnoittain seuraavasti:

  • Ammatillinen peruskoulutus (IVT): 32 hanketta, 1 864 apurahaa
  • Työmarkkinoilla olevat henkilöt (PLM): 4 hanketta, 119 apurahaa
  • Ammatillisen koulutuksen asiantuntijat (VETPRO): 22 hanketta, 562 apurahaa

Sertifioitujen liikkuvuushankkeiden (15 kpl) osuus budjetista oli 827 450 euroa, joka on 25 % koko liikkuvuusbudjetista.

Kuluneen ohjelmakauden aikana kansainvälinen toiminta ja liikkuvuus ovat vakiintuneet ammatillisissa oppilaitoksissa. Oppilaitokset ovat CIMOn selvitysten mukaan laajasti verkostoituneita ja kansainvälisyysstrategiat ovat osa yhä useamman oppilaitoksen toiminnan suunnittelua. Myös Leonardo-ohjelmassa toteutettu liikkuvuushankkeiden sertifiointi, joka otettiin käyttöön vuonna 2009, on tuonut ammatillisen koulutuksen kansainvälistymiseen laajasti ottaen selkeätä laatumallia ja sertifioiduille toimijoille erityisesti jatkuvuutta toimintaan.

Seuraava ohjelmakausi Erasmus+ 2014-2020 ja tarjoaa edelleen rahoitusta ja tukea kansainvälistymisen edistämiseen ammatillisen koulutuksen sektorilla.