Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

26.02.2014

Nordplus Korkeakoulutus -ohjelmassa liikkui yli
4 000 lukuvuonna 2012–2013

Yhteensä 4 362 liikkui Nordplus Korkeakoulutus -ohjelmassa lukuvuonna 2012–2013. Heistä 944 oli suomalaisia, kertovat tuoreet tilastot.

Suomi on vuodesta toiseen ohjelman aktiivisin osallistujamaa liikkuvuuden suhteen. Lukuvuonna 2012–2013 Suomesta lähti pidempikestoiseen opiskelijavaihtoon 574, lyhytkestoiseen express-vaihtoon 222 ja opettajavaihtoon 148 henkilöä.

Reippaasti yli puolet pidempikestoiseen opiskelijavaihtoon Suomesta lähteneistä matkasi Ruotsiin, loput Tanskaan, Norjaan ja Islantiin. Express-vaihdoissa Ruotsi oli myös suomalaisten ykköskohde 32 %:lla, samoin opettajavaihdoissa 27 %:lla.

Suomeen saapui 293

Vastaanottavana maana Suomi kiehtoo muita pohjoismaalaisia ja baltialaisia vähemmän kuin muut Pohjoismaat. Suomeen saapuvien osalta express- ja opettajaliikkuvuus olivat suositumpia kuin tavanomainen opiskelijaliikkuvuus. Lukuvuonna 2012–2013 tänne saapui pidempikestoisten opiskelijavaihtojen puitteissa95, express-vaihdoissa 196 ja opettajavaihdoissa 103 henkilöä.

Pidempikestoisesta opiskelijavaihdoissa lähes puolet tuli Suomeen Ruotsista, kolmannes Tanskasta, alle joka kuudes Norjasta ja muutamia Ahvenanmaalta, Islannista, Latviasta ja Virosta. Express-liikkuvuuden kautta tulleiden lähtömaat jakautuivat tasaisemmin osallistujamaiden kesken. Opettajista neljäsosa tuli Suomeen Ruotsista, 23 % Tanskasta, 18 % Norjasta, 12 % Virosta, 11 % Latviasta.

Vaihtoon mennään opiskelemaan ja opettamaan

Suurin osa opiskelija- ja opettajaliikkuvuudesta on tavanomaista opiskelua (86 %) ja opettamista (71 %). Harjoittelun osuus oli 14 % opiskelijaliikkuvuudesta ja vain 2 % opettajaliikkuvuudesta oli kytköksissä harjoitteluun tai työelämäyhteistyöhön, vaikka yksi käynnissä olevan ohjelmakauden päämääristä on edistää yhteistyötä korkeakoulujen ja työelämän välillä. Vajaa viidennes opettajaliikkuvuudesta oli opetusmateriaalien kehittämistä ja hieman alle joka kymmenes opintojen ohjausta. Suurin osa liikkuvuudesta liittyy joko opiskeluun tai opettamiseen kandidaattitasolla.

Pidempikestoinen opiskelijavaihto oli suosituinta yhteiskuntatieteissä* (1. kasvatustieteet ja psykologia, 2. taloustiede, 3. oikeustiede), express-liikkuvuus taas humanistien parissa. Opettajavaihdot jakaantuivat tasaisesti humanistisiin tieteisiin ja yhteiskuntatieteisiin sekä lääketieteisiin (suurimpana terveystiede).

Naiset osallistuvat miehiä enemmän

Kaikista opiskelijavaihtoon osallistuneista 71 % on naisia, lyhytkestoisissa express-vaihdoissa 68 %. Opettajavaihdoissa naisten osuus oli puolestaan 62 % – vastaava luku intensiivikurssien opettajaliikkuvuudessa oli 58 %.

Opiskelijavaihdon suosituin pituus oli 5 kuukautta: neljä opiskelijaa kymmenestä viettää Nordplus-vaihdossa tämän ajan. Vain hieman alle joka kymmenes vaihdoista kesti yli puoli vuotta. Express-liikkuvuudessa ylivoimaisesti suosituin kesto on viikko, samoin opettajavaihdoissa.

Sekä opiskelija- että opettajaliikkuvuusluvut ovat laskeneet hieman edellisistä vuosista.

*) Ohjelman tilastoinnissa noudatettu koulutusalaluokittelu ei ole yhtenevä opetus- ja kulttuuriministeriön jaottelujen kanssa.

Nordplus-vaihdot Pohjoismaissa ja Baltian maissalkv 2012/13lkv 2011/12lkv 2010/11
Opiskelijaliikkuvuus yhteensä 2 589 3 074 2 996
1–12 kk 1 507 1 612 1 579
Express-liikkuvuus eli alle 1 kk 1 082 1 462 1 417
Intensiivikurssien opiskelijaliikkuvuus 775 - -
Opettajaliikkuvuus 741 909 957
Intensiivikurssien opettajaliikkuvuus 257 - -

Opiskelijavaihtolkv 2012/13lkv 2011/12lkv 2010/11
Suomesta 574 573 559
Suomeen 95 116 131
Express-vaihto
Suomesta 222 311 365
Suomeen 196 336 236
Opettajavaihto
Suomesta 148 149 225
Suomeen 103 179 184


Lue lisää

Nordplus Korkeakoulutus -ohjelmasta

Tilastoja opiskelijoiden ja oppilaitosten henkilökunnan kansainvälisestä liikkuvuudesta

Faktaa 1A/2013: Mitä tilastot kertovat kansainvälisestä opiskelijaliikkuvuudesta Suomessa?

(26.2.2014 / KS)