Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

23.12.2015

Neljä Nordic Master -ohjelmaa rahoitetaan vuoden 2015 hakukierroksella

Neljälle uudelle yhteiselle pohjoismaiselle maisteriohjelmalle myönnettiin rahoitusta. Kahdessa rahoitetussa ohjelmassa on mukana suomalainen Tampereen yliopisto.

Yhteensä seitsemän (7) konsortiota jätti hakemuksensa uuden ohjelman ensimmäisellä hakukierroksella. Hakeneissa konsortioissa olivat edustettuina kaikki pohjoismaat. Kunkin rahoitusta saaneen yhteisen maisteriohjelman tukisumma on enintään 1,5 miljoonaa tanskan kruunua (noin 200 000 euroa).

Hakukierroksella 2015 rahoitetut Nordic Master -ohjelmat ovat:

  • Nordic Master in Social Work and Welfare (coordinating university: University of Stavanger, partner universities: Aalborg University and Umeå University)
  • Nordic Master Programme in Innovative Governance and Public Management (coordinating university: University of Tampere, partner universities University of Agder and KTH School of Education and Communication in Engineering Science)
  • Nordic Urban Planning Studies (coordinating university: Roskilde University, partner universities: Malmö University and University of Tromsø)
  • Nordic Master programme in Innovation and Development (coordinating university: Aalborg University, partner universities: University of Oslo, Lund University and University of Tampere)

Temaattisia painopisteitä tuettiin 2015 hakukierroksella

Hakukierroksella 2015 Pohjoismaiden ministerineuvosto tuki temaattisin perustein kahta ohjelmaa. Kestävään pohjoismaisen hyvinvoinnin teemaan liittyen myönnettiin Nordic Master in Social Work and Welfare -ohjelmalle tukea. Nordic Master in Innovation and Development -ohjelma sai puolestaan tukea vihreää kasvua edistävästä temaattisesta rahoituksesta.

CIMO toimii uuden ohjelman hallinnoijana

Pohjoismaiden ministerineuvosto valitsi Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOn ohjelman hallinnoijaksi vuosille 2015-2018. Hakukierroksia ohjelmassa on suunnitteilla vuosittain ja seuraavaa haku järjestettäneen vuoden 2016 keväällä.

Lue lisää:
Nordic Master -ohjelma

(23.12.2015 / RK)