Katso myös

Uutisia kansainvälisyydestä monelta sektorilta

Tällä sivulla näytetään Opetushallituksen tuottamia uutisia kansainvälisyydestä. Lisää kansainvälisyysaiheisia uutisia Erasmus+ -ohjelmasta, yleissivistävän, ammatillisen ja aikuis- ja korkeakoulutuksen sektoreilta, nuorisotoiminnasta, kulttuurista ja Euroguidance-toiminnasta löydät vasemman sivupalkin kautta .

Ajankohtaista

27.06.2018

Luova Eurooppa -ohjelman hanketukien tulosten julkaisu siirtyy heinäkuulle

EU:n Luova Eurooppa -ohjelman toimeenpanosta vastaava virasto EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) on tiedottanut, että Kulttuurin alaohjelman viimeisimmän yhteistyöhankkeiden hakukierroksen tulokset viivästyvät. Alun perin kesäkuussa julkaistaviksi luvatut tulokset saadaan arviolta heinäkuun puolivälissä.

Hakijat saavat sähköpostilla tiedon valintojen tuloksista heinäkuun alussa. Toimeenpanovirasto EACEA julkaisee tulokset verkkosivuillaan, kun kaikki hyväksytyt hankkeet on tavoitettu.

Tieto hakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä tulee sähköpostilla ensisijaisesti hanketta koordinoivan tahon lailliselle edustajalle.

Lisätietopyynnöt osuvat kesälomakauteen – varmista tiedonkulku

Läpimenevien hankkeiden osalta mahdolliset lisätietopyynnöt osuvat lomasesonkiin, mikä kannattaa huomioida mahdollisten sijaisjärjestelyjen osalta.

Kysymykseen tulevat erityisesti ne pakolliset liitteet, joita hakijalta ei vielä hakemusvaiheessa pyydetty. Näitä ovat mm. hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden laatima yhteistyösopimus, hankeorganisaatioiden toimintakertomukset sekä jäljennökset hankeorganisaatioiden perustamisasiakirjoista. Täydellinen lista liitteistä löytyy hakukierroksen Guidelines-dokumentista (Annex 2, s. 38). Lisätietoja voidaan pyytää myös esimerkiksi hankkeen aikatauluun tai budjettiin liittyen.

Oletko mukana hankehakemuksessa? Ole yhteydessä Luova Eurooppa -yhteyspisteeseen

Opetushallituksen Luova Eurooppa -yhteyspiste laatii hakukierroksen tuloksista mediatiedotteen lomakauden päätyttyä elokuun alussa.

Elokuussa myös avataan kansallisen vastinrahan haku läpimenneille hankkeille. Vastinraha on tarkoitettu Kulttuurin alaohjelmassa menestyneille suomalaisille toimijoille ja kohdistuu heidän omarahoitusosuuteensa hankkeessa.

Jos olet koordinaattorina tai partnerina rahoitettavaksi valitussa yhteistyöhankkeessa, ole yhteydessä Luova Eurooppa -yhteyspisteeseen. Näin varmistat, että saat tiedon vastinrahan hakuaikataulusta ja voimme yhdessä edistää hankkeen näkyvyyttä.

Ne hankkeet, jotka eivät nyt tule valituiksi, saavat yhteyspisteestä apua hakemuksen kehittämisessä. Ennakkotietojen mukaan seuraava hakukierros avautuu loppukesästä tai alkusyksystä.

Lisätietoja

  • Toimeenpanovirasto EACEA
  • Opetushallituksen Luova Eurooppa -yhteyspiste:
    Hanna Hietaluoma-Hanin & Riikka Koivula, puh. 0295 338 540 ja 0295 338 509, kulttuuri(at)oph.fi
    Huom! Toimistomme on kesälomalla 6.7.-7.8.

Kuva: Jon Tyson / unsplash.com