Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

05.09.2018

Neljälle suomalaiskorkeakoululle rahoitus Erasmus+ strategisista kumppanuushankkeista

Suomalaisvetoisten hankkeiden määrä kaksinkertaistui viime vuodesta kasvaneen budjetin myötä.

Suomalaisia korkeakouluja on lisäksi mukana runsaslukuisesti muiden eurooppalaisten korkeakoulujen koordinoimissa hankkeissa.

Hämeen ammattikorkeakoulun hanke edistää korkeakoulutuksessa kaikille soveltuvan oppimisen muotoiluajattelua (Universal Design for Learning, UDL) erityisesti sähköisessä oppimisessa. Hankkeessa kartoitetaan osallistavia sähköisen oppimisen käytänteitä, kehitetään työkaluja ja malleja, joilla parannetaan sähköisen oppimisen saavutettavuutta ja kehitetään henkilökunnan osaamista osallistavan eOppimisen kehittämiseksi UDL-näkökulmasta. Towards Inclusive eLearning: Improving Accessibility of eLearning in Higher Education from Universal Design for Learning perspective (TINEL) -hankkeessa on kumppaneina kansalaisjärjestö ja viisi korkeakoulua Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Englannista.

Laurea-ammattikorkeakoulunVersatile Islands Cooperating for New Services and Innovation in Tourism (VISIT) -hanke kehittää pienten saarten matkailua ja palveluita opiskelijoiden ja opettajien yhteistyönä. Tavoitteena on kehittää myös yrittäjyysosaamista ja palveluiden innovointia ja avata opiskelijoille työharjoittelumahdollisuuksia saarilla. Nauvo–Korppoon ja Laurean kumppaneina on neljä saarta ja korkeakoulua Saksasta, Kreikasta, Ruotsista ja Kroatiasta.

Tampereen ammattikorkeakoulunPreconception Health of Youth, bridging the gap in and through education (PreconNet) -hankkeen tavoitteena on nuorten aikuisten hedelmällisyyden suojelu ja tahattoman lapsettomuuden ehkäisy. Eurooppalainen trendi viivästyttää lasten hankintaa näkyy tilastoissa: lapsiluku vähenee ja raskausongelmat lisääntyvät. Tietous raskautta edeltävän terveydestä ja sen vahvistamisesta on Euroopassa katveessa sekä terveydenhuollon opetussuunnitelmissa että työssä. Hanke kehittää opetussuunnitelmaa ja rakentaa uudentyyppisen digitaalisen kirjaston opettajille ja opiskelijoille. Hankkeessa on mukana 4 korkeakoulua Sloveniasta, Belgiasta ja Itävallasta.

Turun ammattikorkeakoulun hanke kehittää lastensuojelun laitoskasvatuksen ja lastenkotityön laatua ja osaamista Empowering Residential Child Care through Interprofessional Training (ERCCI) -hankkeessa. Hanke tarkastelee laitoskasvatusta osana lastensuojelupalveluita, kartoittaa lastenkotityöntekijöiden osaamistarpeita sekä tuottaa moniammatillisia opetusmoduuleita ja oppimisympäristön verkkoon. Mukana on viisi korkeakoulua Suomesta, Espanjasta, Italiasta, Liettuasta ja Saksasta.

Hankkeet aloittavat 1.9.2018 ja niiden kesto on 3 vuotta.

Ammattikorkeakoulut olivat yliopistoja aktiivisempia hakijoina: 19 hakemuksesta 16 oli ammattikorkeakoulujen koordinoimia. Eri koulutusalat olivat edustettuina hakemuksissa melko monipuolisesti. Suuri osa hakemuksista kohdistui opetussuunnitelmien ja opetusmetodien kehittämiseen. Myös sähköisten oppimisalustojen kehittäminen kiinnosti hakijoita.

Tukea myönnettiin yhteensä 1,3 miljoonaa euroa. Strategiset kumppanuushankkeet ovat melko isoja hankkeita, jotka pohjaavat usein olemassa oleviin verkostoihin ja aiempiin projekteihin.
Seuraava haku avataan näillä näkymin lokakuussa ja se päättynee maaliskuussa 2019. Painopisteet perustuvat EU:n vuonna 2017 julkaisemaan korkeakoulutuksen modernisaatioagendaan.

Lue lisää

Erasmus+ korkeakoulutukselle: strategisiset kumppanuushankkeet

Rahoitetut kumppanuushankkeet Suomessa 2014–2018


Renewed EU agenda for higher education
eur-lex.europa.eu

(5.9.2018 / AS)