Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

20.03.2014

North–South–South-ohjelmasta yli kaksi miljoonaa korkeakoulujen kehitysyhteistyöhön

23 verkostolle on myönnetty yhteensä 2 246 800 euroa. Näistä 16 on yliopistojen ja 7 ammattikorkeakoulujen koordinoimia. Rahoituksen piiriin hyväksytyistä peräti 10 hanketta sai NSS-rahoitusta ensi kertaa.

Mukana on monipuolisesti eri aloja – tukea myönnettiin mm. sosiaali- ja terveysalan, opettajankoulutuksen, kulttuurialan, viestintä ja media-alan, matkailun, tekniikan ja IT-alan sekä metsä- ja luonnontieteiden verkostoille. Suosituimpia kumppanimaita olivat Etelä-Afrikka, Tansania, Kenia ja Namibia. Afrikan maiden lisäksi edustettuina ovat myös mm. Nepal, Vietnam, Peru ja Valko-Venäjä.

Liikkuvuutta ja intensiivikursseja

Ohjelman pääpaino on liikkuvuudessa, mutta myös intensiivikurssien merkitys uusien opetussisältöjen ja -menetelmien kehittämisessä sekä etelä–etelä-yhteistyön vahvistamisessa on korostunut viime vuosina.

Tällä hakukierroksella rahoitusta myönnettiin 474 opiskelija- ja opettajaliikkuvuusjaksoon yhteensä 1 685 420 euroa ja 27 intensiivikurssin toteuttamiseen 335 200 euroa.

Ohjelmakauden viimeisellä hakukierroksella rahoitusta haki kaikkiaan 34 verkostoa. Tuettavista verkostoista kuudella verkostolla on myös HEI ICI -ohjelmasta tuettu hanke. Rahoitettujen verkostojen toimintakausi on 1.6.2014–31.12.2015.

Tavoitteena kehitysmaiden korkeakoulutuksen kapasiteetin vahvistaminen

CIMOn hallinnoimien korkeakoulutuksen kehitysyhteistyöohjelmien toimintaa ja vaikuttavuutta arvioidaan paraikaa. Arvioinnin on tarkoitus valmistua kesällä ja North–South–South-ohjelman jatkosta sekä seuraavasta hakukierroksesta tiedetään lisää syksyllä 2014.

Vuonna 2004 käynnistynyt North–South–South-ohjelma tukee vastavuoroista opiskelija- ja opettajaliikkuvuutta, yhteisiä intensiivikursseja, Suomen ja kehitysmaiden korkeakoulujen verkostoitumista sekä verkostoyhteistyön tulosten jakamista. Ohjelman tavoitteena on kehittää suomalaisten ja kehitysmaiden korkeakoulujen yhteistyötä ja siten vahvistaa korkeakoulutuksen kapasiteettia ja inhimillisiä voimavaroja sekä tukea Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden saavuttamista. Ulkoasianministeriö rahoittaa ohjelman kehitysyhteistyövaroista.

Rahoitusta saaneet verkostot 2014-2015 (pdf)
North–South–South statistics, application round 2014 (pdf)

North–South–South funding statistics 2004–2013 (pdf)

Lue lisää

North–South–South-ohjelmasta
HEI ICI -ohjelmasta


(20.3.2014 / VL, IK)