Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

11.07.2017

Ohjaus ja moninaisuus – Oppia maailmalta hakemassa

”Osallistuin luentoihin, työpajoihin ja paneelikeskusteluihin. Katsoin elokuvia. Olin mukana illanvietoissa ja palkitsemistilaisuuksissa. Olo oli hiukan kuin joka vuosi järjestettävillä Opo-päivillä. Tosin tällä kertaa paikkana oli keväinen Dublin, jossa perehdyin kulttuurienväliseen viestintään SIETARin järjestämässä seminaarissa”, kertoo Tarja Juurakko-Koskinen Suomen Euroguidance-tiimistä.

SIETAR on maailmanlaajuinen järjestö, jonka tavoitteena on lisätä kulttuurinvälistä ymmärrystä ja yhteistyötä. Dublinin tapahtumassa oli yli 400 monikulttuurisen työn asiantuntijaa ympäri maailmaa. Ja minä, opinto-ohjaaja Suomesta.”

Uusia näkökulmia, avartavia pohdintoja

”Tapahtuman aikana pohdin, miten latino- ja afroamerikkalaisten tyttöjen omakuvaan USA:ssa vaikuttavat saavuttamattomat kauneusihanteet kuten siniset silmät, suorat hiukset ja vaalea iho. Katsoin dokumenttielokuvaa, jossa pakolaisista karsittiin ne, jotka lähtevät ja ne, jotka saavat jäädä. Ymmärsin, että minun tulee lopettaa anteeksipyytely ”trumppilaisilta”, koska pidän tärkeänä ihmisten tasa-arvoisuutta, suvaitsevaisuutta ja demokratiaa. Kerroin elämääni koskettaneen tarinan parilleni ilman sanoja, vain silmieni avulla. Olin mukana nauru-harjoituksissa. Tutustuin onnistuneen fasilitoinnin osa-alueisiin, joita tarkastellaan, kun yritykset valmentavat työntekijöitään kansainvälisiin tehtäviin.”

”Opin, että se, mikä opiskellusta muistetaan vielä puolen vuoden jälkeenkin, on oppimistilanteessa tapahtunut vuorovaikutus. Opinto-ohjaajana konferenssi herätti ajatuksen siitä, että mikäli me Suomessa haluamme kansainvälistyä, saada maahan muuttaneet kotoutumaan ja jopa olla koulutusviennin kärkimaita, tulee opiskelijoita ja opetushenkilöstöä valmentaa kansainvälistymisen ja monikulttuurisuuden kohtaamiseksi. Joustavuus selvitä ja luoda uusi identiteetti kansainvälisten kokemusten kautta on tätä päivää.”

Ohjaaja kansainvälistymisen tukijana

Inga Dankert ja Karolina Ehretsmann esittelivät työpajassaan Brian Walkerin ajatuksiin pohjautuvan 5-vaiheisen mallin, jolla ohjaaja voi auttaa asiakastaan ”luomaan kansainvälisen nahkansa”.

Alussa on ns. orientoitumisen, luomisen vaihe, jossa henkilö on valmis kansainvälisiin kohtaamisiin ja suhtautuu energisesti ja joustavasti kaikkeen uuteen. Säilyttämisen vaiheessa henkilö etsii tapoja, sääntöjä ja lainalaisuuksia, joilla haluaa löytää selkeyttä, ymmärrystä ja sisältöjä uuteen elämänvaiheeseen. Tätä vaihetta leimaa jäykkyys ja kontrollointi.

Kun edetään vastustuksen vaiheeseen, yksilö haluaa pakoon jatkuvia muutoksia. Vaihe vie energiaa ja aiheuttaa stressiä, mutta on tärkeä osa kehitystä, jotta henkilö voi mukautua uuteen tilanteeseen ja sen vaatimuksiin. Kaaoksen rajamailla henkilö kokee haasteet hyvin voimakkaina ja selkeän suunnan löytäminen omalle toiminnalle ja tavoitteille on vaikeaa. Riskinä on romahdus, jos vaikeisiin kokemuksiin ei ole riittävästi energiaa. Kaaoksen keskellä henkilö vähitellen kerää voimiaan ja luo uuden kansainvälisen nahkansa, ja siirtyy kohti uutta tasapainotilaa elämässään.

Jokainen ulkomaille lähtenyt kulkee läpi edellä kuvattuja vaiheita, joiden pituus vaihtelee henkilöstä toiseen ja jokaisella ne ilmenevät yksilöllisin tavoin. Vaiheet kuuluvat niin maahanmuuttajan, pakolaisen kuin maastamuuttajankin kehityskaareen. Prosessi auttaa ihmistä pala palalta luomaan oman elämänsä tarinan kansainvälisessä tilanteessa.

Ohjaajan tai valmentajan tehtävänä on tukea yksilöä tiedostamaan prosessin eri vaiheita ja tukea niistä selviytymiseen sekä minäkuvan uudelleen jäsentymiseen uudessa tilanteessa. Prosessin syklimäisyyttä ja jopa sisältöjä voi pääpiirteittäin rinnastaa myös muihin merkittäviin muutosprosesseihin yksilön elämässä. Niinpä, jos muutosprosessia käsiteltäisiin esimerkiksi lukion opinto-ohjauksessa, auttaisimme nuoria sopeutumaan globaaliin maailmaan sekä ylipäätään orientoitumaan elämään, joka on ennakoimaton ja muutoksia täynnä.

Teksti: Tarja Juurakko-Koskinen, Opetushallitus/Euroguidance Finland

Kuva: SIETAR