Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

13.05.2015


Jäsenmaiden Erasmus+ Youth in Action -hankkeiden edustajat nousivat
keskusstelutilaisuudessa yhdessä lavalle

Nuorten tulevaisuus on Euroopan tulevaisuus – kuulumisia Euroopan nuorisoviikolta 2015

Euroopan nuorisoviikkoa vietettiin 27.4.–10.5.2015 teemana nuorten osallistumisen edistäminen työelämässä ja yhteiskunnassa. Viikon eurooppalainen päätapahtuma oli Brysselissä 6.5. järjestetty korkeantason keskustelutilaisuus, jonka isäntänä toimi EU:n nuorisoasioista vastaava komissaari Tibor Navracsics. Tilaisuus huipentui juhlavaan palkintojenjakoseremoniaan, jossa palkittiin kolme merkittävää Erasmus+ Youth in Action -nuoriso-ohjelman tukemaa hanketta.

Keskustelutilaisuuden teemaksi oli valittu nuorten osallisuuden edistäminen keinona ehkäistä suvaitsemattomuutta ja syrjäytymistä. Navracsicsin avauspuheenvuoro käsitteli paitsi Euroopan pitkittyneiden taloudellisten ja sosiaalisten ongelmien vaikusta nuoriin, joiden murheena on ollut esimerkiksi korkea nuorisotyöttömyys. ”Nuorten pitää voida luottaa Euroopan unionin keskeisiin arvoihin: demokratiaan, vapauteen, tasa-arvoon, keskinäiseen kunnioitukseen ja inkluusioon” linjasi unkarilainen komissaari EU:n tahtotilaa. ”Näinä vaikeina aikoina tämä ei tapahdu itsestään ja itsensä marginalisoiduiksi tunteva, yhteiskunnan tukiverkostojen ulkopuolella oleva suuri joukko on ilmeinen”, totesi Navracsicsja viittasi alkuvuonna tapahtuneisiin suurta huomiota saaneisiin terroritekoihin yhtenä marginalisoitumisen kauheimmista seurauksista. Teema ei täten ollut sattumalta valittu.


Johanna Nyman, Mārīte Seile, ja Tibor Navracsics osallistuivat keskustelutilaisuuteen

Tulisiko äänestysikä alentaa 16-vuoteen?

Keskustelutilaisuuteen osallistuivat Navracsicsin lisäksi EU:n puheenjohtajamaa Latvian Opetus- ja tiedeministeri Mārīte Seile, Euroopan nuorisofoorumin suomalainen puheenjohtaja Johanna Nyman, Radicalisation Awareness Networkin (RAN) pääsihteeri Omar Ramadan jaEuroopan kaupunkien nuorisotoimien verkoston (InterCity Youth) johtaja Johnas Agdur. Seile painotti puheenvuorossaan kuuntelun tärkeyttä ja sitouttamista yhteisöön jo lapsesta alkaen. Nyman puolestaan nosti esille aloitteen äänestysiän alentamista 16-vuoteen ja sen rinnalla kulkevan poliittiseen prosessiin sitouttamisen. Ramadan argumentoi, että radikalisoituminen on sosiaalinen prosessi ja tapahtuu vuorovaikutuksessa vertaisten kanssa. Radikalisoitumisen ehkäisemisen tulisikin hänen mukaansa tapahtua myös vertaisten myötävaikutuksella esimerkiksi luokkahuoneissa. Agdur taas kuvaisi kuinka nuorisotyön on lähdettävä paikallistasolta, mutta kuinka hän pitkän nuorisotyökokemuksensa kautta on nähnyt konkreettiset todisteet siitä kuinka kansainväliset nuorisohankkeet vaikuttavat nuoriin positiivisesti. Nuoret myös tuovat oppimansa taidot paikalliseen yhteisöönsä hyötykäyttöön.


Alina Heywood kertoo Anneli Jäätteenmäelle Euroopan nuorisoviikon tapahtumista

Mikä on yritysten vastuu?

Yritysten yhteiskunnallinen vastuu oli yksi keskustelijoita eniten puhuttaneista teemoista. O2:n Think Big -ohjelman nuorisolähettiläs, 18-vuotias Hayden Taylor, kertoi britannialaisten nuorten ohjelman puitteissa saamasta tuesta. Taylor oli itse saanut tukea kansalaistietoisuutta kehittävien interaktiivisten työpajojen järjestämiseen koululaisille. Projektin jälkeen hän on perustanut yhteiskunnallisen yrityksen, joka tarjoaa kolutusta kouluille ja oppilaitoksille liittyen yhteiskuntaan sitouttamiseen ja elämäntaitoihin. Ramadan totesi, että takaisin antaminen voi olla hyvää myös yrityksille ja että yhteisöjen tukeminen voi tukea myös liiketoimintaa. Agdur tähdensi kokonaisvaltaista näkemystä: yritysten tulisi olla yksi mahdollisuuksien tarjoaja valtioiden, kuntien ja yhteisöjen rinnalla. Navracsics painotti n lainsäädännön sijaan ennemmin yhteiskunnan inklusiivisuutta, suotuisan ympäristön mahdollistamista perustaa uusia yrityksiä ja näiden kautta syntyvien menestystarinoiden positiivista vaikutusta nuoriin.


Henna Virkkunen tapasi Alina Heywoodin ja Henri Heikkisen

Keskustelua rytmittäneiden nuorten esimerkkien lisäksi osana Euroopan nuorisoviikkoa lanseerattu Ideas Lab –konsepti esiteltiin myös tarkemmin yleisölle. Konsepti pyrkii antamaan nuorille mahdollisuuden esitellä tuoreita ideoita vaikutusmahdollisuuksien parantamisesta, työllisyydestä ja yrittäjyydestä. Ympäri Eurooppaa oli järjestetty kevään aikana työpajoja ja edellisenä päivänä Brysselissä pidetyssä Ideas Lab -seminaarissa Suomea edusti Alina Heywood Turun nuorisovaltuustosta. Heywood myös valittiin muiden nuorten toimesta yhdessä virolaisen Kevin Piperalin kanssa esittelemään seminaarin tuotoksia keskustelutilaisuuden yleisölle. Piperal esitteli ajatuksen Euroopan komission tukemista, lyhytkestoisista opiskelijoille tarkoitetuista harjoitteluista kansalaisjärjestöissä tai instituutiossa, jotka tekevät työtä inkluusion edistämisen ja ennakkoluulojen hälventämäisen puolesta. Heywood puolestaan esitteli ajatuksen konseptista Leave in tolerance – live in tolerance. Tähän kuuluisi nonformaalia koulutusta nuorille ja heidän kanssaan työtätekeville. Koulutukset liittyisivät muun muassa ennakkoluulojen purkamiseen, suvaitsevuuden edistämiseen ja nuorten kannustamiseen osallistumaan demokraattiseen prosessiin.


Miapetra Kumpula-Natri kävi kuulemassa Youth in Action -hankkkeista

Kolme häikäisevää nuorten hanketta

Läpi keskustelun korostettiin Euroopan unionin Erasmus+ Youth in Action -ohjelman merkitystä. Tämä on kiistatta Euroopan Unionlle tärkeä työkalu, joilla nuorten osallisuutta ja mahdollisuuksia voidaan edistää koko Euroopan tasolla. Navracsicsviittasikin ohjelmaan paitsi kanavana tarjota paikallisille sankareille resursseja toimia niin myös välineenä, jolla voi rakentaa yhteisöjä eurooppalaisella tasolla. Kaikki EU:n jäsenmaat olivat lähettäneet tilaisuuteen edustajia omista menestyksekkäistä Youth in Action -hankkeistaan. Suomea tilaisuudessa edustivat Henri Heikkinen ja Sanna Juvari, jotka ovat olleet mukana Rautjärven kunnan hankkeessa.

Kaikki hankkeet olivat esillä Europarlamentin edessä ennen keskustelutilaisuutta osana samanaikaisesti järjestettyä Yo!Festiä. Heikkinen pääsi yhtenä kolmesta eurooppalaisesta nuoresta esittelemään Rautjärven hanketta lähemmin komission lavalla. Suomen edustajia kävivät päivän aikana puolestaan kuulemassa ja kannustamassa muun muassa suomalaiset europarlamentaarikot Anneli Jäätteenmäki, Henna Virkkunen ja Miapetra Kumpula-Natri.


Henri Heikkinen kertoo kuvausryhmälle Rautjärven Youth in Action -hankkeesta

Keskustelutilaisuuden päätteeksi palkittiin seuraavat kolme ansioitunutta eurooppalaista Youth in Action – projektia:

1) We change ... our neighbourhood! – Alankomaat

Projekti pyrki tarjoamaan nuorille mahdollisuuksia syrjinnän vähentämiseen ja muutoksen aikaansaamiseen yhteisöissään. Nuoret Amsterdamista, Antwerpista ja Brysselistä tekivät yli 17 kuukauden ajan yhteistyötä tunnistaakseen alueidensa ongelmia ja mahdollisia ratkaisuja. Tämän jälkeen he tekivät yhteistyötä paikallisviranomaisten kanssa ja toteuttivat suunnitelmiansa

Katso hankkeen esittelyvideo ohesta

2) The European Alcohol policy youth Conference, Slovenia

Konferenssin ajatus syntyi siitä lähtökohdasta, että alkoholi on nuorille terveys, hyvinvointi ja turvallisuushaaste ympäri Eurooppan. Konfrenssi pyrki tarjoamaan nuorille uusia taitoja ja resursseja alkoholiin liittyen ja sen tuotoksena syntyivät toimenpide-ehdotukset, joita nuoret ja nuorisojärjestöt voisivat tehdä liittyen kysymykseen.

Katso hankkeen esittelyvideo ohesta

3) Local Democracy in a Changing world, Itävalta

Nuorisotyöntekijöille järjestetyn seminaarin aihe oli yhteisöjen valtaistaminen. Sen päätarkoitus oli jakaa ja oppia työkaluja yhteisöjen ja erityisesti nuorten demokraattisten osallistumismahdollisuuksien kehittämiseen.

Katso hankkeen esittelyvideo ohesta

CIMO kannustaa inspiroitumaan hankkeista ja kaikkia kiinnostuneita lähtemään mukaan tekemään kansainvälistä nuorisotyötä. Videotunnelmia viikolta julkaistaan lähiaikoina. Tarkkaile kanaviamme!

Lisätietoa:

Teksti ja kuvat: Ilmari Nokkonen