Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

11.08.2017

Luova Eurooppa hakee korkeakouluja taidetta ja teknologiaa yhdistäviin pilottihankkeisiin

Euroopan komissio on käynnistänyt heinäkuussa erityisesti korkeakouluille sekä kulttuuri-, av- ja luovien alojen toimijoille suunnatun pilottihaun Modules for Master Degrees in Arts and Science.

Tarkoituksena on tuottaa innovatiivisia ja monialaisia opintomoduuleita täydentämään jo olemassa olevien kulttuurin, taiteiden, tekniikka- ja teknologia-alojen maisteriopintoja. Tuomalla yhteen taide-, teknologia- ja liiketoimintaosaamista halutaan parantaa opintojen työelämävastaavuutta kulttuuri- ja luovilla aloilla.

Rahoitusta voivat hakea korkeakoulujen koordinoimat hankekonsortiot, joihin osallistuu toimijoita vähintään kolmesta EU- tai EFTA/EEA-maasta (Norja ja Islanti). Hankkeen partnerit voivat olla korkeakoulujen lisäksi esimerkiksi kulttuurilaitoksia, luovien alojen yrityksiä tai tutkimuslaitoksia.

Hakukierroksen kokonaisbudjetti on 1,5 miljoona euroa, josta rahoitetaan arviolta neljää hanketta. Yksittäisen hankkeen rahoitus voi olla korkeintaan 500 000 euroa ja 80% hankkeen kokonaisbudjetista.

Rahoitettava toiminta voi käynnistyä aikaisintaan 1.1.2018 ja viimeistään 31.7.2018. Hankkeen maksimikesto voi olla 28 kuukautta.

Hakuohjeet ja -lomake on julkaistu osoitteessa https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-modules-master-degrees-arts-and-science.

Kirjalliset hakemukset tulee postittaa viimeistään 10.10.2017.

Lue lisää