Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

15.10.2013

Opo-harjoittelu CIMOssa avasi uusia näkökulmia kansainväliseen ohjaukseen

Itä-Suomen yliopiston opinto-ohjaajakoulutuksen opiskelija Mirkka Pulkkinen oli harjoittelujaksolla CIMOn Euroguidance-tiimissä elo-syyskuussa 2013. CIMOon hän hakeutui ennen kaikkea ammatillisen uteliaisuuden siivittämänä, mutta myös siksi, että hänellä on nuoresta saakka ollut vahva kiinnostus muita maita ja vieraita kulttuureja kohtaan. Mirkan päätavoitteena CIMOn harjoittelujaksolla oli syventää omaa tietämystään siitä, miten ohjauksella voidaan entistä paremmin tukea koulutuksen ja työelämän kansainvälistymistä.

Kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusasiat eivät Mirkan mielestä ole riittävästi läsnä varsinaisessa opinto-ohjaajakoulutusohjelmassa. Hän uskookin, että monet opiskelijakollegat ja jo työelämässä olevat opinto-ohjaajat tarvitsevat rohkaisua ja kannustusta kansainvälisen koulutus- ja työelämätietouden haltuunotossa. Vaikka tietoa näistä asioista on nykyisin todella paljon tarjolla, on monella ohjaajalla siitä huolimatta arkuutta tarttua käsiksi asiakkaiden ulkomailla opiskelua, harjoittelua ja työskentelyä koskeviin kysymyksiin.

Opinto-ohjaajille tuotettava helppokäyttöistä aineistoa

Mirkan tehtävänä CIMOssa oli laatia kansainvälistymismahdollisuuksia käsitteleviä aineistopaketteja, joita opinto-ohjaajat voivat luovasti soveltaen käyttää omilla oppitunneillaan. Ideana on tällä tavoin madaltaa kynnystä maailmalle lähtöön liittyvien kysymysten esittelyyn ja niistä keskustelemiseen ohjaustunneilla. Lisäksi helppokäyttöisillä aineistoilla voidaan paremmin varmistaa se, että kansainvälisistä opiskelu- ja harjoitteluvaihtoehdoista kerrotaan nuorille tasavertaisesti Suomen tarjoamien koulutus- ja uravaihtoehtojen rinnalla. Nämä Mirkan tuottamat materiaalit tulevat CIMOn Euroguidance-verkkosivuille loppusyksyn aikana.

Mirkka aikoo CIMO-harjoittelujaksonsa innoittamana koota itselleen oman kansainvälisyysaiheisen kansion, jossa on oman ohjaustyön kannalta välttämättömiä tietoja, työvälineitä ja hyviä käytäntöjä. Kun kaikki olennainen on yksissä kansissa ja hyvässä järjestyksessä sujuu kansainvälisyysasioiden hallinta kuin tanssi.

Verkkopalveluiden heikko tunnettuus este laadukkaalle ohjaukselle

Osana ohjauksen yliopisto-opintoja tutustutaan virtuaaliohjauksen kurssilla melkoisen pintapuolisesti joihinkin tärkeimpiin kansallisiin verkkosivustoihin. Kurssilla saadaan tietoa näistä ohjaustyön kannalta merkittävistä verkkopalveluista, mutta niihin ei valitettavasti ole koulutuksen aikana mahdollisuutta syventyä siinä määrin, että niistä ehtisi tulla omaan arjen ohjaustyöhön integroituja työkaluja.

Sen sijaan kansainväliseen koulutus- ja työelämäohjaukseen liittyviä verkkopalveluja ei yliopiston virtuaaliohjauksen kurssilla käsitellä lainkaan. Mirkka toivoo muutosta tähän asiaan, ja siksi hän aikookin keskustella kurssin vetäjän kanssa siitä, mitä olisi tehtävissä asian hyväksi jatkossa.

Euroguidance auttaa pysymään kärryillä

Mirkan mielestä Suomen Euroguidance-tiimi tekee arvokasta tiedotus- ja koulutustyötä ohjaus- ja neuvontatyön ammattilaisten pitämiseksi ajan tasalla siitä, mitä kaikkea heidän tulisi tietää kansainvälisestä liikkuvuudesta. Tämä ei kuitenkaan riitä, vaan tulevaisuudessa Euroguidancen kannattaisi Mirkan mukaan entistä enemmän järjestää tilaisuuksia ja tapahtumia, joissa eri hallinnonalojen ohjaajat voivat kokoontua yhteen keskustelemaan ja jakamaan näkemyksiään kansainvälisen ohjauksen haasteista ja mahdollisuuksista.

ML/15.10.2013