Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

05.12.2018

Maailman ensimmäinen kaksikielinen ohjauskeskus Brysselissä

Maaliskuussa 2018 EU-komissaari Marianne Thyssen avasi Brysselissä maailman ensimmäisen kaksikielisen ohjauskeskuksen, joka kuuluu kansainväliseen Cité des Métiers -keskusten verkostoon. Keskus palvelee asiakkaita ranskaksi ja flaamiksi ja tarjoaa heille tietoa, neuvontaa ja ohjausta koulutuksesta, työelämästä, oppisopimusasioista, yrittäjyydestä, rahoituksesta ja kansainvälisestä liikkuvuudesta.

Cité des Métiers -toimintamalliin kuuluu se, että palvelu on avointa ja täysin maksutonta kaikille kansalaisille. Kuka tahansa voi tulla keskukseen sen aukioloaikana ilman ajanvarausta. Palveluita voi käyttää itsenäisesti tai tarvittaessa pyytää keskuksessa toimivien ohjaajien opastusta itseään askarruttaviin kysymyksiin. Asiakkaiden ei tarvitse rekisteröityä keskuksessa tai paljastaa henkilöllisyyttään siellä asioidessaan.

Palveluiden suunnittelussa on otettu huomioon asiakkaiden erilaiset valmiudet ja lähtökohdat. Vaikka digitaalisuus on vahvasti läsnä palvelutarjonnassa, on keskuksessa mahdollisuus perehtyä asioihin myös painettujen aineistojen varassa (mm. esitteet, oppaat, käsikirjat). Tällä halutaan varmistaa se, että koulutus- ja työelämätietous on helposti verkkoympäristöihin tottumattomienkin asiakkaiden saatavilla.

Keskuksen asiakaskunta on varsin moninaista, eikä sitä leimaa mikään tietty ominaisuus tai piirre, kuten työttömyys. Yleisesti asiakkaat etsivät tietoa ja neuvontaa itselleen sopivan opiskelu- tai työpaikan löytämiseen, uudelleen kouluttautumiseen, ulkomailla opiskelua tai harjoittelua varten, oman yrityksen perustamiseen sekä hakevat apua koulutus- ja uravalintojen tekemiseen.

Asiakkaiden on mahdollista kartoittaa omaa koulutuksellista kiinnostustaan ja ammatillista taipumustaan verkossa tehtävillä kyselyillä. Niistä saatavat tulokset ovat suuntaa antavia ja voivat auttaa asiakasta hahmottamaan sitä, mikä toimiala tai koulutus hänelle voisi sopia. Tuloksista voi halutessaan keskustella ohjaajan kanssa. Se mahdollistaa vaihtoehtojen pohtimisen, selkiyttää päätöksentekoa ja auttaa arvioimaan sitä, miten omalla opintiellä tai urapolulla kannattaa edetä.

Brysselin Cité des Métiers -ohjauskeskuksen toiminta perustuu eri hallinnonalojen ja niiden viranomaisten väliseen yhteistyösopimukseen. Tämä malli muistuttaa Suomen Ohjaamo-toimintaa, jossa keskeiset toimijat tulevat yhteen ja tarjoavat asiakkaille saumattoman palvelukokonaisuuden. Brysselin Cité des Métiers -keskus on saanut asiakkailta hyvän vastaanoton ja sen palveluita pidetään laadukkaina.

Ohjauskeskuksen henkilökunta on motivoitunutta ja tehtäviinsä sitoutunutta. Koska keskuksen työntekijät tulevat useammasta eri organisaatiosta, on ensimmäisten kuukausien aikana ollut tärkeää sopia yhteisistä periaatteista ja säännöistä, joilla asiakastyötä tehdään. Uuden keskuksen alkumetreillä työntekijät ovat kokeneet tasapainoilun alati kasvavien asiakasmäärien ja jatkuvan palveluiden kehittämistyön välillä toisinaan haasteelliseksi.

Lisätietoja: Brysselin Cité des Métiers -ohjauskeskuksen verkkosivut ja kansainvälisen Cité des Métiers -verkoston kotisivut.

Teksti ja kuva (Brysselin ohjauskeskusvierailu 27.11.2018): Mika Launikari, Opetushallitus/Euroguidance