Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

16.08.2011

Museot lähteneet mukaan eurooppalaiseen aikuiskoulutusyhteistyöhön

Museot ovat kasvattaneet osallistumistaan aikuiskoulutuksen Grundtvig-ohjelmassa. Aikuiskouluttajien vierailuissa ja vaihdoissa lähes 30 % vuoden 2010 hakemuksista tuli museoalalla työskenteleviltä. Eniten apurahoja haettiin konferenssiosallistumisiin, mutta joukossa on myös pidempiä tutustumis- ja työskentelyjaksoja eurooppalaisissa museoissa.

Museot kehittävät aikuispedagogista osaamistaan

Yksi syy museoiden osallistumisen kasvuun saattaa olla se, että Suomen museoliitolla on meneillään kolmivuotinen Avara museo – kehittyvä oppimisympäristö aikuisille -hanke. ESR-hankkeessa kehitetään museoammattilaisten pedagogisia tietoja ja taitoja. Leena Tokila Museoliitosta vahvistaakin, että hankkeen toimijat ovat olleet aktiivisia myös Grundtvigin suhteen. Osa on hakenut CIMOsta apurahaa mm. Kööpenhaminassa syksyllä 2010 järjestettyyn ”Museums meet Adult Educators” –konferenssiin, joka pidettiin samaan aikaan kun eurooppalainen aikuiskoulutusväki kokoontui kaupunkiin Grundtvig-ohjelman 10-vuotiskonferenssiin.

Vaikka museoiden osallistuminen onkin ollut aktiivisinta juuri liikkuvuusapurahojen osalta, voivat museot osallistua eurooppalaisen aikuiskoulutuksen kehittämiseen myös hankeyhteistyön muodossa. Esimerkkinä on Helsingin taidemuseon juuri käynnistymässä oleva ”Art and Cross-Cultural Dialogue” –hanke, joka hyväksyttiin Grundtvig-oppimiskumppanuuksien vuoden 2011 hakukierroksella.

Grundtvigissa museot nähdään aikuiskoulutusorganisaatioina

Museoliitto on tiedottanut Grundtvig-ohjelmasta aktiivisesti parin viime vuoden aikana. – Yksi hakua helpottava ja motivoiva tekijä on se, että ohjelmassa museot käsitetään lähtökohtaisesti aikuiskoulutusorganisaatioina, mikä on myös museoiden käsitys omasta toiminnastaan, Leena kertoo. Näin on jo yksi kynnys valmiiksi ylitetty, kun hakijan ei tarvitse selvittää museon toiminnan pedagogisia lähtökohtia pitkällisesti hakemuksessaan.

Leenan mukaan merkittävää on myös se, että Grundtvig-ohjelman kautta on mahdollista helposti verkostoitua kansainvälisesti tapaamalla kollegoja ja tutustumalla ulkomaisten museoiden toimintapoihin.

Grundtvig-ohjelman hakukierrosten tuloksia

Lue lisää Avara museo –hankkeesta Museoliiton verkkopalvelusta:
www.museoliitto.fi

(16.8.2011/RV)