Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

19.06.2013

”Miten sitkeys, tuottavuus ja uteliaisuus saadaan hyötykäyttöön”, pohdittiin Leonardo-kesäpäivillä

Leonardo-kesäpäivät järjestettiin Kalastajatorpalla 3.-4.6.2013. Kuva: Johanna Järviranta/CIMO

Kesäpäivillä keskusteltiin näkyvästä, laadukkaasta ja vaikuttavasta kansainvälisyydestä. Ensimmäisenä päivänä annettiin paljon tilaa tiedon ja kokemusten jakamiselle ja osallistujien omista tarpeista nousevien teemojen käsittelylle.

Osallistujat saivat tietoa ja harjoituksia muun muassa selkokielestä, monikulttuurisesta ohjaamisesta, vaikuttavuusviestinnästä ja kansainvälisen toiminnan vertaisarvioinnista.

Osallistujat oppivat Open Space -menetelmästä ja pääsivät myös toteuttamaan sitä käytännössä. Kuva: Johanna Järviranta/CIMO

Lahjoja kollegoille ja CIMOlle

Toisen päivän teema pohjautui CIMOn ja Demos Helsingin keväällä 2013 tehtyyn Piilotettu osaaminen -raporttiin. Raportti käsittelee kansainvälisyyden merkitystä työelämässä. Päivän aikana keskityttiin pohtimaan ja työstämään, miten raportista ilmennyt piilotettu kansainvälinen osaaminen eli sitkeys, tuottavuus ja uteliaisuus saadaan paremmin näkyväksi ja hyötykäyttöön.

Lähes 60 osallistujaa ideoi kymmeniä konseptilahjoja kollegoille, omalle oppilaitokselle ja sidosryhmille. Lahjoja työstettiin, jotta piilotettu kansainvälinen osaaminen saadaan näkyväksi.

Lisäksi lahjoja tehtiin, jotta löytäisimme uusia tapoja puhua kansainvälisestä osaamisesta toiminnan ulkopuolella oleville kollegoille, opiskelijoille ja työelämän yhteistyökumppaneille.

Toisena päivänä jaettiin konseptilahjoja. Kuva: Iiris Kajas/CIMO

Oman lahjansa saivat ELY-keskusten yritysneuvojat, jotka tarvitsevat tietoa Piilotettu osaaminen -raportista. He ovat keskeisessä roolissa oman alueensa yrittäjien neuvonnassa, minkä vuoksi neuvojien uteliaisuutta ja kansainvälisyysmyönteisyyttä olisi lisättävä. Lahjoja työstettiin myös esim. kotikansainvälistymiseen, johon haluttiin koulutusta ja mittareita.

CIMO sai useita lahjoja, esim. tietoiskut CIMOlaisten toimesta oppilaitoksen kehittämispäiviin.

Lisätietoja

Piilotettu osaaminen -raportti

19.6.2013/KL&JJ