Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

23.08.2016

Monipuoliset kohderyhmät ilahduttavat ammatillisen koulutuksen vuoden 2016 Erasmus+ -liikkuvuudessa

Ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankkeille myönnettiin kesän kynnyksellä kolmannen kerran Erasmus+ -ohjelman rahoitusta. Hakemuksia tuli yhteensä 53, tasaisesti eri puolelta Suomea. Hakemusten hyväksymisprosentti oli 77 %, ja rahoitettavia hankkeita 45. Hakemusten hyväksymisprosentti oli 77 % ja rahoitettavia hankkeita yhteensä 45. Näistä 28 valittiin laadullisin kriteerin. 17 oli aiemmin akkreditoituja toimijoita, jotka valittiin erillisen arvioinnin pohjalta ja jättivät nyt vain rahoitushakemuksen. Hakemusten määrä ja haettu kokonaisrahoitus on hieman laskenut ohjelman alkuvaiheen huipputasosta. Samaan aikaan hakemusten koko on kasvanut voimakkaasti, ja kysyntä on käytettävissä olevaa rahoitusta suurempi.

Ammatillisen koulutuksen liikkuvuuksiin haettiin hakukierroksella 2016 rahoitusta yhteensä 7 511 489 euroa. Myönnetyn rahoituksen määrä on 4 782 702 euroa eli noin 67 % haetuista kokonaismäärästä. Kokonaisrahoituksesta 40 % myönnettiin aiemmin akkreditoiduille toimijoille. 60 % eli noin 2,9 miljoonaa euroa myönnettiin 1- tai 2-vuotisille hankkeille. Hyväksyttyjen hankkeiden vaihteluväli on 6 900 – 230 000 euroa. Erasmus+ -ohjelmapäätös ohjaa rahoituksen jakaantumista siten että suurin osa eli noin 60 % ammatillisen koulutuksen budjetista ohjataan ohjelman liikkuvuustoiminnoille ja loput strategisiin kumppanuushankkeisiin.

Hyväksytty apurahojen kokonaismäärä on 3031 kpl, joista 2254 (74 %) on opiskelijaliikkuvuuksia ja 777 henkilöstöliikkuvuuksia. Opiskelijaliikkuvuuksista valtaosa myönnettiin ulkomaisille työssäoppimisjaksoille ja henkilöstöliikkuvuudesta työelämäjaksoille. Suosituimpia kohdemaita olivat Espanja, Iso-Britannia ja Saksa.

Monipuolisia kohderyhmiä

Liikkuvuushankkeissa osallistetaan laajasti eri alojen opiskelijoita, niin nuoria kuin aikuisopiskelijoitakin. Hankkeissa huomioitiin myös eri henkilöstöryhmät aina virastomestareista oppilaitoksen johdon edustajiin. Kiinnostus lähettää valmentavassa koulutuksessa olevia opiskelijoita ja erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä ulkomaanjaksolle oli selvästi havaittavissa. Useissa hankkeissa kehitettiin joustavia opintopolkuja kansainvälistymiselle.


Merkillepantavaa on, että tarve ulkopuoliselle rahoitukselle on kasvanut. Hakijat ilmaisivat huolensa niukkenevien resurssien vaikutuksesta liikkuvuuden toimeenpanoon. Hakemuksissa myös näkyi se, että oppilaitoksissa opiskelee yhä enemmän eri kieli- ja kulttuuritaustaisia henkilöitä. Liikkuvuudella saatetaankin tavoitella myös henkilöstön ja opiskelijoiden monikulttuurisuusvalmiuksien kehittämistä työelämän tarpeita vastaavaksi.

Työelämäyhteistyö ja verkostoituminen kehittävät koulutusta

Hakukierroksella 2016 oli ensimmäistä kertaa mahdollista hakea rahoitusta ulkomaisten yritysedustajien vierailuille suomalaisissa ammattioppilaitoksissa. Näitä apurahoja myönnettiin yhdeksälle koulutuksen järjestäjälle noin 30, mikä on hyvä tulos uudelle toiminnolle. Työelämän edustajat voivat esimerkiksi pitää oman alansa kursseja, vierailla yrityksissä, perehtyä työssä oppimisen käytäntöihin ja yleisesti ammatilliseen koulutukseen Suomessa.

Hyväksytyistä hankkeista kuusi on ns. verkostohankkeita, joissa on vähintään kolme suomalaista organisaatiota. Loput ovat yksittäisen koulutuksen järjestäjän koordinoimia hankkeita. Verkostojen tavoitteena on esimerkiksi tukea alueellista yhteistyötä tai kansainvälistä liikkuvuutta eri aloilla kuten sosiaali- ja terveysalalla, musiikkialalla ja käsi- ja taideteollisella alalla.

Kielivalmennusta uusissa kielissä ja turvapaikanhakijoille

OLS-kielilisenssejä ja –kurssilisenssejä (Online Linguistig Support) myönnettiin nyt Erasmus+ -ohjelmassa toista kertaa. Lisenssejä myönnettiin kaikille opiskelijoille, joiden ulkomaanjakson kesto on vähintään 30 päivää. Yhteensä myönnettiin 2374 OLS-kieliarviointilisenssiä ja 1499 kielikurssilisenssiä. Uusina kielinä mukaan tulivat ruotsi, tanska, kreikka, portugali, tsekki ja puola. Uusista kielistä on tällä hetkellä tarjolla kieliarviointien lisäksi kielikursseja vain alimmilla kielitasoilla. Ensi vuonna OLS-lisenssejä myönnetään myös yhä lyhyemmille jaksoille.

Kesällä 2016 käynnistyi EU-komission OLS for Refugees -aloite, jonka tavoitteena on integroida pakolaiset ja turvapaikanhakijat eurooppalaiseen koulutusjärjestelmään. Aloite mahdollistaa ammatilliset oppilaitokset ja korkeakoulut jakamaan OLS kieliarviointi- ja kielikurssilisenssejä maassa asuville pakolaisille ja turvapaikanhakijoille.


Heinäkuun 2016 loppuun mennessä 25 kansallista toimistoa oli varmistanut osallistumisensa aloitteeseen, ja yli 50 000 kieliarvioinnin ja kielikurssin sisältävää lisenssiä on jo jaettu vuonna 2016 alkaneille hankkeille. Suomesta lähti mukaan 3 ammatillisen koulutuksen oppilaitosta yhteensä 220 lisenssillä.


Lisätietoja

Hyväksytyt hankkeet:
http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/ammatilliselle_koulutukselle/tuloksia


OLS for Refugees –aloitteesta löytyy lisätietoa
mm.seuraavalta sivulta: http://erasmusplusols.eu/ols4refugees


Erasmus+ hanketietokanta:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

Erasmus+ ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankkeiden hakukierroksen järjestetään kerran vuodessa keväisin. Vuoden 2017 hakukierros käynnistyy lokakuussa CIMOn järjestämillä infotilaisuuksilla.

(19.8.2016/PT)