Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

15.06.2015

Kuva: Yadid Levy / norden.org

Kuva: Yadid Levy / norden.org

Nordplus Korkeakoulutus -ohjelma tukee jo lähes 200 verkostoa

Nordplus-ohjelmakomitea on myöntänyt noin 4,2 miljoonaa euroa korkeakoulujen väliseen yhteistyöhön lukuvuodeksi 2015–2016. Tuella rahoitetaan opiskelija- ja opettajaliikkuvuutta, intensiivikursseja, kehittämishankkeita, yhteisiä opinto-ohjelmia ja verkostojen muodostamista ja kehittämistä Pohjoismaissa ja Baltiassa. Kyseessä on toiseksi viimeinen hakukierros tällä ohjelmakaudella.

Ohjelman rahoitus on pitkään pysynyt samalla tasolla ja kilpailu tuesta on kovaa. Tukea haettiin jälleen lähes kolminkertainen määrä budjettiin verrattuna. Tukea haki yhteensä 230 verkostoa, joista 83 %:lle myönnettiin rahoitusta. Kaksi kolmasosaa tuesta menee opiskelija- ja opettajaliikkuvuuteen, loput muihin toimintoihin.

Liikkuvuustuen myöntäminenperustuu verkostojen aiempaan tuen käyttöön. Liikkuvuusapurahaa jaettiin verkostoille hieman vähemmän, koska syksyllä järjestetään isähaku niille, joille tukea myönnettiin myös keväällä 2015. Tämän tarkoituksena on tehostaa apurahojen käyttöä ja vähentää käyttämättä jääneen tuen määrää.

Haetuista tuista 77 % liittyy opiskelija- ja express-liikkuvuuteen. Suurin osa opiskelijoista haluaa opiskella vaihtonsa aikana ja vain 16 % on kiinnostunut harjoittelusta. Opettajista 74 % haluaa vaihtoon opettamaan, 17 % opetusmateriaaleja kehittämään ja 10 % tekemään opintoihin tai harjoitteluun liittyvää ohjausta.

Pohjoismaat osallistuvat ohjelmaan tasaisesti: Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska ovat koordinaattorina tai partnerina 80 %:ssa verkostoissa,Islanti on mukana yli puolessa verkostoista ja Baltian maat, Viro, Latvia ja Liettua,osallistuvat kukin lähes joka kolmanteen verkostoon. Itsehallintoalueet Färsaaret ja Grönlanti ovat mukana 20 %:ssa verkostoista ja Ahvenanmaa 3 %:ssa.

Kehittämishankkeet sivuuttaneet yhteiset opinto-ohjelmat

Tässäkin haussa yhteiset opinto-ohjelmat loistivat poissaolollaan. Vain kaksi verkostoa haki tukea yhteiselle opinto-ohjelmalle ja vain toinen sai tukea. Toisaalta moniin kehittämishankkeisiin oli sisällytetty opinto-ohjelmien ja esim. verkko-opetuksen kehittämistä. Kehittämishankkeistatukea sai puolet, 26 hanketta. Myönnetyn tuen määrä vaihteli muutamasta tuhannesta yli 40 000 euroon.

Tukea haettiin yhteensä 94 intensiivikurssille, ja sitä sai 45 hanketta. Hieman alle puolet kursseista oli uusintoja, loput uusia. Keskimääräinen tukisumma oli n. 23 500 euroa. Verkostotukea haettiin 64 verkostolle ja myönnettiin noin kolmasosalle siitä. Uusia verkostoja tuensaajissa oli kahdeksan. Myönnetyn tuen määrä vaihteli muutamasta tuhannesta reiluun 50 000 euroon.

Ohjelmaan osallistuvista suurin osa vakiintuneita verkostoja

Neljä viidestä osallistujasta on yliopistoja ja alle viidesosa ammattikorkeakouluja. Muita osallistuvia organisaatioita on vain muutamia (mm. julkisia organisaatioita ja kansalaisjärjestöjä, tutkimuskeskuksia, esikouluja, yrityksiä, aikuiskoulutuskeskuksia, ammattijärjestöjä ja -kouluja).

Nordplus-ohjelman aktiivisimmat koulutusalat eivät ole muuttuneet: ohjelman suosituin ala on edelleen yhteiskuntatieteet (yhteensä 112 hakemusta / 86 hyväksyttyä), jonka alla yleisimpänän alana muut yhteiskuntatieteet (38/32) ja kasvatustieteet (35 /25). Toisena on lääketiede (46/43), suurimpana siitä terveystieteet (35 /32) ja kolmantena humanistiset tieteet (15/14) ja kielitieteet (6/5).

Noin viidesosa hakijoista on uusia verkostoja ja niistä noin puolelle myönnetään tukea. Uusia tulokkaita liittyy myös vuosittain vanhoihin verkostoihin. Uusien verkostojen määrä on pysynyt samoissa lukemissa vuodesta toiseen, mutta hakijat ja hankkeet vaihtelevat, joten hakemusten kokonaismäärä pysyy kuitenkin samana.

Tukea saaneet verkostot löytyvät Nordplusonline-verkkopalvelunhanketietokannasta

Lue lisää

Nordplus Korkeakoulutus -ohjelmasta

Esteettömyystuesta korkeakoulujen kansainvälisissa vaihto-ohjelmissa

[15.6.2015 / KS]