Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

06.06.2013

Nordplus Korkeakoulutus tukee 190 verkostoa

Norpdlus-ohjelmakomitea on myöntänyt korkeakoulutukselle tukea lukuvuodelle 2013–2014 yhteensä noin 4 miljoonaa euroa. Sillä rahoitetaan opiskelija- ja opettajaliikkuvuutta, intensiivikursseja, kehittämishankkeita, yhteisiä opinto-ohjelmia sekä verkostojen perustamista ja kehittämistä Pohjoismaiden ja Baltian välillä. Tuki myönnetään aina verkostolle.

Pohjoismainen yhteistyö korkeakoulujen välillä on hyvin vakiintunutta. Vuonna 2008 ohjelmaan mukaan tulleet Baltian maat osallistuvat jo aktiivisesti mukaan – yli 40 %:ssa hakemuksista oli mukana yksi tai useampi korkeakoulu Baltiasta.

Ohjelman budjetti on pysynyt hyvin pitkään samalla tasolla ja kilpailu tuesta kovana. Tukea haettiin nytkin yli kolme kertaa niin paljon kuin sitä oli jaettavana. Hakeneita verkostoja oli yhteensä 228. Leijonanosa (68 %) tuesta myönnettiin opiskelija- ja opettajavaihtoihin, loput muihin toimintoihin. Tukea anottiin samassa suhteessa.

Vaihtoon lähdetään opiskelemaan tai opettamaan. Neljä viidestä vaihtoon lähtevästä opiskelijasta suuntaa opiskelemaan, loput työharjoitteluun. Osallistuvista opettajista 76 % lähtee opettamaan. Opettajavaihtoon voi lähteä myös esimerkiksi kehittämään opetusmateriaaleja.

Tukea vaihtoihin myönnettiin mahdollisimman monelle. Ohjelmassa on mahdollisuus alle kuukauden mittaisiin vaihtoihin eli nk. Express-liikkuuvuuteen, mikä mahdollistaa isomman osallistujajoukon tukemisen.

Intensiivikurssien suosio pysyy

Yhteensä 99 intensiivikurssia haki tukea, näistä 44:lle myönnettiin rahoitus. Keskimääräinen tuki kurssia kohden oli 17 600 euroa.

Yhteisten opinto-ohjelmien kehittämiseen haettu summa on romahtanut: tänä vuonna hakijoina oli vain 4 verkostoa, näistä 2:lle myönnettiin tukea. Kehittämishankkeissa tukea haettiin 53 hankkeelle ja sitä myönnettiin 19:lle. Samalla kun yhteisten opinto-ohjelmien kehittämiseen haettu summa on notkahtanut alas, kehittämishankkeissa esiintyy puolestaan runsaasti opetussuunnitelmien kehittämistä.

Tukea verkoston perustamiseen tai kehittämiseen haki 83, neljäsosalle myönnettiin sitä.

Suurimmat koulutusalat ovat vuosia pysyneet samana. Yhteiskuntatieteet (kasvatustiede), humanistiset tieteet sekä lääketiede (terveystieteet) ovat suurimmat sekä hakemusten määrillä että haetuissa ja myönnetyissä tukisummissa mitattuina.

Nordplus-tilastoja 2011–2012

Tuoreiden tilastojen mukaan opiskelijaliikkuvuus lisääntyi lukuvuonna 2011–2012, siitäkin huolimatta ettei ohjelman budjetti ole noussut. Syynä on mahdollisesti lyhyiden vaihtojen kasvu, jolloin opiskelijoita on varaa lähettää vaihtoon enemmän. Opettajaliikkuvuus taas on hieman laskenut viime vuosina.

Nordplus-vaihdot Pohjoismaissa ja Baltian maissa
lkv 2011–2012lkv 2010–2011lkv 2009–2010
Opiskelijaliikkuvuus yhteensä 3 074 2 996 2 618
(1–12 kk) 1 612 1 579 1 680
(Express-liikkuvuus eli alle 1 kk) 1 462 1 417 938
Opettajaliikkuvuus 909 957 1 025

Osallistujamaista Suomesta lähdettiin ylivoimaisesti eniten opiskelijavaihtoon. Vastaanottajamaana Suomi oli kiinnostavin sekä express-liikkujien että opettajien parissa. Opiskelijavaihdon suosituin pituus oli 4–6 kuukautta, express-liikkuvuuden ja opettajaliikkuvuuden 1 viikko.

Korkeakoulut voivat hakea esteettömyystukea sellaisille vaihtoon lähtijöille, joilla on esimerkiksi vammasta tai sairaudesta johtuvia erityistarpeita. Hakuaika on jatkuva. Tukea voidaan myöntää esimerkiksi esteettömään asumiseen, liikkumiseen tai opiskeluun liittyviin erityisjärjestelyihin kuten oppimateriaaleihin. Nordplus Korkeakoulutus -ohjelmasta ei ole haettu esteettömyystukea vuoden 2006 jälkeen. Korkeakoulujen kannattaakin muistaa kertoa opiskelijoille ja opettajille tästä mahdollisuudesta.

Tuetut verkostot ja hankkeet

Katso myös

Nordplus Korkeakoulutus

Esteettömyystuki

(6.6.2013 / KS & VZ)